Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
WIRTUALNE MUZEUM SGH
Wybrane zbiory biblioteczne : Wybrane dzieła z XIX i XX wieku
 

 Wybrane dzieła z XIX i XX wieku

 

Wybrane dzieła myśli społecznej i ekonomicznej XIX i XX w.
w bibliotece Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Uwagi

  1. W zestawieniu zaprezentowane zostały najważniejsze dzieła wydane w oryginale,
jak również ich wydania w przekładach polskich.
  1. Informacje bibliograficzne opatrzono sygnaturami.
  2. Przyjęto następujący podział dzieł:
  • światowa  myśl społeczna i ekonomiczna XIX w.,
  • polska  myśl społeczna  i ekonomiczna  XIX w.,
  • nauki ekonomiczne  XX w. – świat,
  • laureaci nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla w ekonomii,
  • nauki ekonomiczne  XX w. – Polska,
  • doktorzy honoris causa SGH.
  1. Objaśnienia użytych skrótów:

b. m. – brak miejsca wydania,
b. w. – brak wydawcy,
czterocyfrowa liczba po tytule (np.: 1888) oznacza rok pierwszego wydania dzieła.

Światowa  myśl społeczna i ekonomiczna XIX w.
Walter Bagehot
Lombard Street: a description of the money market, London 1873, Henry S.King&Co, 359 s., [sygn. 59750]
O początku narodów, Warszawa 1875, Spółka Wydawnicza Księgarzy, 237 s., [sygn. 53054]
Lombard Street: charakterystyka rynku pieniężnego, Warszawa 1876, Gazeta Handlowa, 288 s., [sygn. 20.145]

Claude Frederic Bastiat
Sophismes Économiques, Paris 1848, Guillaumin et Cie, 190 s., [sygn. 22960]
Harmonies Èconomiques, Paris 1850, Guillaumin et Cie, 463 s., [sygn. 18031]
Przeklęty pieniądz, Warszawa 1865, nakładem tłumacza, 32 s., [sygn. 26570]
Harmonie ekonomiczne, Drezno 1867, nakładem tłumacza Eweliny Ahrens, 568 s., [sygn. 50243]
Państwo: podstawy racjonalnej i sprawiedliwej organizacji państwa, b.m. 1986, nakładem: Bogumiła i Kazimierz J.Rzepowie, 69 s., [sygn. 291.183]
Państwo =L'état, Lublin/Warszawa 2006, Instytut Liberalno-Konserwatywny/Fijorr Publishing, 47 s., [sygn. D.47517]
Co widać i czego nie widać, Lublin 2003, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Wydaw. Dextra, 60 s., [sygn. D.40540]

Eugen von Böhm-Bawerk
Rechte und Verhältnisse vom Standpunkte der volkwirtschaftlichen Güterlehre. Kritische Studie, Innsbruck 1881, Wagner Univ. Buchhandlung, 153 s., [sygn. 65.229]
Kapital und Kapitalzins, Innsbruck 1900, Wagner Univ. Buchhandlung, 2A., 702 s., [sygn. 1.601] 3A., 652+477 s., [sygn. 1.631]
Kapitał i zysk, z wyd.3, Warszawa 1924/25, Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej/Gebethner&Wolff, t.I, 365 s., t.II, 258 s., [sygn. 18.628]

Edwin Cannan
A History of the Theories of Production and Distribution in English Political Economy from 1776, London 1924, P.S. King&Son, 422 s., [sygn. 212.566]
Money: Its connexion with rising and falling prices, London 1923, P.S. King&Son, 155 s., [sygn. 127.808]
A Review of Economic Theory, London 1929, P.S. King&Son, 488 s., [sygn. 71.161]
Wealth. A brief explanation of the causes of economic welfare, London 1930, P.S. King&Son, 292 s., [sygn. 127.976]
Bogactwo. Krótki wykład przyczyn dobrobytu ekonomicznego wraz z dodatkiem o pieniądzu, Poznań 1921, Fiszer i Majewski, 253 s., [sygn. 3233]

John Bates Clark
The Distribution of Wealth: A Theory of Wages, Interest and Profits, New York 1908, Macmillan, 445 s., [sygn. 3241]
Essentials of Economic Theory, as applied to problems of Industry and Public Policy, New York 1909, Macmillan, 566 s., [sygn. 3289]

 

John R.Commons
Legal foundations of capitalism, New York 1932, Macmillan, 304 s., [sygn. 72.878]
Institutional Economics. Its place in political economy, New York 1934, Macmillan, 921 s., [sygn. 3.122]

August Comte
Principes de philosphie positive, Paris 1868, Bailliaere, J.B. et Fils, 345 s., [sygn. 145.644]
Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 345 s., [sygn. 145.644]

Etienne Bannot de Condillac
Melanges Principes d’economie politique positive, Paris 1847, [sygn. 11.380]
Kondyllak o nauce historyi…, Warszawa 1812, Drukarnia W.Dąbrowski, 237 s., [sygn. 22.008]
Logika, czyli pierwsze zasady sztuki myślenia, 2 wyd., Wilno 1812, b.w., 204 s., [sygn. 57.119]

Antoine Augustin Cournot
Principes de la Theorie des Richesses, Paris 1863, Hachette, 527 s., [sygn. 61.661]
Recherches sur les Principes Mathematiques de la Theorie des Richesses, Paris 1838, M. Riviere, 258 s., [sygn. 73.144]
Traité élémentaire de la théorie des fonctions et du calcul infinitésimal, Paris 1841, Hachette, 494 s., [sygn. 64.338]

John Dewey
Szkoła a społeczeństwo, Lwów-Warszawa 1924, Książnica Polska, 101 s., [sygn. 259.646]
Jak myślimy, Lwów 1934, Książnica Atlas, 222 s., [sygn. 259.646]
The Theory of Inquiry, London 1939, Allen & Unwin, 546 s., [sygn. 4.060]
The Theory of Valuation, Chicago 1950, The University of Chicago Press, 67 s., [sygn. 5.806]

Wilhelm Dilthey
Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und Geschichte, 519 s., Leipzig 1883, Duncker und Humblot, [sygn. 75.345]
Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation, Leipzig 1921, B.G. Teubner, 528 s., [sygn. 78.278]
Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Leipzig 1921, B.G. Teubner, 380 s., [sygn. 78.278]

Jules Dupuit
De L’Utilité et de la mesure, Torino 1933, La Riforma Sociale, 228 s., [sygn. 81.771]
De l’Influence des Peages sur l’Utilité des Voies de Communication, Paris 1849, Guillaumin et Cie, Libraires, 80 s., [sygn. 95.358]

Emile Durkheim
Les Règles de la Métode Sociologique, Paris 1895, Félix Alcan, 186 s., [sygn. 20484]
Le Suicide, Paris 1897, Félix Alcan, 462 s., [sygn. 72.334]
Sociologie et Philosophie, Paris 1924, Félix Alcan, 142 s., [sygn. 53932]
De la Division du Travail Social, 416 s., Paris 1926, Bibliotheque de Philosophie Contemporaine, [sygn. 71.030]
L’éeducation Morale, Paris 1934, Félix Alcan, 326 s., [sygn. 72.910]
Zasady metody socjologicznej, Warszawa 1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 191 s., [sygn. 207.811]

Francis Y. Edgeworth
Mathematical Psychics, London 1932, The London School of Economics and Political Science, 150 s., [sygn. 117.135]
Papers Relating to Political Economy, London 1925, Macmillan, vol.I: 442 s., vol.II: 491 s., vol.III: 288 s., [sygn. 12.811]

Friedrich Engels
Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats, 4.A., Stuttgart 1892, Dietz, 188 s., [sygn. 59.036]
Krytyka ekonomji politycznej, Łódź 1905, Księgarnia Studencka, 39 s., [sygn. 48321]
Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, Warszawa 1906, Biblioteka Naukowa, 207 s., [sygn. 48321]

Marie Ch. Fourier
La fausse industrie morcelée répugnante et mensongère et l'antidote, l'industrie naturelle, combinée, attrayante, véridique donnant quadruple produit, vol. 1, vol. 2, Paris, 1835/1936, Bossange père,‎ 456 s., 457-840 s., [sygn. 10.393]
Le socialisme sociètarie, Paris 1903, Soc.Nouv. de Libr. et Ed., 200 s., [sygn. 117.944]
L’association et le travail attrayant, Paris 1873, Librairie de la Bibliotheque Democratique, 191 s., [sygn. 202.069]

Charles Gide
Principes d’èconomie politique, 2.ed., Paris 1889, L.Larose et Forcel, 632 s., [sygn. 204.872]
Zasady ekonomii społecznej, Kraków 1893, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, 511 s., [sygn. 638.677]
La Cooperation, Paris 1900, L. Larose, 314 s., [sygn. 2.852]
Économie sociale. Les institutions du progrès social au début du XXe siècle, Paris 1905, Larose et L.Tenin, 465 s., [sygn. 57.877]
Cours d’èconomie politique, Paris 1909, J.B.Sirey, 795 s., [sygn. 71.793]
Zasady ekonomji politycznej, Poznań 1922, Fiszer i Majewski, 683 s., [sygn. 1.354]
Rozwój instytucji społecznych w ciągu XIX go stulecia, Warszawa 1910, Szarida, 474 s., [sygn. 10.837]
Kooperatyzm, Warszawa 1937, Społem, 348 s., [sygn. 4.667]

Henry George
Progress and Poverty: an inquiry into the cause of industrial depressions, and of increase of want with increase of wealth. The Remedy, New York 1880, D.Appleton & Co., 512 s., [sygn. 201.776]
Postęp i nędza, cz.I, Poznań 1885, Leitgeber i Sp., 170 s., [sygn. 10.425]
Nauka ekonomji politycznej, Poznań 1903, M.Niemierkiewicz, 446 s., [sygn. 20.731]

Hermann H. Gossen
Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln, 1854, Berlin 1889,R.L. Prager, 277 s., [sygn. 17.435]

Alexander Hamilton
Papers on Public Commerce and Finance, New York 1934, Columbia University Press,303 s., [sygn. 73.673]
współautorzy: John Jay, James Madison, The Federalist. A Commentary on The Constitution of the United States being collection of essays written in support of the constitution agreed upon September 17, 1787, by the Federal Convention, 586 s., [sygn. 10.049]

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 2.Aufl., Heidelberg 1827, A.Oswald, 544 s., [sygn. 6605]
Phänomenologie des Geistes 1806/07, Leipzig 1909, Fr.Eckardt, 440 s., [sygn. 128.920/II]
Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Berlin 1821, Duncker u. Humblot, 440 s., [sygn. 62.053]
Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa 1919, Kasa im. Dr J. Mianowskiego, 488 s., [sygn. 19639]

Brunon Hildebrand
Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft. Frankfurt am Main 1848, Literer Anstallt, 329 s., [sygn. 20.526]

Rudolf Hilferding
Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste Entwicklung des Kapitalismus, 2.Aufl., Wien 1920, Wiener Buchhandlung, 510 s., [sygn. 19.505]
Kapitał finansowy: studium o najnowszym rozwoju kapitalizmu, Warszawa 1958, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 775 s., [sygn. 142.854]

William Stanley Jevons
Money and the Mechanism of Exchange, 3e, London 1876, H.S.King, 340 s., [sygn. 127.650]
The Principles of Science. A treatise on logic and scientific method, London 1883, Macmillan, 786 s., [sygn. 58099]
Elementary Lessons in Logic: deductive and inductive, London 1886, Macmillan, 340 s., [sygn. 55.492]
Logika, Warszawa 1902, Poradnika dla Czytelników, 190 s., [sygn. 21840]
Ekonomia polityczna, Warszawa 1883, Drukarnia Ig.Zawiszewskiego, 178 s., [sygn. 22.178]
The Theory of Political Economy, London 1888, Macmillan, 296 s., [sygn. 71.247]
Zasady nauki: traktat o logice i metodzie naukowej, Warszawa 1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, t.1: 674 s., t.2: 639 s., [sygn. 145.565]

Karl G.A. Knies
Die politische Oekonomie vom Standpunkte der geschichtlichen Methode, Braunschweig 1853, 355 s., [sygn. 65.831]
Geld und Credit, 1.Abteilung: Das Geld; 2.Abteilung: Der Credit, Berlin 1876-1885, Weidman, 450+376+478 s., [sygn. 16.152]

Friedrich List
Das nationale System der politischen Ökonomie, Stuttgart/Tübingen 1844, J.K.Gotta’scher Verlag, 589 s., [sygn. 577.806]
Staatsinteresse und Privatwirtschaft, Berlin 1911, Deutsche Bibliothek, 280 s., [sygn. 52855]
Die politisch-ökonomische Nationaleinheit der Deutschen, Berlin 1926, Weltgeist-Bücher, 77 s., [sygn. 29.102]

Rosa Luxemburg
Die industrielle Entwickelung Polens, Leipzig 1898, Duncker & Humblot, 95 s., [sygn. 16.103]
Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus, Berlin 1913, Paul Singer, 446 s., [sygn. 19.460]
Die Krise der Sozialdemokratie, München 1915, Futurus Verlag, 107 s., [sygn. 11.298]
Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu, Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 741 s., [sygn. 185.003]
Rozwój przemysłu w Polsce, Warszawa 1957, Książka i Wiedza, 136 s., [sygn. 52.661]
Einführung in die Nationalökonomie, 1912, Berlin 1925, E.Laub, 292 s., [sygn. 11.329]
Wstęp do ekonomii politycznej, 1912, Warszawa 1959, Książka i Wiedza, 343 s., [sygn. 144.551]

Thomas R. Malthus  
Principles of Political Economy considered with a view to their practical application, London 1820, J.Murray, 601 s., [sygn. 10.530]
Definitions in Political Economy, preceded by an Inquiry into the Rules which Ought to Guide Political Economists in the Definition and Use of their Terms, with Remarks on the Deviation from these Rules in their Writings, London 1827, J.Murray, 505 s., [sygn. 62.012]
An Essay on the Principles of Population; or, a view of its past and present effects on human happiness; with an inquiry into our prospects respecting the future removal or mitigation of the evils which it occasions, 6e, London 1826, J.Murray, t.1 : 535 s., t.2 : 528 s., [sygn. 74846]
Prawo ludności, Warszawa 1925, Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej; nakładem Gebethnera i Wolffa, 183 s., [sygn. 61.541]

Karl H. Marx
Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhon’s „Philosopnie des Elends“, Stuttgart 1885, J.H.W.Dietz, 209 s., [sygn. 54221]
Zur Kritik der politischen Ökonomie, 3A., Stuttgart 1909, J.H.W.Dietz, 202 s., [sygn. 117.668/30]
Lohn, Preis und Profit, der Vortrag am 26 Juni 1865, 3.A., Frankfurt a.M., 1910, Maier u.Co.,  47s., [sygn. 49948]
Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, 3.A., [sygn. 8004]
Bd.1., Buch 1: Der Produktionsprozess des Kapitals, Hamburg 1883, O.Meissner, 830 s.,
Bd. 2: Der Circulationsprozess des Kapitals, Hamburg 1885, O.Meissner, 500 s.,
Bd. 3: Der Gesammtprozess der kapitalistischen Produktion, Hamburg 1890, O.Meissner, 448+442 ss.
Kapitał. Krytyka ekonomji politycznej, tom 1, ks.1., Lipsk 1884, Kasprowicz E.Ł., 325 s. [sygn. 14808]

Nędza filozofii, Praca najemna i kapitał, O wolnym handlu, Prudhon, Paryż 1907, Keva, 133 s., [sygn. 59107]

John Ramsey McCulloch
The Principles of Political Economy, with a sketch of the rise and progress of the science. London 1825, Ward, Lock&Co., 360 s., [sygn. 59.505]
Rozprawa M’Cullocha o początku, postępach, przedmiotach i własności ekonomii politycznej, Warszawa 1828, nakładem K. Sienkiewicza, 130 s., [sygn. 1.666]
A Treatise on the Circumstances which Determine the Rate of Wages and the Condition of the Labouring Classes, London 1851, Longman, Brown, Green&Co., 114 s., [sygn. 52.725]
A Treatise on the Principles and Practical Influence of Taxation and the Funding System, 2e, London 1852, Longman, Brown, Green&Co., 522 s., [sygn. 9.362]
A Dictionary practical, theoretical, and historical of commerce and commercial navigation, London 1869, Longmans, Green&Co., 1558 s., [sygn. 4957]

Carl Menger
Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, Wien 1871, Braumüller, 285 s., [sygn. 19995]
Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der politischen Oekonomie insbesondere, Leipzig 1884, b.w., 291 s., [sygn. 15982]
Die Irrthümer des Historismus in der deutschen Nationalökonomie, Wien 1884, Hölder, 87 s., [sygn. 48186]

John Stuart Mill
Essays on some Unsettled Questions of Political Economy, London 1844, John W. Parker, 164 s., [sygn. 69764]
Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy, 2e, London 1849, 552 s., [sygn. 250.334]
A System of Logic, 6e, London 1865, Longmans, Greeny Co., t.1 : 543 s., t.2 : 553 s., [sygn. 60542]
Considerations on Representative Government, London 1867, Longmans, Greeny Co., 141 s., [sygn. 58050]
Utilitarianism, London 1871, Longmans, Green, 96 s., [sygn. 43571]
Logika, Warszawa 1879, Redakcja Przeglądu Tygodniowego, 354 s., [sygn. 4495]
On liberty, London 1867, Longmans, Greeny Co., 68 s., [sygn. 173.051]
O Wolności, Lwów 1864, b.w., 242 s., [sygn. 22384]
O rządzie reprezentacyjnym, Kraków 1866, b.w., 264 s., [sygn. 16698]
O zasadzie użyteczności (Utylitarianizm), Warszawa 1873, Przegląd Tygodniowy, 132 s., [sygn. 28753]
Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, Warszawa 1965, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, t.1: 676 s., t.1: 854 s., [sygn. 192.795]

Robert Owen
A New View of Society: Or, Essays on the Formation of Human Character Preparatory to the Development of a Plan for Gradually Ameliorating the Condition of Mankind, second edition, London 1818, Longman, 166 s., [sygn. 15.872]

Vilfredo Pareto
Cours d’économie politique, Lausanne 1897, F.Rouge, 426 s., [sygn. 15.872]
Les systémes socialistes, Paris 1902-1903, V.Giard & E.Briere, 406+492 s., [sygn. 15.296]
Manuale d’economia polititica, Milano 1906, Societa Editrice Fibraria, 579 s., [sygn. 54.557]
Traité de sociologie générale, Lausanne 1917, Librarie Payot, vol.1: 784 s., vol.2: 785-1761 s., [sygn. 120.395]
Allgemeine Soziologie, 1916, Tübingen 1955, Mohr, 263 s., [sygn. 138.119]
Fatti e teorie, Firenze 1920, Vallecchi, 389 s., [sygn. 791]

Pierre J. Proudhon
Qu'est ce que la propriété? Paris 1848, Garnier Freres, 252 s., [sygn. 56076]
Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère, Paris 1846, Guillaumin et Cie, t.I: 435 s., t.II: 531 s., [sygn. 60078]
La Guerre et la Paix, Bruxelles 1861, b.w., t.I: 367 s., t.II: 460 s., [sygn. 53916]
Théorie de la propriété, Paris 1866, A.Lacroix, 310 s., [sygn. 126.420]

David Ricardo
On the Principles of Political Economy and Taxation, London 1819, J.Murray, 550 s, [sygn. 5.365]
O zasadach ekonomii politycznej i o podatku, t.I: 283 s., t.II: 227 s., Warszawa 1826/27. [sygn. 815]
Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Biblioteka W.S.H. 1919, 357 s., [sygn. 20.192]
Letters of David Ricardo to Thomas Robert Malthus 1810-1823, Oxford 1887, 357 s., [sygn. J5155]

Wilhelm G.F. Roscher
Nauka ekonomii, handlu i przemysłu dla poświęcających się tej nauce i trudniących się stosowaniem jej do spraw życia społecznego, Warszawa 1889, Druk K. Kowalskiego, 830 s., [sygn. 226.239]
Politik: Geschichtliche Naturlehre der Monarchie, Aristokratie und Demokratie, Stuttgart 1892, Verlag der I.G. Cottaschen Buchhandlung, 722 s., [sygn. 19.113]
System der Volkswirtschaft. Ein Hand und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende:
Bd.I. Grundlagen der Nationalökonomie, 580 s.,
Bd.II. Nationalökonomik des Ackerbaues und der verwandten Urproduktionen, 546 s.,
Bd.III. Nationalökonomik des Handels und Gewerbfleisses, 827 s.,
Bd.IV. System der Finanzwissenschat, 771 s.,
Bd.V. System der Armenpflege und Armenpolitik, 406 s.,
Stuttgart 1861-1886, Gotta, [sygn. 3.043]
System gospodarstwa społecznego
t.I. Zasady ekonomii politycznej, 636 s.,
t.II. Nauka ekonomii rolnictw i ubocznych płodów surowych, 567 s.,
t.III. Nauka ekonomii, handlu i przemysłu, 830 s.,
Warszawa 1861-1889, Bank Polski [sygn. 543]

Claude H. de Saint-Simon
Oeuvres de Saint-Simon publiées par les membres du conseil Institué par Enfantin, Paris 1869, E.Dentu, 192 s., [sygn. 233.314]

Jean-Baptiste Say
Traité d’Economie Politique, Paris 1803, Detorville, t.1: 527 s., t.2: 572 s., [sygn. 61274]
Catéchisme d’Economie Politique ou instruction familiere qui montre de quelle façon les richessessont produites, distribueés et consommées dans la societé, Paris 1821, Bossange, 264 s., [sygn. 235.268]
Katechizm Ekonomii Politycznej, Warszawa 1815, 154 s., [sygn. 21063]
Wykład Ekonomii Polityczney czyli proste wyłuszczenie jak się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, Warszawa 1821, Druk. Zawadzkiego i Węckiego, t.1: 457 s., t.2: 525 s., [sygn. 10498]
Listy Ch. Saya do P. Malthusa w rozmaitych materyach ekonomii polityczney a mianowicie o przyczynach powszechnego zatamowania handlu, Wilno 1829, A.Marcinkowski, 126 s., [sygn. 64.186]
Cours complet d’Economie Politique pratique, Paris 1840, Guillaumin, t.1: 676 s., t.2: 628 s., [sygn. 16081]
Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, Warszawa 1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 906 s., [sygn. 153.880]

Gustaw von Schmoller
Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert, Halle 1870, Weisenhaus, 704 s., [sygn. 22442],
Über einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirtschaft, Jena 1875, Fr.Mauke, 167 s., [sygn. 76.430]
O wynikach statystyki. Zaludnienie i obyczaje, Warszawa 1874, Gebethner i Wolff, 29 s., [sygn. 76.430]
Die Soziale Frage, Klassenbildung, Arbeitsfrage, Kassenkampf, München und Leipzig 1918, Duncker & Humblot, 673 s., [sygn. 15250]
Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre. Wirtschaft und Finanzen, Leipzig 1900, Duncker & Humblot, 482 s., [sygn. 11702]

J.Ch. Simonde de Sismondi
Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, Warszawa 1955, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, t.1: 377 s., t.2: 380 s., [sygn. 118.330]

Herbert Spencer
A System of Synthetic Philosophy, London 1870, Williams a. Norgate, 635+648 s., [sygn. 60.293]
The Principles of Sociology, New York 1896, D.Appleton & Co., vol.1: 883 s., vol.2: 843 s., [sygn. 22492]
Wstęp do socyologii, Warszawa 1884, Gebethner i Wolff, 438 s., [sygn. 18868]
Zasady etyki, Warszawa 1884, b.w., 310 s., [sygn. N19]
Jednostka wobec państwa, Warszawa 1886, A.Gruszecki, 202 s., [sygn. 22492]
The Man versus the Staat, London 1907, Williams a. Norgate, 114 s., [sygn. 64386]

Johann H. von Thünen
Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, Rostock 1842-63, G.B. Leopold, t.1: 391 s., t.2: 285 s., [sygn. 3.127]
Państwo odosobnione w stosunku do rolnictwa i ekonomii społecznej, Warszawa 1859, K.Kowalewski,  399 s., [sygn. 15.805]

Michaił Tuhan-Baranowski
Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма, S.-Petersburg 1903,
Mir Bożij, 434 s., [sygn. 6.008]
Современный социализм в своем историческом развитии, Peterburg 1906, Buduszcznost, 194 s., [sygn. 20277]
Основы политической экономии, S.-Petersburg 1909, b.w., 760 s., [sygn. 1.625]
Полiтичa экономiя, Kuib 1919, Dniprovskij Sojuz, 194 s., [sygn. 12774]
Социальные основы кооперации, Moskva 1916, Moskovskij Gorodskoj Narodnyj Universitet, 521 s., [sygn. 76.630]
Społeczne zasady kooperacji, Warszawa 1923, Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywczych, 194 s., [sygn. 40.162]

Thorstein Veblen
The place of science in modern civilisation and other essays, New York 1919, B.W. Huebsch, 509 s., [sygn. 58051]
The vested interests and the common man, London 1924, Allen & Unwin, 183 s., [sygn. 62.453]
The theory of the leisure class: an economic study of institutions, London 1949, Allen & Unwin, 404 s., [sygn. 235.040]
The theory of business enterprise, New York 1958, New American Library, 223 s., [sygn. 567.554]
Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 354 s., [sygn. 230.948]

M.E. Leon Walras
L'économie politique et la justice; Examen critique et réfutation des doctrines économiques de M. P.J. Proudhon précédes d'une introduction à l'étude de la question sociale, Paris 1860, Guillaumin et Co., 255 s., [sygn. 58134]
Les associations populaires de consommation, de production et de crédit, Paris 1865, E.Dentu, 222 s., [sygn. 127.911]
Théorie mathématique de la richesse sociale, Lausanne 1883, Imprim. Corbaz & C-ie, 256 s., [sygn. 81.810]
Théorie de la monnaie, Lausanne 1886, F.Rouge, 123 s., [sygn. 60946]
Études d'économie sociale, Lausanne 1896, F.Rouge, 464 s., [sygn. 69935]
Éléments d'économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale, (1874), 4. édit., Lausanne 1900, F.Rouge, 491 s., [sygn. 129.153]

Max Weber
Über die socialen Pflichten der Familie. Aufsätze 1875-1885, Berlin 1886, Th.Hofmann, 166 s., [sygn. 52.327]
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Band 1: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus; Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen (Teil 1: Konfuzianismus und Taoismus), Band 2: (Teil 2: Hinduismus und Buddhismus), Band 3: (Teil 3: Das antike Judentum), Tübingen 1922-1923, J.C.B.Mohr, Bd.1: 573 s., Bd.2: 378 s., Bd.3: 465 s., [sygn. 76.138]
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1922, 579 s., [sygn. 76.089]
Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tübingen 1924, 518 s., [sygn. 76.137]
Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Tübingen 1924, 556 s., [sygn. 74.976]
Gesammelte politische Schriften, München 1921, 488 s., [sygn. 133.117]

Philip H. Wicksteed
The Common Sense of Political Economy: Including a Study of the Human Basis of Economic Law, and Selected Papers and Reviews on Economic Theory, (1910) London 1933-4, G.Routledge, vol.1: 398 s., vol.2: 399-871 s., [sygn. 3.076]
The Alphabet of Economic Science, New York City 1955, Kelley & Millman, Inc., 142 s., [sygn. 124.983]

Friedrich Wieser
Über den Ursprung und die Hauptgesetze des wirtschaftlichen Werthes, Wien 1884, A.Hölder, 214 s., [sygn. 15600]
Der natürliche Werth, Wien 1889, A.Hölder, 239 s., [sygn. 17919]
Die Theorie der städtischen Grundrente, Wien 1909, Fr.Deuticke, 139 s., [sygn. 24.883]
Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft. Grundriss der Sozialökonomik, Tübingen 1914, J.C.B. Mohr, P. Siebeck, 329 s., [sygn. 14012]
Das Gesetz der Macht, Wien 1926, J.Springer, 562 s., [sygn. 78.773]  

Polska myśl społeczna i ekonomiczna XIX w.
Leon Biliński
Studya nad podatkiem dochodowym. Szkic krytyczny z dziedziny umiejętności skarbowej, Lwów 1870, Nakład Autora, t.1: 206 s., t.2: 223 s., [sygn. 79.262]
Die Gemeindebesteuerung und deren Reform, Leipzig 1878, Duncker & Humblot, 325 s., [sygn. 2874]
Opodatkowanie gminne, Warszawa 1884, Biblioteka Umiejętności Prawnych, 285 s., [sygn. 2873]
System ekonomii społecznej, Lwów 1893-1894, Gubrynowicz i Schmidt, t.1: 436 s., t.2: 695 s., [sygn. 16107]

August Cieszkowski
O kredycie i obiegu, oryginał po francusku 1839, Poznań 1911. J.Leitgeber i Spółka, 414 s., [sygn. 7.867]

Włodzimierz Czerkawski
Teoria czystego dochodu z ziemi, Kraków 1897. Wydawnictwo Tutor, 230 s., [sygn. 7940]
Polityka ekonomiczna, Warszawa 1919, Wydawca J. Czarnecki, 432 s., [sygn. 15718]

Zofia Daszyńska-Golińska
Zarys ekonomii społecznej, Lwów 1898. Wydawnictwo Księgarni Polskiej, 368 s., [sygn. 1609]
Rozwój i samodzielność gospodarcza ziem polskich, Warszawa 1914, J.Mortkowicz, 216 s., [sygn. 66.082]
Zagadnienia polityki populacyjnej, Warszawa 1927, Gebethner i Wolff, 357 s., [sygn. 78.668]
Polityka społeczna, Warszawa 1933, Towarzystwo Bratniej Pomocy Studenckiej Wolnej Wszechnicy Polskiej, 456 s., [sygn. 81.036]

Julian Dunajewski
Wykład ekonomji politycznej, Kraków 1935, Wydawnictwo Towarzystwa Ekonomicznego, 180 s., [sygn. 115.080]
Mowy Juliana Dunajewskiego w Sejmie Krajowym i w Radzie Państwa, Kraków 1914, Gebehner i Spółka, t.1: 349 s., t.2: 536 s., [sygn. 14410]

Stanisław Głąbiński
Ekonomika społeczna: ogólne zasady i historja ekonomiki, Lwów 1905, b.w., 382 s., [sygn. 1722]
Ekonomika narodowa, Lwów 1927-1928, Nakładem Towarzystwa Wydawniczego "Ateneum", Cz.1: Teorja ekonomiki narodowej, 446 s., [sygn. 80.069]; Cz.2: Narodowa polityka ekonomiczna, 434 s., [sygn. 80.069]
Historia ekonomiki, Lwów 1939, Towarzystwo Naukowe, Tom I: Historia ekonomiki powszechnej, 458 s.; Tom II: Historia ekonomiki polskiej, 434 s., [sygn. 115.788]
Wykład nauki skarbowej, 2.wyd., Lwów 1902, Gubrynowicz i Schmidt, 591 s., [sygn. 18492]
Wspomnienia polityczne: cz.1. Pod zaborem austriackim, cz.2. Wojna światowa, cz.3. Niepodległe państwo polskie, Pelplin 1939, Drukarnia i Księgarnia Pelplińska, 559 s., [sygn. 134.053]

Józef Maria Hoene-Wroński
Cameralistique. Économie politique et finances. Oeuvre posthume, Paris 1884, Bibliothèque Polonaise, 167 s., [sygn. 76.266]
System ekonomiczno-przemysłowy Adama Smitha. Wykład ekonomii politycznej, Warszawa 1912, M.Arct, 167 s., [sygn. 22.269]
Philosophie absolue de l’histoire ou genèse de l’humanité; Historiosphie ou scence de l’historie, Paris 1852, Amyot, 288+302 s., [sygn. 65.182.]
Metapolityka, Warszawa 1923, Gebethner i Wolff, 368 s., [sygn. 10443]
Geneza filozofii absolutnej, Poznań 1937, J.Jachowski, 335 s., [sygn. 62.277.]

Henryk Kamieński
Katechizm demokratyczny, Paryż 1845, 120 s., [sygn. 54332]
Demokracia w Polszcze, Genewa 1858, b.w., 128 s., [sygn. 61357]
Rossya i Europa. Polska: wstęp do badań nad Rosją i Moskalami, Paryż 1857, Księgarnia Polska, 487 s., [sygn. 16618]
Rosja i Europa. Polska: wstęp do badań nad Rosją i Moskalami, Czytelnik 1999. 420 s., [sygn. 629.996]
Filozofia ekonomii materyalnej ludzkiego społeczeństwa, Poznań 1843/45, b.w., 149+223 s., [sygn. 936]
Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa z dodaniem mniejszych pism filozoficznych, Warszawa 1959, Polska Akademia Nauk - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 592 s., [sygn. 145.194]

Dominik Krysiński
O Ekonomii Politycznej. Rzecz czytana przy otwarciu biegu Nauk Szkoły Prawa i Administracji, dnia 3go października 1812 roku, Warszawa 1812, b.w., 20 s., [sygn. 28235]
O Arytmetyce Politycznej, ze względu na te Nauki, które jey szczególniejszą są podstawą, Warszawa 1814, b.w., 42 s., [sygn. 28235]
Wybór pism, Warszawa 1956, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 216 s., [sygn. 124.084]

Fryderyk Skarbek
Gospodarstwo narodowe, cz.1: Elementarne zasady gospodarstwa narodowego t.1: 312 s., t.2, 331 s., cz.2: Gospodarstwo narodowe zastosowane, czyli nauka administracji t.1, t.2, Warszawa 1821, N.Glucksberg, [sygn. 82]
Rys ogólny nauki finansów. Dla użytku uczniów Uniwersytetu Królewskiego Warszawskiego, Warszawa 1824, Drukarnia Szkolna. 73 s., [sygn. 65.700]
O ubóstwie i ubogich, Warszawa 1827, b.w., 150 s., [sygn. 22197]
Teorie des Richesses Sociales, Paris 1829, Saulelet et Cie, t.1: 352s., t.2: 323s., [sygn. 71.313]
Ogólne zasady gospodarstwa narodowego, czyli czysta teoria ekonomii politycznej, t.1: 220s., t.2: 215s., [sygn. 71.313]
Pisma Pomniejsze. Warszawa 1936-37, Bibljoteka Szkoły Głównej Handlowej, T.1: Pisma ekonomiczna, 525 s., T.2: Pisma społeczne, 408 s., [sygn. 59.807]

Józef Supiński
Szkoła Polska Gospodarstwa Społecznego, Lwów 1862-65, Biblioteka Ossolińskich,
t.I: 455 s., t.II: 358 s., [sygn. 1.671]
Pisma…, t.I: Myśl ogólna fizjologji wszechświata, 415s., t.II: Szkoła Polska Gospodarstwa Społecznego 1., 451 s., t.III: Szkoła Polska Gospodarstwa Społecznego 2., 365 s., t.IV: Listy treści społecznej, 368 s., t.V: Rozmaitości, 280 s., Lwów 1872, Biblioteka Ossolińskich, [sygn. 62.046]

Surowiecki Wawrzyniec
Dzieła, Kraków 1861, K.J.Turowski, 561 s., [sygn. 60.809]
O upadku przemysłu y miast w Polsce, Warszawa 1810, b.w., 281 s., [sygn. 22.345]
O rzekach i spławach krajów Księstwa Warszawskiego, Warszawa 1811, b.w., 205 s., [sygn. 22.494]
Wybór pism, Warszawa 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 515 s., [sygn. 41.435]

Nauki ekonomiczne XX w. – świat
Armen A. Alchian
Economic forces at work, Indianapolis, IN, 1977, Liberty Hall Press, 523 s., [sygn. 501.437]
Exchange and production: competition, coordination, and control, [współautor: William R. Allen], Belmont, CA, 1969, Wadsworth Publishers, 620 s., [sygn. 228.755]
University Economics, Belmont, CA, 1964, Wadsworth Publishers, 924 s., [sygn. 197.987]

Clarence E. Ayres
The Theory of Economic Progress. A study of the fundamentals of economic development and cultural change, Chapel Hill 1944, University of North Carolina Press, 317 s., [sygn. 67.778]
The Divine Right of Capital, Boston 1946, Houghton Mifflin, 214 s., [sygn. 62.700]

Phillip D. Cagan
Determinants and Effects of Changes in the Stock of Money, 1875-1960, New York 1965, National Bureau of Economic Research, 380 s., [sygn. 569.246]
The Channels of Monetary Effects on Interest Rates, New York 1972, National Bureau of Economic Research, 127 s., [sygn. 569.246]
Persistent Inflation: Historical and Policy Essays, New York 1979, Columbia University Press, 283 s., [sygn. 504.7764]

Gustav Cassel
The Nature and Necessity of Interest, New York 1903, Macmillan,  s., [sygn. 
Theoretische Sozialökonomie, Leipzig 1918, C.F. Winter, 582 s., [sygn. 78.191]
Die Krise im Weltgeldsystem, 3 Vorträge gehalten als Rhodes Memorial Lectures, Berlin 1933, Buchholz & Weisswange, 123 s., [sygn. 62.264]
On Quantitative Thinking in Economics, Oxford 1935, Clarendon, 181 s., [sygn. 128.019]
The Downfall of the Gold Standard, Oxford 1936, H.Hilford, 262 s., [sygn. 127.975]
Der Zusammenbruch der Goldwährung, Stuttgart 1937, Kohlhammer, 235 s., [sygn. 65.748]

Edward Chamberlin
The Theory of Monopolistic Competition: A Reorientation of the Theory of Value, Cambridge, MA, 1933, Harvard University Press, 213 s., [sygn. 15.491]
Towards a More General Theory of Value, New York 1957, Oxford University Press, 318 s., [sygn. 140.152]

Evsey D.Domar
Essays in the theory of economic growth, New York, N.Y. 1957, Oxford University Press, 272 s., [sygn. 140.245]

Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 393 s., [sygn. 146.638]

Anthony Downs
An Economic Theory of Democracy, New York 1957, Harper, 310 s., [sygn. 141.343]
Opening up the suburbs. An urban strategy for America, New Haven 1967, Yale University Press, 219 s., [sygn. 268.151]

Walter Eucken
Kapitaltheoretische Untersuchungen, Jena 1934, b.w., 194 s., [sygn. 116.100]
Die Grundlagen der Nationalökonomie, Jena 1940, G.Fischer, 300 s., [sygn. 73.398]
Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 2.A.uv., Tübingen 1955, Mohr, 396 s., [sygn. 141.610]
Podstawy polityki gospodarczej, Poznań 2005, Wydawnictwo Poznańskie, 446 s., [sygn. D.39001]

Irving Fisher
The Money Illusion, New York 1928, Adelphi Co., 245 s., [sygn. 59.039]
Złudy pieniądza = Money Illusion, Warszawa 1930, F.Hoesick, 191 s., [sygn. 59.067]
The Nature of Capital and Income, 1906. New York 1923, MacMillan, 427 s., [sygn. 59.039]
Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices, 1892. New Haven 1926, Yale University Press, 126 s., [sygn. 133.674]
Appreciation and Interest, New York 1896, American Economic Association, 100 s., [sygn. 314.150/II/4]
The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, Interest, and Crises, New York 1911, MacMillan, 505 s., [sygn. 59.039]
The Theory of Interest: as determined by impatience to spend income and opportunity to invest it, New York 1930, MacMillan, 566 s., [sygn. 71.261]
Booms and Depressions some first principles, London 1933, G.Allen and Unwin, 258 s., [sygn. 62.267]

Jean Fourastie
La productivité, Paris 1959, Presses Universitaires de France, 118 s., [sygn. 236.227]
La Grande Métamorphose du XXe siècle. Essais sur quelques problèmes de l'humanité d'aujourd'hui, Paris 1961, Presses Universitaires de France, 223 s., [sygn. 182.507]
Idées Majeures, Paris 1966, Ed.Gauthier, 246 s., [sygn. 201.923]
Productivité, prix et salairies,  Paris 1957, OECE, 115 s., [sygn. 143.826]
The Causes of Wealth, Glencoe, Ill., The Free Press, 246 s., [sygn. 558.411]

Gottfried von Haberler
Der Internationale Handel, Berlin 1933, J.Springer, 298 s., [sygn. 115.517]
The Theory of International Trade, London 1950, William Hodge, 408 s., [sygn. 245.124]
Prosperity and Depression: A theoretical analysis of cyclical movements, Geneva 1937, League of Nations, 363 s., [sygn. 8.652]
A survey of international trade theory, Princeton, NJ 1961, Princeton University Press, 78 s., [sygn. 166.906]
Money in the International Economy, 2e, London 1969, The Institute of Economic Affairs, 66 s., [sygn. 242.880]
Inflation: Its causes and cures, Washington 1961, American Enterprise Association, 87 s., [sygn. 175.762]
Wirtschaftswachstum und Stabilität, Zürich 1974, Moderne Industrie, 254 s., [sygn. 282.957]

Alvin Harvey Hansen
Fiscal policy and business cycles, New York, N.Y. 1941, W.W. Norton, 462 s., [sygn. 66.366]
Economic policy and full employment, New York, N.Y. 1947, McGraw-Hill, 340 s., [sygn. 73.785]
Monetary theory and fiscal Policy, New York, N.Y. 1949, McGraw-Hill, 236 s., [sygn. 74.867]
Business cycles and national income, London 1968, George Allen & Unwin, 721 s., [sygn. 203.503]

Roy F. Harrod
International economics, 1933, Chicago, Ill. 1958, The University of Chicago Press, 186 s., [sygn. 145.468]
The Trade Cycle, Oxford 1936, Clarendon Press, 234 s., [sygn. 72.576]
Towards a Dynamic Economics, London 1948, Macmillan, 168 s., [sygn. 59.930]
Foundations of Inductive Logic, London 1956, Macmillan, 290 s., [sygn. 140.294]
Sociology, Morals and Mystery, London 1971, Macmillan, 115 s., [sygn. 251.446]
Economic Dynamics, London 1973, Macmillan, 195 s., [sygn. 248.437]

Harry G. Johnson
International trade and economic growth: studies in the pure theory, London 1958, George Allen and Unwin, 204 s., [sygn. 143.585]
Aspects of the theory of tariffs, London 1971, George Allen and Unwin, 451 s., [sygn. 233.086]
Money, trade and economic growth, London 1962, George Allen and Unwin, 199 s., [sygn. 183.686]
Macroeconomics and monetary theory, London 1971, Gray-Mills Publishing, 214 s., [sygn. 258.872]
General equilibrium analysis: a micro-economic text, with Melvyn B. Krauss, London 1974, George Allen and Unwin, 343 s., [sygn. 266.011]
A two-sector model of general equilibrium, London 1971, G.Allen & Unwin, 343 s., [sygn. 232.306]
The Theory of Income Distribution, London 1973, Gray-Mills Publishing, 292 s., [sygn. 249.102]
On Economics and Society, Chicago 1975, University of Chicago Press, 356 s., [sygn. 284.047]

Nicholas Kaldor
Essays on value and distribution, London 1960, Duckworth, 238 s., [sygn. 154.557]
Essays on economic stability and growth, London 1960, Duckworth 302 s., [sygn. 154.558]
Eseje z teorii stabilizacji i wzrostu gospodarczego, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 343 s., [sygn. 230.808]

John Maynard Keynes
The Economic Consequences of the Peace, New York 1920, Harcourt, 298 s., [sygn. 556.798]
Essays in Persuasion, New York 1932, Harcourt, Brace &Co., 376 s., [sygn. 128.811]
A Treatise on Money, London 1935, MacMillan, vol.1: The Pure Theory of Money, 363 s., vol.2: The Applied Theory of Money, 424 s., [sygn. 143.549].
The General Theory of Employment, Interest and Money, New York 1935, Harcourt, Brace &Co., 403 s., [sygn. 3.855]
A Treatise on Probability, London 1929, MacMillan, 466 s., [sygn. 72.659]
How to Pay for the War, London 1940, MacMillan, 88 s., [sygn. 29.069]
Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa1956, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 532 s., [sygn. 124.866]

Frank Knight
Risk, uncertainty and profit, Boston 1921, Houghton Mifflin, 381 s., [sygn. 140.380]
Freedom and Reform. Essays in Economics and Social Philosophy, New York 1947, Harper & Brothers, 409 s., [sygn. 67.528]
On the History and Method of Economics. Selected Essays, Chicago 1936, University of Chicago Press, 309 s., [sygn. 67.528]

Nikołaj Kondratiew
The Long Wave Cycle, 1929, New York 1984, Richardson & Snyder, 138 s., [sygn. 548.838]
Problemy ekonomiceskoj dinamiki, Moskva 1989, Ekonomika, 523 s., [sygn. 558.438]

Janos Kornai
Anti-Equilibrium: on economic systems theory and the tasks of research, Amsterdam 1971, North Holland, 402 s., [sygn. 250.523]
Anti-Equilibrium: teoria systemów gospodarczych - kierunki badań, Warszawa 1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 519 s., [sygn. 287.756]
Economic of Shortage, Amsterdam 1980, North-Holland, 631 s., [sygn. 522.090]
Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 822 s., [sygn. 542.738]
The road to a free economy: shifting from a socialist system - the example of Hungary, New York, N.Y. 1991, W.W. Norton, 224 s., [sygn. 600.889]
Droga do wolnej gospodarki, Warszawa 1991, Fundacja Polska Praca, 150 s., [sygn. 589.750]
The socialist system: the political economy of communism, Oxford 2000, Clarendon Press, 644 s., [sygn. D.7272]

Iosif Kuliszer
Politiceskaja ekonomija. Populjarnyj kurs, S.-Peterburg 1911, Prosvescenie, 320 s., [sygn. 16.522]
Dzieje gospodarcze Europy Zachodniej, Warszawa 1923, Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej, Gebethner i Wolff, [sygn. 52.292] T.1,Wieki średnie, 245 s., T.2,Czasy nowożytne, 300 s.,
Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, München 1928/9, R.Oldenbourg, 351+553 s., [sygn. 80.679]
Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa 1923, Książka i Wiedza, T.1, 392 s., T.2, 639 s., [sygn. 52.292]

Abba Lerner
The economics of control: principles of welfare economics, New York, N.Y. 1946, Macmillan, 428 s., [sygn. 66.740]
Economics of Employment, New York 1951, McGraw-Hill Books, 397 s., [sygn. 138.763]
Essays in economics analysis, London 1953, Macmillan, 394 s., [sygn. 151.382]

Fritz Machlup
International Trade and the National Income Multiplier, Philadephia 1943, The Blakistone Co., 237 s., [sygn. 66.751]
The political economy of monopoly, Baltimore 1952, Johns Hopkins Press, 544 s., [sygn. 152.668]
Der Wettstreit zwischen Mikro und Makrotheorien in der Nationalökonomie, Tübingen 1960, J.C.B. Mohr, 54 s., [sygn. 167.381]
Essays in Economic Semantics, Englewood Cliffs NJ 1963, Prentice Hall, 304 s., [sygn. 186.796]
A History of Thought on Economic Integration, New York 1977, Columbia University Press, 323 s., [sygn. 289.833]
Methodolgy of economics and other social science, New York 1978, Academic Press, 567 s., [sygn. 517.755]
Integracja gospodarcza: narodziny i rozwój idei, Warszawa 1986, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 541 s., [sygn. 545.459]

Edmond Malinvaud
Méthodes statistiques de l'économétrie, 2ed., Paris 1969, Dunod, 782 s., [sygn. 226.807]
Statistical methods of econometrics, Amsterdam 1966, North-Holland, 631 s., [sygn. 197.122]
Leçons de théorie micro-économique, Paris 1969, Dunod, 269 s., [sygn. 225.271]
Lectures on microeconomic theory, Amsterdam 1972, North-Holland, 318 s., [sygn. 252.960]
The Theory of Unemployment Reconsidered, Oxford 1977, Blackwell, 128 s., [sygn. 288.858]
Rozwój gospodarki francuskiej: próba przyczynowej analizy ekonomicznej okresu powojennego, współautorzy: Jean-Jacques Carré, Paul Dubois, Warszawa 1978, PWN, 342 s., [sygn. 279.652]
Profitability and Unemployment, Cambridge 1980, Cambridge Univ. Press, 108 s., [sygn. 523.165]
Théorie Macroéconomique, Paris 1981, 1982, Dunod, 410+306 s., [sygn. 528.702]

Alfred Marshall
The Economics of Industry, 3e, London 1898, Macmillan, 421 s., [sygn. 20362]
The Pure Theory of Foreign Trade. The Pure Theory of Domestic Values, London 1930, London School of Economics and Political Science, 65 s., [sygn. 65.035]
Principles of Economics, 1890, 4e, London 1898, Macmillan, 820 s., [sygn. 16158]
Industry and Trade. A study of industrial techniques and business organization, 1919, London 1932, Macmillan, 874 s., [sygn. 143.511]
Money, Credit and Commerce, 1923, London 1929, Macmillan, 369 s., [sygn. 65.797]
Zasady ekonomiki, Warszawa 1925, Wyd. M.Arcta, t.1: 479s., t.2: 383 s., [sygn. 19.366]

Ludwig von Mises
Theorie des Geldes und der Umlaufmittel, 2.A., München 1924, Duncker & Humblot, 420 s., [sygn. 76.751]
Economic calculation in socialism, b.m. 1931, b.w., 135 s., [sygn. D.15.728]
The Theory of Money and Credit, London 1934, Jonathan Cape, 445 s., [sygn. 72.616]
Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus, 2.A, Jena 1932, G.Fischer, 500 s., [sygn. 9.636]
The Ultimate Foundation of Economic Science, Princeton N.J. 1962, D.Van Nostrand, 142 s., [sygn. 183.782]
Bureaucracy, New Haven 1962, Yale University Press, 125 s., [sygn. 183.323]
Epistemological problems of economics, Princeton N.J. 1960, D.Van Nostrand, 239 s., [sygn.152.753]
Human action: a treatise on economics, London 1949, W.Hodge&Co., 889 s., [sygn. 131.207]
Ekonomia i Polityka: rozważania na dziś i jutro, South Bend 1988, Regenery, 74 s., [sygn. 291.182]
Ludzkie działanie: traktat o ekonomii, Warszawa 2007, Instytut Ludwiga von Misesa, 775 s., [sygn. D.54.689]

Oskar Morgenstern
On the accuracy of economic observations, Princeton NJ 1950, Princeton University Press, 101 s., [sygn. 134.272]
Theory of games and economic behavior, with John von Neumann, New York, N.Y. 1964, John Wiley and Sons, 641 s., [sygn. 191.234]
Spieltheorie und Wirtschaftwissenschaft, Wien 1963, R.Oldenburg, 200 s., [sygn. 189.139]

Alfred Müller-Armack
Entwicklungsgesetze des Kapitalismus. Ökonomische, geschichtstheoretische und soziologische Studien zur modernen Wirtschaftsverfassung, Berlin 1932, Junker & Dünnhaupt, 218 s., [sygn. 133.278]
Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Hamburg 1948, Verlag für Wirtschaft und Sozialpolitik, 144 s., [sygn. 63.087]
Staatsidee und Wirtschaftsordnung im neuen Reich, Berlin 1933, Junker & Dünnhaupt, 62 s., [sygn. 91.685]
Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur sozialen Marktwirtschaft und zur europäischen Integration, Freiburg im Breisgau 1966, Rombach, 472 s., [sygn. 209.919]

John F.Muth
Industrial scheduling, with Thompson, Gerald L.; Winters, Peter R., Englewood Cliffs, N.J. 1963, Prentice-Hall, 387 s., [sygn.190.324 ]

John von Neumann
Theory of games and economic behavior, with Oskar Morgenstern, New York, N.Y. 1964, John Wiley and Sons, 641 s., [sygn. 191.234]

William A. Niskanen
Reaganomics: an insider’s account of the policies and the people, New York 1988, Oxford University Press, 363 s., [sygn. 579.412]
Bureaucracy and Public Economics, Brookfield, VT 1994, Edward Elgar, 298 s., [sygn. 191.234]
Autocratic, democratic, and optimal government: fiscal choices and economic outcomes, The Locke Institute, Northampton, MA  2003, Edward Elgar, 138 s., [sygn. D.28492]

Arthur M.Okun
Equality and Efficiency: The Big Trade Off, Washington 1975, Brookings, 124 s., [sygn. 282.733]
Prices and Quantities: A Macroeconomic Analysis, Oxford 1981, Basil Blackwell, 382 s., [sygn. 528.178]
The Political Economy of Prosperity, Washington D.C. 1970, The Brookings Institution, 152 s., [sygn. 253.355]
Ceny i ilości: analiza makroekonomiczna, Warszawa 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, 481 s., [sygn. 589.594]

Luigi Pasinetti
Growth and Income Distribution. Essays in Economic Theory, London 1974, Cambridge University Press, 151 s., [sygn. 247.349]
Lectures on the theory of production, London 1977, MacMillan, 285 s., [sygn. 298.551]
Structural Change and Economic Growth: a theoretical essay on the dynamics of the wealth of nations, Cambridge 1981, Cambridge University Press, 281 s., [sygn. 529.980]
Structural Economic Dynamics. A theory of the economic consequences of human learning, Cambridge 1993, Cambridge University Press, 186 s., [sygn. D.17858]
Keynes and the Cambridge Keynesians: a 'revolution in economics' to be accomplished, New York 2007, Cambridge University Press, 384 s., [sygn. D.54967]

Don Patinkin
Money, interest, and prices: an integration of monetary and value theory, Evanston, IL 1956, Row Peterson a. Co., 510 s., [sygn. 40.235]
Studies in Monetary Economics, New York 1972, Joanna Cotler Books, 262s., [sygn. ]
Keynes' Monetary Thought: A Study of Its Development, Durham, NC 1976, Duke University Press,160 s., [sygn. ]
Anticipations of the General Theory?: And Other Essays on Keynes, Chicago 1984, University of Chicago Press, 308 s., [sygn. ]
Essays on and in the Chicago Tradition, Durham, NC 1980, Duke University Press, 327 s., [sygn. ]

François Perroux
Theorie generale du progres economique, Paris 1956-7, ISEA, t.1: 89 s., t.2: 109 s., [sygn. 155.519]
Economie et societe, Paris 1960, Presses Universitaires de France, 186 s., [sygn. 146.193]
Industrie et creation collective, Paris 1964, Presses Universitaires de France, t.1: 204 s., t.2: 325 s., [sygn. 147.334]
A new concept of development, London 1983, Croom Helm, 212 s., [sygn. 526.904]

Arthur Cecil Pigou
Wealth and Welfare, London 1912, Macmillan, 493 s., [sygn. 208.100]
The Political Economy of War, London 1921, Macmillan, 251 s., [sygn. 204.875]
Economics of Stationary States, London 1935, Macmillan, 326 s., [sygn. 72.137]
Socialism versus Capitalism, London 1937, Macmillan, 138 s., [sygn. 59.734]
Income: an introduction to economics, London 1946, Macmillan, 117 s., [sygn. D.14795]
The Veil of Money, London 1949, Macmillan, 151 s., [sygn. 126.929]
The Economics of Welfare, London 1946, Macmillan, 837 s., [sygn. 208.100]

Karl Polanyi
The Great Transformation. The political and economic origins of our time, Boston 1957, Beycon Press, 315 s., [sygn. 142.908]
The Livelihood of Man, London 1977, Academic Press, 196 s., [sygn. 504.767]
Wielka transformacja: polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, Warszawa 2010. Wydawnictwo Naukowe PWN, 363 s., [sygn. D.73761]

Lionel Ch. Robbins
An Essay on the nature and significance of economic science, London 1932, Macmillan, 161 s., [sygn. 15.357]
The Great Depression, London 1934, Macmillan, 234 s., [sygn. 71.890]
Wielkie przesilenie gospodarcze, Kraków 1937, Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego, 209 s., [sygn. 116.080]
Economic planning and international order, London 1938, Macmillan, 330 s., [sygn. 589.811]
Politics and economics: papers in political economy, London 1963, Macmillan, 230 s., [sygn. 189.763]
The Theory of economic development in the history of economic thought, London 1968, Macmillan, 185 s., [sygn. 226.279]
A history of economic thought, Princeton, NJ/London 2000, Princeton University Press, 375 s., [sygn. D.27421]

Joan Robinson
The accumulation of capital, London 1956, Macmillan, 440 s., [sygn. 120.476]
Akumulacja kapitału, Warszawa 1958, Państwowe Wyd. Naukowe, 553 s., [sygn. 142.882]
The economics of imperfect competition, London 1961, Macmillan, 352 s., [sygn. 186.789]
Essays in the theory of economic growth, London 1962, Macmillan, 137 s., [sygn. 186.513]
Eseje z teorii wzrostu gospodarczego, Warszawa 1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 216 s., [sygn. 149.547]
Economic philosophy, Harmondsworth 1966, Penguin Books, 140 s., [sygn. D.14758]

Wilhelm Röpke
Die Lehre von der Wirtschaft, Wien 1937, J.Springer, 195 s., [sygn. 129.640]
Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Erlenbach-Zürich 1946, Eugen Rentsch Verlag, 412 s., [sygn. 187.361]
Internationale Ordnung, Erlenbach- Zürich 1945, Eugen Rentsch Verlag, 355 s., [sygn. 67.100]
Jenseits von Angebot und Nachfrage, Erlenbach- Zürich 1958, Eugen Rentsch Verlag, 403 s., [sygn. 141.310]

Walt W. Rostow
The process of economic growth, Oxford 1960, Clarendon Press, 372 s., [sygn. 154.614]
The stages of economic growth: a non-communist manifesto, Cambridge 1963, Cambridge University Press, 178 s., [sygn. D.24163]
Politics and the stages of growth, Cambridge 1971, Cambridge Univ. Press, 410 s., [sygn. 233.954]

Joseph Schumpeter
Das Wesen und der Hauptinhalt der Theorie der Nationalökonomie, Leipzig 1908, Duncker &Humblot, 626 s., [sygn. 72.356]
Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig 1912, Duncker &Humblot, 548 s., [sygn. 15.643]
Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 405 s., [sygn. 145.414]
Business Cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process, New York 1939, McGraw Hill, vol. 1: 448s., vol. 2:-1095s.; [sygn. 73. 781]
Capitalism, Socialism and Democracy, 2e, New York 1947, Harper, 411 s., [sygn. 66.733]
History of Economic Analysis, London 1954, Allen &Unwin, 1260 s., [sygn. 556.863]

George L.S. Shackle
Expectations, Investment and Income, London 1938, Humphrey Milford, 119 s., [sygn. 72.988]
Expectations in Economics, Cambridge 1949, Cambridge University Press, 146 s., [sygn. 69.418]
Expectation, Enterprise and Profit: The Theory of the Firm, London 1970, Routledge, 160 s., [sygn. 213.787]
Epistemics & Economics: A Critique of Economic Doctrines, Cambridge 1972, Cambridge University Press, 482 s., [sygn. 254.039]
Imagination and the Nature of Choice, Edinburgh 1979, Edinburgh University Press, 159 s., [sygn. 606.306]

E.E. Jewgienij Słuckij
Izbrannye trudy: teorija verojatnostej, matematičeskaja statistika, Moskva 1960, Akademia Nauk SSSR, 291 s., [sygn. 607.463]

Werner Sombart
Der moderne Kapitalismus, Leipzig 1902, Duncker und Humblot, Bd.1: Die Genesis des Kapitalismus, 669 s., Bd.2: Die Theorie der kapitalistischen Entwicklung, 646 s., [sygn. 18488]
Kwestia robotnicza w przemyśle, Warszawa 1906, E.Wende i Sp., 180 s., [sygn. 22246]
Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1911, Duncker-Humblot, 476 s., [sygn. 76380]
Luxus und Kapitalismus, München 1922, Duncker-Humblot,. 220 s., [sygn. 19152]
Żydzi i życie gospodarcze, Warszawa 1913, Spółka Wydawnicza, 400 s., [sygn. 74905]
Die drei Nationalökonomien. Geschichte und System der Lehre von der Wirtschaft, München 1930, Duncker-Humblot, 352 s., [sygn. 74905]

Piero Sraffa
Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory. Cambridge 1960, Cambridge University Press,  s., [sygn. ]
Produkcja towarów za pomocą towarów, Warszawa 1965, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 156 s., [sygn. 191.143]

Gordon Tullock
Economics of income redistribution, Boston, MA 1997, Kluwer Academic Publishers, 222 s., [sygn. D.44889]
The economics of special privilege and rent seeking, Boston, MA 1996, Kluwer Academic Publishers, 104 s., [sygn. 618.784]
The Rent Seeking, Cheltenham1993, The Locke Institute/Edward Elgar, 103 s., [sygn. .]
Public goods, redistribution and rent seeking, Cheltenham 2005, The Locke Institute/Edward Elgar, 153 s., [sygn. D.46531]

Jacob Viner
The customs union issue, New York, N.Y. 1950, Stevens &Sons Ltd., 221 s., [sygn. 130.972]
International Economics, London 1951, Allen &Unwin, 224 s., [sygn. 134.837]

International Trade and Economic Development, Oxford 1953, Clarendon Press, 120 s., [sygn. 125.823]

Knut Wicksell
Finanztheoretische Untersuchungen. Nebst Darstellung und Kritik des Steuerwesens Schwedens,. Jena 1896, G.Fischer, 352 s., [sygn. 79.651]
Geldzins und Güterpreise, Jena 1898, G.Fischer, 189 s., [sygn. 17.561]
Vorlesungen über Nationalökonomie auf Grundlage des Marginalprinzipes, Bd.1: Theoretischer Teil, 290 s., Bd.2: Geld und Kredit, 263 s., Jena 1913-1922, S.Fischer, [sygn. 79.145]
Lectures on political economy, Vol.1., General theory, 299 s., Vol.2., Money, 238 s., London 1935, Routledge and Sons, [sygn. 70.325]
Interest and Prices. A study of the causes regulating the value of money, London 1936, Macmillan, 219 s., [sygn. 72.667]

Laureaci nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla w ekonomii
(przy nazwisku rok przyznania nagrody)


George A. Akerlof 2001
Efficiency Wage Models of the Labor Market, with Janet Yellen, Cambridge 1986, Cambridge University Press, 178 s., [sygn. 557.210]
Explorations in Pragmatic Economics, Oxford 2005, Oxford University Press, 514 s., [sygn. D.38964]
Animal spirits: how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism, with Robert J. Shiller, Princeton, 2010, Princeton University Press, 230 s., [sygn. D.69848]
Identity economics: how our identities shape our work, wages, and well-being, with Rachel E. Kranton, Princeton NJ 2009, Princeton University Press, 185 s., [sygn. D.71311]
Zwierzęce instynkty: czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu? współautor Robert J. Shiller, Warszawa 2010, Wydawnictwo Studio EMKA, 276 s., [sygn. D.73417]

Maurice Allais 1988
Traite de’Économie pure, Paris 1943, Impr. Nationale, 852 s., [sygn. 136.347]
Économie pure et rendement social, Paris 1945, Sirey, 72 s., [sygn. 90.876]
Économie et intérêt, Paris 1947, Impr. Nationale, cz.1 : s 1-422, cz.2 : s  423-800, [sygn. 73.962]
L'impot sur le capital :et la réforme monétaire, Paris 1988, Hermann Éditions des Sciences et des Arts, 367 s., [sygn. 619.972]
Fondements de la dynamique monétaire, Paris 2001, Clement Juglar,‎ 1303 s., [sygn. D.21284]

Kenneth J. Arrow 1972
Social choice and individual values, New York, N.Y. 1951, John Wiley, 99 s., [sygn. 107.474]
Public investment, the rate of return, and optimal fiscal policy, with Mordecai Kurz, Baltimore 1970, The Johns Hopkins Press, 218 s., [sygn. 214.389]
General competitive analysis, with F.H. Hahn, San Francisco, CA 1971, Holden-Day, 452 s., [sygn. 256.317]
Eseje z teorii ryzyka, Warszawa 1979, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 276 s., [sygn. 501.729]
Granice organizacji, Warszawa 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 80 s., [sygn. 291.095]
Collected papers of Kenneth J. Arrow, vol.vol. 1-6, Cambridge, MA 1983-1985, The Belknap Press of Harvard University Press, [sygn. 551.296]

Robert J. Aumann 2005
Values of non-atomic games, with Lloyd S. Shapley, Princeton, NJ 1971, Princeton University Press, 333 s., [sygn. 286.946]
Collected papers, Cambridge, MA 2000, The MIT Press, Vol.1: 786 s., Vol.2: 792 s., [sygn. G.752]

Gary S. Becker 1992  patrz: Dr h.c. SGH

James M. Buchanan 1986
The Calculus of Consent: logical foundations of constitutional democracy, with Gordon Tullock, Ann Arbor 1962, The University of Michigan Press, 361 s., [sygn. 617.626]
Theory of Public Choice: political applications of economics, with Robert D. Tollison, Ann Arbor 1962, The University of Michigan Press, 329 s., [sygn. 258.780]
The power to tax: analytical foundations of a fiscal constitution, with Goeffrey Brennan, Cambridge 1980, Cambridge University Press, 231 s., [sygn. D.4554]
Economics: between predictive science and moral philosophy, College Station 1987, Texas A&M University Press, 413 s., [sygn. 579.145]
Explorations into constitutional economics, College Station 1989, Texas A&M University Press, 437 s., [sygn. 558.208]
Finanse publiczne w warunkach demokracji: systemy fiskalne a decyzje indywidualne, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN, 362 s., [sygn. 616.078]
Post-socialist political economy: selected essays, Cheltenham 1997, Edward Elgar, 285 s., [sygn. 625.998]

Ronald H. Coase 1991
British broadcasting: a study in monopoly, London 1950, The London School of Economics, 206 s., [sygn. 8.697]
The firm, the market, and the law, Chicago 1988, The University of Chicago Press, 217 s., [sygn. 587.384]
Essays on economics and economists, Chicago 1995, The University of Chicago Press, 222 s., [sygn. 611.618]

Gerard Debreu 1983
Theory of value: an axiomatic analysis of economic equilibrium, New York, N.Y. 1959, John Wiley and Sons, 114 s., [sygn. 150.762]
Mathematical Economics: Twenty papers of Gérard Debreu, Cambridge 1986, Cambridge University Press, 264 s., [sygn. 569.545]

Peter A. Diamond 2010
On Time: Lectures on Models of Equilibrium, Cambridge 1994, Cambridge University Press, 120 s., [sygn. 609.839]
A Search-Equilibrium Approach to the Micro Foundations of Macroeconomics, Cambridge, MA, 1984, MIT Press, 74 s., [sygn. 292.540]
Taxation, Incomplete Markets, and Social Security, Cambridge, MA 2002, The MIT Press, 216 s., [sygn. D.20789]
Social security reform, Oxford 2002, Oxford University Press, 100 s., [sygn. D.31679]
Saving social security: a balanced approach, with Peter R. Orszag, Washington 2004, Brookings Institution Press, 287 s., [sygn. D.71436]

Robert F. Engle III 2003
nie ma książek autorskich

Eugene Fama 2013
The theory of finance, with Merton H. Miller, Hinsdale, IL 1972, Dryden, 346 s., [sygn. D.25795]
Foundations of finance: portfolio decisions and securities prices, New York, N.Y. 1976, Basic Books Inc. Publ., 395 s., [sygn. 501.130]

Robert W. Fogel 1993
Czwarte wielkie przebudzenie i przyszłość egalitaryzmu, Warszawa 2014, Oficyna Wolters Kluwer business, 436 s., [sygn. D.87321]
Political arithmetic: Simon Kuznets and the empirical tradition in economics, Chicago 2013, The University of Chicago Press, 148 s., [sygn. D.87051]
Railroads and American economic growth: essays in econometric history, Baltimore 1964, The Johns Hopkins Press, 296 s., [sygn. 206.298]

Milton Friedman 1976
Studies in the quantity theory of money, Chicago 1956, The University of Chicago Press, 265 s., [sygn. 120.688]
A theory of the consumption function, Princeton 1957, National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, 243 s., [sygn. 140.636]
Essays in positive economics, Chicago 1959, The University of Chicago Press, 328 s., [sygn. 151.260]
A program for monetary stability, New York 1959, Fordham University Press, 232 s., [sygn. 151.350]
A Monetary History of the United States 1867-1960, with Anna Jacobson Schwartz. Princeton, NJ 1971, Princeton University Press, 860 s., [sygn. 298.272]
Price theory, Chicago 1962/1976, Aldine, 357 s., [sygn. 556.861]
Monetarist economics, Cambridge, MA 1991, Basil Blackwell, 188 s., [sygn. 589.042]

Ragnar Frisch 1969
New methods of measuring marginal utility, Tübingen 1932, Mohr, 142 s., [sygn. .]
Theory of Production, Dordrecht 1965, D.Reidel Publishing Co., 370 s., [sygn. 194.444]
Maxima and minima: theory and economic applications, Dordrecht 1966, D.Reidel Publishing Co., 176 s., [sygn. 537.656]
Economic Planning Studies, Dordrecht 1975, D.Reidel Publishing Co., 198 s., [sygn. 282.257]

Clive W.J. Granger 2003
Forecasting economic time series, with Paul Newbold, New York, N.Y. 1977, Academic Press, 333 s., [sygn. 299.826]
Forecasting in business and economics, Boston 1989, Academic Press, 279 s., [sygn. 601.778]
Modelling nonlinear economic relationships, with Timo Teräsvirta, Oxford 1993, Oxford University Press, 187 s., [sygn. 601.867]
Empirical modeling in economics: specification and evaluation, Cambridge 1999, Cambridge University Press, 99 s., [sygn. 631.520]
Modelling nonlinear economic time series, with Timo Teräsvirta, Dag Tjøstheim, Oxford 2010, Oxford University Press, 557 s., [sygn. D.73862]

Trygve Haavelmo 1989
A Study in the Theory of Economic Evolution, Amsterdam 1954, North-Holland,. 114 s., [sygn. 117.085]
A Study in the Theory of Investment, Chicago 1970, The University of Chicago Press,  s., [sygn. 180.348]

Peter Lars Hansen 2013
Recursive models of dynamic linear economies, with Thomas J. Sargent, Princeton 2014, Princeton University Press, 399 s., [sygn. G.13272]
Robustness, with Thomas J. Sargent, Princeton 2008, Princeton University Press, 435 s., [sygn. G.10237]

John C. Harsanyi 1994
Essays on Ethics, Social Behavior, and Scientific Explanation, Dordrecht 1976, D.Reidel Publishing Co., 278 s., [sygn. 502.940]

A General Theory of Equilibrium Selection in Games, with Reinhard Selten, Cambridge, MA 1988, The MIT Press, 396 s., [sygn. 577.020]

Friedrich von Hayek 1974
Geldtheorie und Konjunkturtheorie, Wien 1929, Hölder, Pichler, Tempsky, 244 s., [sygn. 16099]
Preise und Produktion, Wien 1931, J.Springer, 124 s., [sygn. 11.299]
Profits, Interest and Investment: and other essays on the theory of industrial fluctuations, London 1939, G.Routledge & Sons, 266 s., [sygn. 145.072]
Pure Theory of Capital, London 1941, Macmillan 454 s., [sygn. 66.308]
Der Weg zur Knechtschaft, Erlenbach Zurich 1945, Eugen Rentsch, 304 s., [sygn. 67.102]
The Road to Serfdom, London 1944, George Routledge & Sons, 184 s., [sygn. 143.561]
Individualism and Economic Order, London 1949, Routledge & K.Paul, 271 s., [sygn. 68.705]
The Constitution of Liberty, Chicago 1960, University of Chicago Press, 569 s., [sygn. 152.926]
Entnationalisierung des Geldes: eine Analyse der Theorie und Praxis konkurrierender Umlaufsmittel, Tübingen 1977, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 136 s., [sygn. 297.417]
Droga do niewoli, Londyn 1982, b.w., 170 s., [sygn. 576.017]
The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, Chicago 1988, University of Chicago Press, 180 s.,
Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków 1998, IW Znak, 297 s., [sygn. 619.049]
Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, Kraków 2004, Arcana, 264 s., [sygn. D.29477]
Konstytucja wolności, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, 526 s., [sygn. D.58442]

James J. Heckman 2000
nie wydał żadnej książki autorskiej

John R. Hicks 1972
Value and Capital: an inquiry into some fundamental principles of economic theory, Oxford 1939, Clarendon Press, 331 s., [sygn. D.15407]
Wartość i kapitał: studia nad kilkoma podstawowymi zagadnieniami w teorii ekonomii, Warszawa 1975, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 522 s., [sygn. 275.495]
Capital and Growth, Oxford 1965, Clarendon Press, 343 s., [sygn. 192.510]
Kapitał i wzrost, Warszawa 1978, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 490 s., [sygn. 278.924]
A revision of demand theory, Oxford 1956, Clarendon Press, 196 s., [sygn. 124.937]
The theory of wages, London 1932, Macmillan, 247 s., [sygn. 71.581]
A contribution to the theory of the trade cycle, Oxford 1950, Clarendon Press, 201 s., [sygn. 127.254]
A Theory of Economic History, Oxford 1969, Clarendon Press, 181 s., [sygn. D.14245]
Capital and Time. A Neo-Austrian Theory, Oxford 1973, Clarendon Press, 213 s., [sygn. 265.490]
Economic Perspectives. Further Essays on Money and Growth, Oxford 1977, Clarendon Press, 199 s., [sygn. 278.109]
Perspektywy Ekonomii. Szkice z teorii pieniądza i teorii wzrostu, Warszawa 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 223 s., [sygn. 547.707]

Leonid Hurwicz 2007patrz: Dr h.c. SGH

Daniel Kahneman 2002
Thinking, fast and slow, New York 2011, Farrar, Straus and Giroux, 499 s., [sygn. D.82047]
Pułapki myślenia :o myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012, Media Rodzina, 667 s., [sygn. D.84737]

Leonid Kantorovich 1975 – patrz: Dr h.c. SGH

Lawrence R. Klein 1980
The Keynesian Revolution, New York 1948, Macmillan, 218 s., [sygn. 68.148]
A textbook of econometrics, Evanston 1973, Row, Peterson a.Co., 355 s., [sygn. 141.569]
Wykłady z ekonometrii, współautor Władysław Welfe, Warszawa 1982, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 311 s., [sygn. D.310]
Lectures in Econometrics, with Władysław Welfe, Amsterdam 1983, North-Holland, 233 s., [sygn. 125.929]
Economic Theory and Econometrics, Oxford 1984, Basil Blackwell, 584 s., [sygn. 555.568]
The Economics of Supply and Demand, Oxford 1986, Basil Blackwell, 169 s., [sygn. 540.242]

Tjalling Koopmans 1975
Linear regresssion analysis of economic time series, Haarlem 1937, De Erven F. Bohn, 150 s., [sygn. 115.901]
Three essays on the state of economic science, 1957, McGraw Hill, 231 s., [sygn. 141.573]
Scientific papers of Tjalling C. Koopmans, Berlin 1970, Springer-Verlag, 600 s., [sygn. 211.459]

Paul Krugman 2008
Market structure and foreign trade :increasing returns, imperfect competition, and the international economy, with Elhanan Helpman, Cambridge, MA 1986, The MIT Press, 271 s., [sygn. 568.758]
International economics :theory and policy, with Maurice Obstfeld, Glenview, Ill. 1988, Scott, Foresman and Co., 656 s., [sygn. 607.779]
Exchange rate instability, London 1989, The MIT Press, 122 s., [sygn. 576.444]
Trade policy and market structure, with Elhanan Helpman, London 1989, The MIT Press, 191 s., [sygn. 587.239]
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, with Maurice Obstfeld, Warszawa 1993, Wydawnictwo Naukowe PWN, 191 s., [sygn. 594.151]
Development, Geography, and Economic Theory, Cambridge, MA 1995, The MIT Press, 117 s., [sygn. 609.872]
The Spatial Economy - Cities, Regions and International Trade, with Masahisa Fujita, Anthony Venables, Cambridge, MA 1999, MIT Press, 366 s., [sygn. 630.186]

Simon Kuznets 1971
National income: a summary of findings, New York, N.Y. 1946, National Bureau of Economic Research, 144 s., [sygn. 73.827]
Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread, New Haven 1966, Yale University Press, 529 s., [sygn. 208.806]
Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure, 1971, 363 s., [sygn. 251.604]
Population, Capital and Growth, New York 1973, W.W. Norton, 342 s., [sygn. 265.325]
Wzrost gospodarczy narodów: produkt i struktura produkcji, Warszawa 1976, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 349 s., [sygn. 283.099]
Economic development, the family, and income distribution: selected essays, Cambridge MA 1989, Cambridge University Press, 463 s., [sygn. 587.756]

Finn E. Kydland 2004
nie wydał żadnej autorskiej książki

Wassily Leontief 1973
The structure of American economy, 1919-1929: an empirical application of equilibrium analysis, Cambridge, MA 1941, Harvard University Press, 181 s., [sygn. D.15188]
Studia nad strukturą gospodarki amerykańskiej: teoretyczne i empiryczne badania z dziedziny analizy nakładów i wyników, Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 363 s., [sygn. 187.993]
Essays in economics: theories and theorizing, New York 1966, Oxford University Press, 252 s., [sygn. 202.856]
Input-output economics, New York 1986, Oxford University Press, 436 s., [sygn. 568.701.]

W. Arthur Lewis 1979
The theory of economic growth, London 1956, George Allen and Unwin, 453 s., [sygn. 77.909]
Development planning: the essentials of economic policy, London 1966, George Allen and Unwin, 278 s., [sygn. D.14856]
Growth and fluctuations 1870-1913, London 1978, George Allen & Unwin, 333 s., [sygn. 297.207]
Wzrost i wahania cykliczne 1870-1913, Warszawa 1986, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 619 s., [sygn. 546.477]

Robert E., Lucas Jr. 1995
Studies in business-cycle theory, Cambridge, MA 1995, MIT Press, 300 s., [sygn. 572.360]
Models of business cycles, Oxford, New York 1988, Basil Blackwell, 115 s., [sygn. 605.683]  
Recursive methods in economic dynamics, with Nancy L. Stokey, Edward C. Prescott, Cambridge, MA 1989, Harvard University Press, 588 s., [sygn. 587.517]
Lectures on economic growth, Cambridge, MA 2002, Harvard University Press, 204 s., [sygn. D.12122]
Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, Warszawa 2010, Wydawnictwo C. H. Beck, 219 s., [sygn. D.70874]

Harry M. Markowitz 1990
Portfolio selection: efficient diversification of investments, Cambridge, MA 1998, Blackwell, 384 s., [sygn. D.233]
Harry Markowitz: selected works, New Jersey 2008, World Scientific, 700 s., [sygn. G.10903]

Eric S. Maskin 2007
nie wydał żadnej autorskiej książki

Daniel L. McFadden 2000
nie wydał żadnej autorskiej książki

James E. Meade 1977
Problems of economic union, Chicago, Ill. 1953, The University of Chicago Press, 102 s., [sygn. 122.287]
The theory of customs unions, Amsterdam 1955, North-Holland, 121 s., [sygn. 125.929]
A neo-classical theory of economic growth, London 1961, George Allen and Unwin, 146 s., [sygn. 181.576]
A geometry of international trade, London 1956, George Allen & Unwin, 112 s., [sygn. 138.182]  
The controlled economy, London 1971, George Allen & Unwin, 380 s., [sygn. 208.557]

Robert C. Merton 1997
Continuous-time finance, Cambridge, MA 1999, Blackwell, 732 s., [sygn. D.224]
Finance, with Zvi Bodie, Upper Saddle River, NJ 2000, Prentice Hall, 479 s., [sygn. 631.702]
Finanse, współautor Zvi Bodie, Warszawa 2003, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 643 s., [sygn. D.20580]

Merton H. Miller 1990
The Theory of Finance, with Fama, Eugene F., Hinsdale, IL 1972, Dryden, 346 s., [sygn. D.25795]
Macroeconomics: A Neoclassical Introduction, with Charles W. Upton, Chicago 1986, University of Chicago Press, 384 s., [sygn. 577.164]
Financial innovations and market volatility, Cambridge, MA 1993, Blackwell, 288 s., [sygn. D.25794]
Merton Miller on derivatives, New York, N.Y. 1997, John Wiley, 226 s., [sygn. D.26307]

James A. Mirrlees 1996
Welfare, incentives, and taxation, Oxford 2006, Oxford University Press, 565 s., [sygn. D.43986]

Franco Modigliani 1985
The Debate over stabization policy, Cambridge 1986, Cambridge UP, [sygn. 557.042]
The collected papers of Franco Modigliani, vol.1-vol.5, Cambridge, MA 1989, The MIT Press, [sygn. 572.350]
Capital markets: institutions and instruments, with Frank J. Fabozzi, Englewood Cliffs, NJ 1992, Prentice Hall, 726 s., [sygn. 571.318]
Foundations of financial markets and institutions, with Frank J. Fabozzi, Michael G. Ferri, Upper Saddle River, NJ 1998, Prentice Hall, 651 s., [sygn. 618.657]

Dale T. Mortensen 2010
Wage dispersion: why are similar workers paid differently, Cambridge, MA. 2005, The MIT Press, 143 s., [sygn. D. 73773]
Job matching, wage dispersion, and unemployment, with Christopher A. Pissarides, Oxford 2011, Oxford University Press, 202 s., [sygn. D.76578]
Dyspersja płac: dlaczego podobni pracownicy zarabiają różnie? Warszawa 2012, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 227 s., [sygn. D.79148]

Robert A. Mundell 1999
Man and Economics: the Science of Choice, New York 1968, McGraw-Hill, 208 s., [sygn. 283.510]
International economics, New York 1968, The Macmillan Company, 332 s., [sygn. 211.689]
Monetary theory: inflation, interest, and growth in the world economy, Pacific Palisades, CA 1971, Goodyear Publishers Co., 189 s., [sygn. 259.105]

Roger B. Myerson 2007
Game theory: analysis of conflict, London 1991, Harvard Univ. Press, 568 s., [sygn. 612.870]

Gunnar Myrdal 1974
The political element in the development of economic theory, London 1953, Routledge & Kegan, 248 s., [sygn. 119.743]
Economic theory and under-developed regions, London 1958, Gerald Duckworth, 167 s., [sygn. 152.563]

Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, Warszawa 1958, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, 214 s., [sygn. 122.251]

John F. Nash 1994
nie wydał żadnej autorskiej książki

Douglass C. North 1993
The rise of the Western world: a new economic history, with Robert Paul Thomas, Cambridge 1973, Cambridge Univ. Press, 170 s., [sygn. 257.668]  
Structure and change in economic history, New York 1981, W.W.Norton, 228 s s., [sygn. 544.937]
Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge1994, Cambridge Univ. Press, 152 s., [sygn. 609.081]
Understanding the process of economic change, Princeton 2005, Princeton University Press, 187 s., [sygn. D.39851]
Zrozumieć przemiany gospodarcze, Warszawa 2014, Oficyna Wolters Kluwer business, 197 s., [sygn. D.86839]

Bertil Ohlin 1977
Bertil Ohlin - critical assessments, vol.1- vol.4, London 1995, Routledge, [sygn. D.6586]

Elinor Ostrom 2009
Institutional incentives and sustainable development: infrastructure policies in perspective, with Larry Schroeder, Susan Wynne, Boulder 1993, Westview Press, 266 s., [sygn. D.78544]
Understanding institutional diversity, Princeton 2005, Princeton Univ. Press, 355 s., [sygn. D.43333]
Governing the commons: the evolution of institutions for collective action, Cambridge-New York 2008, Cambridge University Press, 280 s., [sygn. D77945]  
Dysponowanie wspólnymi zasobami, Warszawa 2013, Wolters Kluwers Polska, 346 s., [sygn. D.84277]

Edmund S. Phelps 2006
Golden Rules of Economic Growth: Studies of Efficient and Optimal Investment, Amsterdam 1967, North Holland, 189 s., [sygn. 205.104]
Fiscal neutrality toward economic growth. Analysis of a taxation principle, New York 1965, McGraw-Hill Books, 113 s., [sygn. 193.737]
Inflation Policy and Unemployment Theory, New York 1972, W.W. Norton, 322 s., [sygn. 256.154]
Studies in Macroeconomic Theory, vol.1: Employment and Inflation, NY Academic Press, 418 s., [sygn. 504.387]
Seven Schools of Macroeconomic Thought, Oxford 1990, Clarendon Press, 110 s., [sygn. 585.744]
Rewarding Work: How to Restore Participation and Self-Support to Free Enterprise, Cambridge, MA 1997, Harvard University Press, 198 s., [sygn. 630.701]
Płaca za pracę: jak sprawić, by ludzie znów zaczęli uczestniczyć w systemie wolnej przedsiębiorczości i zarabiać na swoje utrzymanie, Warszawa 2013, Kurhaus Publishing, 207 s., [sygn. D.86132]
Mass flourishing: how grassroots innovation created jobs, challenge, and change, Princeton 2013, Princeton University Press, 378 s., [sygn. D.85053]

Christopher A. Pissarides 2010
Labour market adjustment: microeconomic foundations of short-run neoclassical and Keynesian dynamics, Cambridge 1976, Cambridge University Press, 258 s., [sygn. 287.379]
Equilibrium unemployment theory, Cambridge 2000, The MIT Press, 252 s., [sygn. 634.576]
Job matching, wage dispersion, and unemployment, with Dale T. Mortensen, Oxford 2011, Oxford University Press, 202 s., [sygn. D.76578]
Teoria bezrobocia w stanie równowagi, Warszawa 2012, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 366 s., [sygn. D.78989]

Edward C. Prescott 2004
Recursive methods in economic dynamics, with Nancy L. Stokey, Robert E. Lucas, Jr., Cambridge, MA 1989, Harvard University Press, 588 s., [sygn. 587.517]
Barriers to riches, with Stephen L. Parente, Cambridge, MA 2000, The MIT Press,164 s., [sygn. D.4499]

Roth Alvin E. 2012
nie ma żadnej książki autorskiej

Paul A. Samuelson 1972
Economics: an introductory analysis (1948), 2e, New York 1951, McGraw-Hill Books, 762 s. [sygn. 611.380]
Foundation of Economic Analysis, Cambridge, MA 1955, Harvard UP, 447 s., [sygn. D.14947]
Zasady analizy ekonomicznej, Warszawa 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 427 s., [sygn. 143.836]
The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson, Cambridge, MA 1966-2009, MIT Press, vol.1-vol.7; [sygn. 196.526]
Ekonomia, współautor: William D. Nordhaus, Warszawa 1995, Wydawnictwo Naukowe PWN,
t.1: 875 s., t.2: 547 s., [sygn. 573.499]

Thomas J. Sargent 2011
Macroeconomic theory, New York, N.Y. 1979, Academic Press, 404 s., [sygn. 522.231]
Dynamic macroeconomic theory, London 1987, Harvard Univ. Press, 369 s., [sygn. 608.452]
Rational expectations and inflation, New York, N.Y. 1993, Harper Collins, 274 s., [sygn. 573.414]
Bounded rationality in macroeconomics, Oxford -New York 2001, Oxford University Press, 184 s., [sygn. D.61684]
Robustness, with P.L.Hansen, Princeton 2008, Princeton University Press, 435 s., [sygn. G.10237]

Thomas C. Schelling 2005  
National income behavior: an introduction to algebraic analysis, New York 1951, McGraw-Hill Books, 291 s., [sygn. 120.197]
Choice and consequence, Cambridge, MA 1984, Harvard Univ. Press, 363 s., [sygn. D.395]
The strategy of conflict, London 1994, Harvard Univ. Press, 309 s., [sygn. 608.736]
Micromotives and macrobehavior, New York-London 1978, W.W. Norton, 252 s., [sygn. D.57195] 
Strategia konfliktu, Warszawa 2013, Oficyna Wolters Kluwer business, 303 s., [sygn. D.83330]

Myron S. Scholes 1997
Taxes and business strategy: a planning approach, i in.], Upper Saddle River, NJ 2002, Prentice Hall, 515 s., [sygn. D.19802]

Theodore W. Schultz 1979
Transforming traditional agriculture, New Haven, CT 1964, Yale Univ. Press, 212 s., [sygn. D.14908]
Economic growth and agriculture, New York, N.Y. 1968, McGraw-Hill, 306 s., [sygn. D.36168] Investment in human capital: the role of education and of research, New York, N.Y. 1971, The Free Press Collier-Macmillan, 272 s., [sygn. 252.198]  
Origins of increasing returns, Cambridge, MA, 1993, Blackwell, 314 s., [sygn. D.4552]  
Ekonomia kapitału ludzkiego, Warszawa 2014, Oficyna Wolters Kluwer business, 369 s., [sygn. D.87357]

Reinhard Selten 1994
A General Theory of Equilibrium Selection in Games, with John C. Harsanyi, Cambridge, MA 1988, The MIT Press, 396 s., [sygn. ]
Economics lab: an intensive course in experimental economics, with Daniel Friedman, Alessandra Cassar, et al., London 2004, Routledge, 233 s., [sygn. D.29885]

Amartya Sen 1998
Choice of techniques: an aspect of the theory of planned economic development, Oxford 1960, Basil Blackwell, 122 s., [sygn. D.14792]
Collective choice and social welfare, San Francisco, CA 1970, Holden-Day, 225 s., [sygn. 232.461]
On economic inequality, Oxford 1973, Clarendon Press, 118 s., [sygn. 268.194]
Choice, welfare and measurement, Oxford 1983, Basil Blackwell, 460 s., [sygn. 549.356]
Nierówności: dalsze rozważania, Kraków 2000, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", 235 s., [sygn. D.2247]

Lloyd S. Shapley 2012
Values of non-atomic games, with Robert J. Aumann, Princeton, NJ 1971, Princeton University Press, 333 s., [sygn. 286.946]

William F. Sharpe 1990
Portfolio Theory and Capital Markets, New York 1970, McGraw-Hill Books, 316 s., [sygn. 251.593]
Introduction to managerial economics, New York 1973, Columbia University Press, 149 s. [sygn. 298.277]
Investments, 2e, Englewood Cliffs, NJ 1981, Prentice Hall, 654 s., [sygn. 588.318]
Investors and markets: portfolio choices, asset prices, and investment advice, Princeton 2007, Princeton University Press, 221 s., [sygn. D.53887]

Robert J. Shiller 2013
Macro markets: creating institutions for managing society's largest economic risks, Oxford 1993, Clarendon Press, 254 s., [sygn. 601.879]
Irrational Exuberance, Princeton 2001, Princeton University Press, 296 s., [sygn. D.20806]
The subprime solution: how today's global financial crisis happened, and what to do about it, Princeton 2008, Princeton University Press, 196 s., [sygn. D.63310]
Finance and the good society, Princeton 2012, Princeton University Press, 288 s., [sygn. D.80453]
Animal spirits: how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism, with George Akerlof, Princeton, 2010, Princeton University Press, 230 s., [sygn. D.69848]
Zwierzęce instynkty: czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu? współautor George Akerlof, Warszawa 2010, Wydawnictwo Studio EMKA, 276 s., [sygn. D.73417]

Herbert A. Simon 1978
Models of man, social and rational :mathematical essays on rational human behavior in a social setting, New York, N.Y. 1957, John Wiley and Sons, 287 s., [sygn. 141.638]
Teoria organizacji, współautor James G. March, Warszawa 1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 374 s., [sygn. 149.704]

Christopher A. Sims 2011
nie wydał żadnej autorskiej książki

Vernon L. Smith 2002
Bargaining and market behavior: essays in experimental economics, Cambridge2000, Cambridge University Press, 461 s., [sygn. D.20638]
Papers in experimental economics, Cambridge 2006, Cambridge University Press, 812 s., [sygn. D.55058]
Racjonalność w ekonomii, Warszawa 2013, Oficyna a Wolters Kluwer, 449 s., [sygn. D.83961]

Robert M. Solow 1987
Capital theory and the rate of return, Amsterdam 1963, North-Holland, 98 s.170.755]
Teoria kapitału i stopa przychodu, Warszawa 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 111 s., [sygn. 201.210]
Growth theory: an exposition, Oxford 1970, Clarendon Press, 109 s., [sygn. D.14755]
Learning from "learning by doing": lessons for economic growth, Stanford, CA 1997, Stanford University Press, 94 s., [sygn. D.217]
A critical essay on modern macroeconomic theory, with Frank Hahn, London 1998, Blackwell Publishers, 158 s., [sygn. 627.726]
Inflation, unemployment, and monetary policy, with John B. Taylor, London 1998, The MIT Press, 120 s., [sygn. 626.359]
Monopolistic competition and macroeconomic theory, Cambridge 1999, Cambridge University Press, 78 s., [sygn. 584.956]
Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, współautor John B. Taylor, Warszawa 2002, CeDeWu, 128 s., [sygn. D.10447]

A. Michael Spence 2001
Creating and capturing value :perspectives and cases on electronic commerce, with Garth Saloner, New York, N.Y. 2002, John Wiley, 598 s., [sygn. D.16641]
The next convergence: the future of economic growth in a multispeed world, New York 2011, Farrar, Straus and Giroux, 296 s., [sygn. D.75547]

George J. Stigler 1982
The Theory of Price (1941), 2e, New York, N.Y. 1947, Macmillan, 340 s., [sygn. 74.480]
Teoria cen, Poznań 1959, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 410 s., [sygn. 143.747]
Production and Distribution Theories: The Formative Period, New York 1941, Macmillan, 392 s., [sygn. 67.364]
Citizen and the State: Essays on Regulation, Chicago 1965, University of Chicago Press, 209 s., [sygn. 281.251]
Essays in the History of Economics, Chicago 1965, University of Chicago Press, 391 s., [sygn. 194.878]
The Organization of Industry, Homewood, IL 1968, Richard D. Irwin, 328 s., [sygn. 213.054]

Joseph E. Stiglitz 2001
Lectures on Public Economics, with Anthony B. Atkinson, London 1980, McGraw-Hill Books, 619 s., [sygn. 520.825]
Whither socialism ? London 1995, The MIT Press, 338 s., [sygn. 611.741]
Economics of the public sector, New York, N.Y. 2000, W.W. Norton , 823 s., [sygn. 634.583]
Globalization and its discontents, New York, N.Y. 2002, W.W. Norton, 282 s., [sygn. D.17333]
Globalizacja, Warszawa 2004, Wydaw. Nauk. PWN, 232 s., [sygn. D.30828]
Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, 991 s., [sygn. D.34537]
The price of inequality, London 2012, Allen Lane, 414 s., [sygn. D.83901]

Richard Stone 1984
National income and expenditure, with Giovanna Stone, London 1962, Bowes and Bowes, 118 s., [sygn. 146.923]
Matematyka w naukach społecznych, Warszawa 1970, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 331 s., [sygn. 214.290]
Educational statistics in relation to systems of socio-demographic accounts and economic accounts, Geneve 1969, Statistical Commission and Economic Commission for Europe, 124 s., [sygn. D.15753]

Jan Tinbergen 1969
Econometrics, London 1953, George Allen & Unwin, 258 s., [sygn. 14.855]
On the theory of economic policy, Amsterdam 1955, North-Holland, 78 s., [sygn. 123.589]
Economic policy: principles and design, Amsterdam 1956, North-Holland, 276 s., [sygn. 40.375]
Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 282 s., [sygn. 41.252]
Mathematical models of economic growth, with Hendricus C. Bos, New York, N.Y. 1962, McGraw-Hill Books, 131 s., [sygn. 184.432]
International economic integration, 2e, Amsterdam 1954, Elsevier, 191 s., [sygn. 10.404]
Economic policy: principles and design, Amsterdam 1966, North-Holland, 276 s., [sygn. 205.467]

Jean Tirole 2014
The Theory of Industrial Organization, Cambridge, MA 1988, MIT Press, 479 s., [sygn. G.10518]
A theory of incentives in procurement and regulation, with Jean-Jacques Laffont, Cambridge 1993, MIT Press, 704 s., [sygn. G.7869]
Financial crises, liquidity, and the international monetary system, Princeton, NJ 2002, Princeton University Press, 151 s., [sygn. D.22946]
The theory of corporate finance, Princeton 2006, Princeton University Press, 644 s., [sygn. G.6902]
Inside and outside liquidity, with Bengt Holmström, Cambridge 2011, MIT Press, 254 s., [sygn. D.76720]

James Tobin 1981
Asset Accumulation and Economic Activity: reflections on contemporary macroeconomic theory, Oxford 1980, Basil Blackwell, 99 s., [sygn. 508.761]
Money, credit, and capital, with St.S.Golub, Boston, MA 1998, McGraw-Hill/Irwin, 316 s., [sygn. 617.503]
Essays in Economics, Boston 1987-1996, The MIT Press,  s., [sygn. 569.727]
v.1, Macroeconomics, 526 s., v.2, Consumption and Economics, 429 s.,
v.3, Theory and Policy, 736 s., v.4, National and International, 809 s.,

William Vickrey 1996
Public economics - selected papers by William Vickrey, Cambridge 1996, Cambridge University Press, 558 s., [sygn. 617.506]

Oliver E. Williamson 2009
Economic organization :firms, markets and policy control, Brighton 1986, Wheatsheaf Books, 310 s., [sygn. 557.009]
The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting, New York, N.Y., 1987, The Free Press, 450 s., [sygn. 579.467]
The mechanisms of governance, New York, N.Y. 1996, Oxford University Press, 429 s., [sygn. D.44671]
Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, Warszawa 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN, 441 s., [sygn. 625.800]

Nauki ekonomiczne  XX w. - Polska

Leon Władysław Biegeleisen
Zagadnienia ekonomiki komunalnej, Warszawa 1929, Związek Pracowników Administracji Gminnej, 310 s., [sygn. 79342]
Teoria i polityka przedsiębiorstw publicznych samorządu terytorialnego i Państwa, Warszawa 1931, Wydawnictwa Bratniej Pomocy Studenckiej Wolnej Wszechnicy Polskiej, 490 s., [sygn. 9.887]
Wstęp do nauki ekonomii społecznej: t.1: Teoria relatywizmu gospodarczego; t.2: Teoria modeli ekonomicznych, Warszawa 1937/1939, Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", Bratnia Pomoc Studentów Wolnej Wszechnicy Polskiej, t.1: 537 s., t.2: 585 s., [sygn. 135.334]

Czesław Bobrowski
Polityka społeczna na tle gospodarczym, Londyn 1943, Stowarzyszenie Ekonomistów Polskich w Zjednoczonym Królestwie, 44 s., [sygn. 215.178]
Planowanie gospodarcze: problemy podstawowe, Warszawa 1965,  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 174 s., [sygn. 148.655]
Planowanie gospodarcze: źródła, problemy, przemiany, Warszawa 1981, Wiedza Powszechna, 221 s., [sygn. 511.887]

Włodzimierz  Brus Włodzimierz
Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 353 s., [sygn. 180.727]
Uspołecznienie a ustrój polityczny: na tle doświadczeń socjalizmu wschodnioeuropejskiego, Uppsala 1975, Wydawnictwo Aneks, 295 s., [sygn. 276.709]
Od Marksa do rynku, współautor: Kazimierz Łaski, Warszawa 1992, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 199 s., [sygn. 591.249]

Tadeusz Brzeski
O zepsuciu i naprawie pieniądza, Kraków 1924, Krakowska Spółka Wydawnicza, 65 s., [sygn. 35.545]
Ekonomia i teoria gospodarowania, Kraków 1938, 258 s., [sygn. 135.529]
O jednorodności rozwoju, 59 s., [sygn. 106.144]
Psychologiczna teoria gospodarowania, 1921, 304 s., [sygn. 17.564]
O granicach ekonomii społecznej, 97 s., [sygn. 36.296]

Leopold Caro
Zasady nauki ekonomji społecznej, Lwów 1926, K.S. Jakubowski, 543 s., [sygn. 10.453]
Solidaryzm, jego zasady, dzieje i zastosowania, Lwów 1931, Sztuka, 422 s., [sygn. 80.248]
Kapitalismus und Solidarismus, Wien 1937, Franz Leo, 320 s., [sygn. 79.891]
Zmierzch kapitalizmu: wybór pism, Kraków 2012, Ośrodek Myśli Politycznej, 242 s., [sygn. D.84.069]

Jan Drewnowski  patrz: Dr h.c. SGH 1994

Władysław Grabski
Ekonomja rolnicza gospodarstw mniejszych, wyd.2, Warszawa 1910, Gebethner i Wolff, 85 s., [sygn. 33.076]
Historia wsi w Polsce, Warszawa 1929, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, 450 s., [sygn. 75.886]
Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925), Warszawa 1927, Nakł. Księgarni F.Hoesicka, 373 s., [sygn. 74.926]
Wybór pism, Warszawa 1987, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 334 s., [sygn. 566.060]

Andrzej Grodek
Wybór pism: T.1: Studia z historii myśli ekonomicznej, 512 s., T.2: Studia nad rozwojem kapitalizmu w Polsce oraz inne prace, 484 s.; Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, [sygn. 184.960-1,2];

Adam Heydel
Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomii, Kraków 1925, Polska Akademia Umiejętności, 87 s., [sygn. 314.058/40.1]
Teoria dochodu społecznego, Kraków 1935, Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, 34 s., [sygn. 116.080]
Historia doktryn ekonomicznych, Kraków 1937, nakładem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 67 s., [sygn. 223.761]
Teoria Ekonomii, Kraków 1947, nakładem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, [powielarnia własna], cz.I., 65s., cz.II., 65s., [sygn. 161.261]
Etatyzm w Polsce, Warszawa 1986, Akademickie Koło Przyjaciół Nauk UW. Zespół Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną, 80 s., [sygn. 291.564]
Liberalizm i etatyzm: wybór pism, Kraków 2012, Ośrodek Myśli Politycznej, 259 s., [sygn. D.82629]
Dzieła zebrane, Warszawa 2012, Instytut Ludwiga von Misesa, t1: 762 s., t.2: 808 s., [sygn. D.82154]

Michał Kalecki
Essays in the Theory of Economic Fluctuations, London 1939, Allen & Unwin, 154 s., [sygn. 56.649]
Mechanizm poprawy koniunktur. Cykl artykułów, Warszawa 1936. [sygn. 90.251]
Płace nominalne i realne, Warszawa 1939, 59 s., [sygn. 166.094]
Próba teorii koniunktury, Warszawa 1933, 55 s., [sygn. 89.158]
Studies in Economic Dynamics, London 1944, 92 s., [sygn. 98.023]

Feliks Koneczny
O pajdokracji, Warszawa 1912, Wydawnictwo Słowo, 71 s., [sygn. 30015]
O sprawach ekonomicznych, Kraków 2000, Wydawnictwo WAM, 140 s., [sygn. D.1241]

Ludwik Krzywicki
Studja socjologiczne, Warszawa 1923, Nakład Gebethnera i Wolffa, 340 s., [sygn. 19.580]
Pierwociny więzi społecznej, Warszawa 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 806 s., [sygn. 66.260]
Kwestia rolna: przełom w produkcji środków spożywczych w drugiej połowie wieku XIX,
Warszawa 1967, Polska Akademia Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 433 s., [sygn. 66.260-8]
Szkice socjologiczne, Warszawa 1974, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, cz.1: 637 s., [sygn. 66.26-9]
Wybór pism, Warszawa 1978, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 936 s., [sygn. 296.316]

Adam A. Krzyżanowski
Pieniądz, Kraków 1911, Akademia Umiejętności, 559 s., [sygn. 2.408]
Założenia ekonomiki, Kraków 1920, nakł. Księgarni S.A. Krzyżanowskiego, 198 s., [sygn. 422]
Nauka skarbowości,  Poznań 1923, Fiszer i Majewski, 246 s., [sygn. 770]
Polska konjunktura gospodarcza w świetle teorji przesileń i przewidywań, Kraków 1929, nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 46 s., [sygn. 45.566]
Raj doczesny komunistów: dzieje Rosji w XX wieku, 1952, Kraków 2008, Wydawnictwo Arcana, 426 s., [sygn. D.60171]

Witold Kula
Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 786 s., [sygn. 185.930]
Miary i ludzie, Warszawa 1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 666 s., [sygn. 212.280]
Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, Warszawa 1983, Książka i Wiedza, 269 s., [sygn. 53.052]
Rozwój gospodarczy Polski XVI-XVIII w., Warszawa 1993, Wydawnictwo Naukowe PWN, 225 s., [sygn. 591.182]

Stefan Kurowski
Historyczny proces wzrostu gospodarczego :analiza trendów sekularnych na podstawie produkcji żelaza i stali, Warszawa 1965, 536 s., [sygn. 159.997]
Warszawa na tle stolic Europy, Lublin 1987, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 282 s., [sygn. 557.985]
Polityka gospodarcza PRL - ujęcie modelowe, cele, zasady metody: analiza krytyczna, Warszawa 1990, Editions Spotkania, 346 s., [sygn. 589.581]

Oskar R. Lange
On the economic theory of socialism, with Fred M. Taylor, Minneapolis 1938, Univ. of Minnesota, 143 s., [sygn. 117.579]
Price flexibility and employment, Bloomington, IN 1944, The Principia Press, 114 s., [sygn. 115.527]
Teoria reprodukcji i akumulacji, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 217 s., [sygn. 145.724]
Teoria statystyki, Warszawa 1952, Polskie Wyd. Gospodarcze, cz.1: 239 s., cz.2: 178 s., [sygn. 115.992]
Ekonomia polityczna, T.1: Zagadnienia ogólne, Warszawa 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 302 s., [sygn. 150.848]
Ekonomia polityczna, T.2, Warszawa 1966, Państwowe Wyd. Naukowe, 300 s., [sygn. 196.314]
Optymalne decyzje: zasady programowania, Warszawa 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 320 s., [sygn. 199.887]
Wstęp do ekonometrii, Warszawa 1965, Państwowe Wyd. Naukowe, 415 s., [sygn. 149.016]

Jan Stanisław Lewiński
Pieniądz, kredyt i ceny, Warszawa 1929, Wyższa Szkoła Handlowa, 551 s., [sygn. 15.236]
Zasady Ekonomji Politycznej, z życiorysem Autora, Warszawa 1923, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej, 303 s., [sygn. 790]
Zasady Ekonomji Politycznej, z życiorysem Autora, 2.wyd., Warszawa 1934, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej, 445 s., [sygn. 15.449]
Twórcy Ekonomji Politycznej. Wstęp do historii doktryn ekonomicznych, 2.wyd., Warszawa 1935, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej, 179 s., [sygn. 65.097]

Edward Lipiński - patrz: Dr h.c. SGH 1970

Ludwik Landau
Płace w Polsce w związku z rozwojem gospodarczym, Warszawa 1933, Instytut Gospodarstwa Społecznego, 124 s., [sygn. 115.481]
Działalność lokacyjna ubezpieczeń społecznych i jej rola w życiu gospodarczem Polski w latach 1924-1933, Warszawa  1934, Instytut Spraw Społecznych, 120 s., [sygn. 115.756]
Gospodarka światowa. Produkcja i dochód społeczny w liczbach, Warszawa 1939, Instytut Gospodarstwa Społecznego, 151 s., [sygn. 19.456]
Wybór pism, Warszawa 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 438 s., [sygn. 122.824]

Roman Rybarski
System Ekonomii Politycznej, Warszawa 1924/1930, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej,
T.I. Rozwój życia gospodarczego i idei gospodarczych, 264  s., [sygn. 551.729].
T.II.  Teoria gospodarstwa społecznego, 235 s., [sygn. 18.600].
T.III. Rozwój życia gospodarczego i idei gospodarczych, 368 s., [sygn. 18.600].

Ignacy Sachs
Sektor państwowy a rozwój gospodarczy, Warszawa 1961, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 201 s., [sygn. 145.844]
Foreign Trade and economic development, Warszawa 1963, Central School of Planning and Statistics, 159 s., [sygn. 158.939]
Handel zagraniczny a rozwój gospodarczy, Warszawa 1963, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 141 s., [sygn. 146.855]
Patterns of public sector in underdeveloped economies, Bombay 1964, Asia Publishing House, 196 s., [sygn. 196.444]
Studies i political economy of development, Oxford 1980, Pergamon Press, 316 s., [sygn. 522.888]
Strategie transformacji u progu XXI wieku, Warszawa 1993, Polskie Tow. Współpracy z Klubem Rzymskim, 138 s., [sygn. 619.005]

Czesław Strzeszewski
Znaczenie prawa zmniejszającej się wydajności w produkcji rolnej, Warszawa 1934, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, 155 s., [sygn. 81.144]
Handel zagraniczny Królestwa Kongresowego (1815-1830), Lublin 1937, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 127 s., [sygn. 155.009]
Problem czasu w ekonomice, Lublin 1959, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 160 s., [sygn. 120.859]
Integralny rozwój gospodarczy, Warszawa 1976, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 204 s., [sygn. 277.705]
Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 823 s., [sygn. 552.875]

Paweł Sulmicki
Przepływy międzygałęziowe, Warszawa 1959, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, 299 s., [sygn. 145.166]
Proporcje gospodarcze, Warszawa 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 204 s., [sygn. 146.327]
Międzynarodowa wymiana gospodarcza, Warszawa 1977, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 263 s., [sygn. 277.718]
Planowanie i zarządzanie gospodarcze, Warszawa 1978, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 406 s., [sygn. 299.406]

Edward Taylor
Pojęcie współdzielczości, Kraków 1916, Nakładem Akademji Umiejętności, 131s.,
Statyka i dynamika w teorji ekonomji, Kraków 1919, Nakładem Akademji Umiejętności, 207 s., [sygn. 13.299]
Inflacja polska, Poznań 1926, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 407 s., [sygn. 60.649]
Druga inflacja polska, Poznań-Warszawa 1926, Gebethner i Wolff, 135 s., [sygn. 60.796]
Wstęp do ekonomiki, Poznań 1936/38, Fundacja Naukowa Senatu U.P. 190+165 ss., [sygn. 115.772/23/27]
Teoria produkcji, Warszawa 1947, K. Rutski, 384 s., [sygn. 115.602/1]
Historia rozwoju ekonomiki, Warszawa 1957-58, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, t.1: 258 s., t.1: 385 s., [sygn. 120.789]

Aleksy Wakar
Zagadnienie ceny zmiennej, Warszawa 1936, Szkoła Główna Handlowa, 160  s., [sygn. 615.830]
Teoria handlu zagranicznego, Warszawa 1947, Trzaska, Evert i Michalski, 159  s., [sygn. 117.603]
Wykład ekonomii politycznej, Warszawa 1948, Biblioteka Ekonomiczna, 212 s., [sygn. 132.200]
Teoria równowagi ekonomicznej, 2wyd., Warszawa 1962, SGPiS, 78 s., [sygn. 161.708]
Morfologia bodźców ekonomicznych, Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 157 s., [sygn. 147.504]

Józef Zagórski
Ogólna teoria konkurencji, Warszawa 1947, K.Rutski, 151 s., [sygn. 115.602/2]
Teoria rynku, Warszawa 1948, TEPS SGH, 51 s., [sygn. 164.731]
Ekonomia Franciszka Quesnaya, Warszawa 1963, PWN, 444 s., [sygn. 146.693]

Władysław Zawadzki
Zastosowanie matematyki do ekonomii politycznej, Wilno 1914,  295 s., [sygn. 19660]
Les mathématiques appliquées à l'économie politique, Paris 1914. 331 s., [sygn. 3115]
Teorja Produkcji: próba zbadania społecznych warunków produkcji, Warszawa 1923, Wyższa Szkoła Handlowa/Gebethner i Wolff, 600 s., [sygn. 52.240]
Esquise d‘une theorie de la production, Paris 1927, 177 s., [sygn. 69991]

Janusz G. Zieliński
Rachunek ekonomiczny w socjalizmie: (w związku z dyskusją o rachunku ekonomicznym w socjalizmie w literaturze anglosaskiej), Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 225 s., [sygn. 145.611]
Polskie reformy gospodarcze: trzy wykłady, Londyn 1974, Odnowa, 136 s., [sygn. 545.338]
Rachunek ekonomiczny i zarządzanie w gospodarce socjalistycznej: wybór prac, Warszawa 1989, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 310 s., [sygn. 578.230]

Ferdynand Zweig
Problem wartości, Kraków 1921, Krakowska Spółdzielnia Wydawnicza, 116 s., [sygn. 76008]
Przerzucanie podatków, Kraków 1923, Krakowska Spółdzielnia Wydawnicza, 83 s., [sygn. 76.283]
Cztery systemy ekonomii: uniwersalizm – nacjonalizm – liberalizm – socjalizm, Kraków 1932, Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, 145 s., [sygn. 80.914]
Poland between two wars: a critical study of social and economic changes, London 1944, Secker and Warburg, 176 s., [sygn. 66.324] The Economics of Consumers Credit 1932,
Labour, Life and Poverty, London 1948, V.Gollancz, 201 s., [sygn. 126.866]
Productivity and Trade Unions, Oxford 1951, Basil Blackwell, 240 s., [sygn. 131.958]

Economic ideas. A study of historical perspectives, New York 1950, Prentice-Hall, 197 s., [sygn. 130.877]

Doktorzy honoris causa SGH

Leszek Balcerowicz - Dr h.c. SGH 2007
Ogólnogospodarcze skutki zwiększania tempa odnowy produktów, Warszawa 1979, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 226 s. [sygn. 510.885]
Systemy gospodarcze: elementy analizy porównawczej, Warszawa 1989, Oficyna Wydawnicza SGH, 294 s. [sygn. 578.657]
Socjalizm, kapitalizm, transformacja: szkice z przełomu epok, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN, 387 s. [sygn. 614.309]

Gary Stanley Becker - Dr h.c. SGH 1995
Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education, 2e, New York 1975, Columbia University Press, 268 s. [sygn. 282.826]
The economic approach to human behavior, Chicago 1976, University of Chicago Press, 314 s. [sygn. 299.881]
A treatise on the family, London 1993, Harvard University Press, 424 s. [sygn. 608.742]
The economics of discrimination, 2e, Chicago 1971, University of Chicago Press, 167 s. [sygn. 252.342]

Jan Drewnowski - Dr h.c. SGH 1994
O niedoskonałym popycie, Warszawa 1936, Szkoła Główna Handlowa, Zakład Ekonomji Politycznej SGH, 96 s., [sygn. 117.247]
Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa, Warszawa 1937, Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków Polskich, 105 s. [sygn. 117.660]
Próba ogólnej teorii gospodarki planowej, Warszawa 1947, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej, Trzaska, Evert i Michalski, 69 s. [sygn. 117.603/3]
The economic theory of socialism: a suggestion for reconsideration, Cambridge, MA 1959, Center for International Studies Massachusetts Institute of Technology, 62 k., [sygn. 155.479]
The level of living index, współautor Wolf Scott, Geneva 1966, United Nations Research Institute for Social Development, 90 s. [sygn. 164.873]
The level of living index: new version, Geneva 1968, United Nations Research Institute for Social Development, 36 k., [sygn. G.749]
A suggestion for an empirical production function representing the productivity effect of social factors, with Muthu Subramanian; Geneva 1968, United Nations Research Institute for Social Development, 32 s., [sygn. G.746]
Studies in the measurement of levels of living and welfare, Geneva 1970, United Nations Research Institute for Social Development, 103 s., [sygn. 211.318]
On measuring and planning the quality of life, Paris-Hague 1974, Institute of Social Studies, 148 s. [sygn. 259.438.]
Rozkład i upadek sowietyzmu w Polsce, Lublin 1991, Norbertinum, 214 s., [sygn. 586.304]

Nikołaj P. Fedorenko - Dr h.c. SGH 1976 (Nikołaj Prokofiewicz Fiedorenko)
Nekotorye voprosy teorii i praktyki planirovanija i upravlenija, Moskva 1979, Nauka, 437 s. [sygn. 515.489]
O razrabotke systemy optimal’nogo funkcjonirovanija ekonomiki, Moskva 1968, Nauka, 241 s. [sygn. 202.541]
Optimal functioning system for a socialist economy, Moskva 1974, Progress Publishers, 189 s. [sygn. 298.008]
Optimizacija ekonomiki. Nekotorye voprosy ispol’zovanija ekonomiko-matematičeskich metodov v narodom chozjajstve, Moskva 1977, Nauka, 286 s. [sygn. 297.828]
Optymalizacja gospodarki. Wybrane problemy zastosowania metod ekonomiczno-matematycznych w gospodarce narodowej, Warszawa 1981, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287 s. [sygn. 529.219.
Upravlenie proizvodstvom i matematičeskie metody, Moskva 1967, Znanie, 79 s. [sygn. 251.948]

Zdzisław Fedorowicz – Dr h.c. SGH 1999
O prawie wartości i rozrachunku gospodarczym, Warszawa 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 207s. [sygn. 125.932]
Finanse w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1962, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 502 s. [sygn. 152.322]
Podstawy teorii pieniądza w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1975, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 306 s. [sygn. 276.036]
Teorie pieniądza,  Warszawa 1992, Poltext, 99 s. [sygn. 571.773]
Rynek pieniądza i rynek kapitału, Warszawa 1997, Poltext, 194 s. [sygn. 616.058]

John Kenneth Galbraith - Dr h.c. SGH 1992
A theory of price control, Cambridge, MA 1952, Harvard University Press, 81 s., [sygn. 113.597]
The affluent society, London 1958, Hamish Hamilton, 288 s. [sygn. 143.587]
The new industrial state, Boston 1967, Houghton Mifflin, 427 s. [sygn. 207.789]
Economics and public purpose, Boston 1973, Houghton Mifflin, 334 s. [sygn. 258.730]

Leonid Hurwicz - Dr h.c. SGH 1994
Decentralizacja gospodarki i rola instytucji =Decentralization and the role of institutions: externalities and property rights, Warszawa 1994, Szkoła Główna Handlowa, Cetrum Zarządzania i Nauk Ekonomicznych, 65 s.,  [sygn. 597.188]
Designing economic mechanisms, współautor Stanley Reiter,. Cambridge 2006, Cambridge University Press, 344 s. [sygn. D.51646]

Ronald W. Jones - Dr h.c. SGH 2002
International trade: essays in theory, Amsterdam 1979, North-Holland, 330 s. [sygn. 516.437]
World trade and payments: an introduction, współautorzy: Richard E. Caves, Jeffrey A. Frankel, Glenview, IL 1990, Scott, Foresman and Co., 784 s. [sygn. 632.764]
Handel i finanse międzynarodowe, współautorzy: Richard E. Caves, Jeffrey A. Frankel, Warszawa 1998, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 830 s. [sygn. 626.009]
Globalization and the theory of input trade, Cambridge, MA, 2000, MIT Press, 177 s. [sygn. D.5054]

Dirk J. van de Kaa - Dr h.c. SGH 2003
European populations: unity in diversity, editor, et al., Dordrecht 1999, Kluwer Academic, 194 s. [sygn. D.73289]

Sándor Kerekes - Dr h.c. SGH 2012
Environmental policy tools and firm-level management practices in Hungary, at.al., Budapest 2003, OECD National Report: Hungary, 51 s. [sygn. D.80871]

Leonid W. Kantorowicz - Dr h.c. SGH 1968
Ekonomičeskij rasčet nailučšego ispolzovanija resursov, Moskva 1959,
Akademija Nauk SSSR, 343 s. [sygn. 150.452]
Rachunek ekonomiczny optymalnego wykorzystania zasobów, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 505 s. [sygn. 145.685]
=, Gorstko A.B., optimal’nye rešenija v ekonomike, Moskva 1972, Nauka, 230 s. [sygn. 254.54]
Optymalne decyzje ekonomiczne, Warszawa 1976, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 291 s. [sygn. 277.247]

Edward Lipiński - Dr h.c. SGH 1970
Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika, Warszawa 1955, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 188 s. [sygn. 118.268]
Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej, Warszawa 1956, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 536 s. [sygn. 137.576]
Teoria ekonomii i aktualne zagadnienia gospodarcze, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 246 s. [sygn. 145.690]
Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Warszawa 1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 538 s. [sygn. 208.079]
Karol Marks i zagadnienia współczesności, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 276 s. [sygn. 202.376]
Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do końca XVIII wieku, Wrocław 1975,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 462 s. [sygn. 266.825]
Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty, Warszawa 1981, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 692 s. [sygn. 522.866]

Wolfgang Michalski - Dr h.c. SGH 2001
Grundlegung eines operationalen Konzepts der Social Costs, Tübingen 1965, Mohr, 213 s. [sygn. 193.689]

Jean H. P. Paelinck - Dr h.c. SGH 1992
Spatial Econometrics, (współautor L.H. Klaassen) Farnborough 1979, Saxon House, 211 s. [sygn. 516.927]
Ekonometria przestrzenna, ( współautor L.H. Klaassen), Warszawa 1983, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 211 s. [sygn. 538.771]

Stanisław Rączkowski - Dr h.c. SGH 1992
Teoria pieniądza J.M. Keynes'a, Warszawa Łódź 1948, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego,
200 s. [sygn. 115.602]
Międzynarodowe stosunki finansowe, Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 467 s. [sygn. 541.314]
Pieniądz i kredyt w kapitalizmie, współautorzy: M.Kucharski, J.Wierzbicki, Warszawa 1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 610 s. [sygn. 238.922]

Edward Franciszek Szczepanik - Dr h.c. SGH 1995
National accounting as a tool of economic planning, London 1965, Institute of Social Studies, Mouton, 61 s. [sygn. 171.199]
Agricultural policies at different levels of development, Rome 1975, Food and Agriculture Organization, 212 s. [sygn. D.15672]

Józef Sołdaczuk - Dr h.c. SGH 2004
Teoria ekonomiczna J.M. Keynesa: próba krytyki, Warszawa 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 279 s. [sygn. 145.306]
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: zarys teorii i polityki, współautorzy: Zbigniew Kamecki, Witold Sierpiński. Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 679 s. [sygn. 231.319]
Współczesna gospodarka światowa: struktura, mechanizm, tendencje, Warszawa 1987, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 289 s. [sygn. 557.281]
Strategia i polityka międzynarodowej współpracy gospodarczej w okresie transformacji gospodarki polskiej, [i inni], Warszawa 1993, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 141 s. [sygn. 592.593]

Stanisław Sołtysiński - Dr h.c. SGH 2010
Charakter praw wynalazcy, Poznań 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 140 s. [sygn. 618.666]
System prawa własności intelektualnej, T.3 Prawo wynalazcze, inni współautorzy, Wrocław 1990, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. 807 s. [sygn. 588.144-3]

Anna Kajumulo Tibaijuka - Dr h.c. SGH 2009
Building prosperity: the centrality of housing in economic development, London 2009,
Sterling: Earthscan, 272 s. [sygn. D.67576]

                                                                   Opracował Zbigniew Szamrej
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015