Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Organizacje studenckie

 
Uczelnia od początku swojego istnienia dbała, aby program nauczania stał na bardzo wysokim poziomie. Wyrobienie samodzielnego myślenia oraz sprawność w rozwiązywaniu problemów naukowych stanowiło jeden z podstawowych celów dydaktycznych. Obok procesu dydaktycznego rozwijała się działalność organizacji studenckich.
 
Początkowo działalność organizacji studenckich była związana z sytuacją materialną studentów. Regulowało ja rozporządzenie o stowarzyszeniach akademickich z kwietnia 1933 roku. Wszystkie organizacje typu stowarzyszeniowego znajdowały się pod naczelnym nadzorem ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Rektor był zobowiązany do prowadzenia rejestru stowarzyszeń działających na terenie Uczelni. Senat wyznaczał kuratora każdej organizacji, zatwierdzał statut i władze stowarzyszenia.
 
W pierwszym okresie działalności Szkoły największą rolę odegrało Towarzystwo "Bratnia Pomoc" Studentów Szkoły Głównej Handlowej. Była to organizacja apolityczna, zajmująca się organizowaniem szerokiej akcji pomocowej dla studentów. Bratniak reprezentował studentów wobec władz akademickich, opiniował podania o udzielenie ulg w opłatach za studia. Czesne w Szkole było wysokie i nie wszystkich stać było na studia. Pomocą były stypendia, ale wielu studentów podejmowało dorywcze prace organizowane właśnie przez Bratnią Pomoc. W 1935 roku do Bratniej Pomocy należało 217 studentów.
W latach 1934-1939 działały w SGH 4 stowarzyszenia o charakterze samopomocowy, 6 o charakterze naukowym i 7 o charakterze ideowym, wychowawczym i politycznym. Organizacje aktywnie uczestniczyły w różnych wydarzeniach na Uczelni.
W pierwszym roku po wojnie istniały jedynie dwie organizacje: Stowarzyszenie Samopomocy Studentów Szkoły Głównej Handlowej oraz Koło Handlu Zagranicznego. W kolejnych latach  liczba organizacji studenckich szybko wzrastała. Ważną rolę odegrało Zrzeszenia Studentów Polskich, Związek Młodzieży Socjalistycznej i Związek Młodzieży Wiejskiej. W 1973 roku organizacje studenckie zostały połączone w Socjalistyczny Związek Studentów Polskich.
Poza SZSP na Uczelni działały: Akademicki Związek Studentów, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W latach osiemdziesiątych szczególną rolę odegrało powołanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Studenci tworzą Samorząd Studencki, mają swoje czasopismo "Magiel".

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi fotografiami Towarzystwo "Bratnia Pomoc" Studentów Szkoły Głównej Handlowej. na jednym z nich jest pierwszy rektor prof. Bolesław Miklaszewski.

Chcielibyśmy aby ta strona była stworzona przez studentów i absolwentów, którzy posiadają w swoich zbiorach fotografie, a w pamięci wspomnienia z działalności w organizacjach studenckich. Zapraszamy do współpracy.
 
 
 
 
 
21bratniaPomoc.jpg 22zsp.jpg 24nzs.jpg
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015