Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Bratnia Pomoc

 
Towarzystwo "Bratnia Pomoc" Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie

Studia w przedwojennej SGH nie były dostępne dla wszystkich studentów, bowiem czesne w SGH było wysokie. Taką politykę prowadziły ówczesne władze Uczelni, aby realizować zasadę samodzielności finansowej i naukowej. Z sytuacją materialną studentów związana była w SGH działalność organizacji studenckich. Najważniejszą rolę odegrało Towarzystwo „Bratnia Pomoc” Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, tzw. Bratniak. Była to organizacja apolityczna, zajmująca się organizowaniem szerokiej akcji pomocowej dla studentów.

Z działalnością Bratniej Pomocy była związana działalność Stowarzyszenia Wychowanków SGH. W latach 1916-1922 działacze Stowarzyszenia byli organizatorami i pierwszymi kierownikami organizacji samopomocowych w skali Warszawy i całego kraju (Ogólnopolski Związek Akademickich Bratnich Pomocy) byli inicjatorami i redaktorami czasopisma „Samopomoc Akademicka”, gdzie głosili zasadę „każdy ma prawo do studiów”.

Zarząd Towarzystwo "Bratnia Pomoc" Studentów
Wyższej Szkoły Głównej w Warszawie. Wydział Dochodów Niestałych, rok akademicki 1916/1917
podpis fotografii
Zarząd Towarzystwo "Bratnia Pomoc" Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie,  rok akademicki 1916/1917 podpis fotografii
Towarzystwo "Bratnia Pomoc"
Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie,
rok akademicki 1916/1917
podpis fotografii
Towarzystwo "Bratnia Pomoc"
Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie,
rok akademicki 1916/1917
podpis fotografii
Towarzystwo "Bratnia Pomoc"
Studentów Szkoły Wyższej Szkoły Handlowej,
rok akademicki 1916/1917 lub 1917/1918
podpis fotografii
Towarzystwo "Bratnia Pomoc" Studentów
Wyższej Szkoły Handlowej, kwiecień 1918 rok
podpis fotografii
Towarzystwo "Bratnia Pomoc" Studentów
Wyższej Szkoły Handlowej, rok akademicki 1918/1919

podpis fotografii
Rektor Bolesław Miklaszewski i Zarząd Towarzystwa "Bratnia Pomoc" Studentów Wyższej Szkoły Handlowej,
4 października 1925 rok
podpis fotografii (w kolejności od lewej strony)

Plakat w lokalu "Bratniej Pomocy" z rysunkami ośmieszajacymi okupanta, 1917 rok

podpis plakatu

Zebranie wyborcze Towarzystwa "Bratniej Pomocy"
Studentów Wyższej Szkoły Handlowej,
lata 1932-1933,
Źródło: NAC
 

  Fotografie 1-8 ze zbiorów Biblioteki SGH

 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015