Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
WIRTUALNE MUZEUM SGH
Studenci : Zespół Pieśni i Tańca
 

 Zespół Pieśni i Tańca

 
Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie działa od 2004 roku, jednak początki działalności  Zespołu sięgają 1991 roku, kiedy to z inicjatywy członków „Referatu Wschód” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Oddziału Warszawskiego Wspólnota Polska powstał Zespół „Wisła”. Ważnym terenem działalności Zespołu były środowiska kresowe. Wyjazdy z programami artystycznymi połączone były z działalnością charytatywną. Przez wiele lat Zespół nie miał swojego miejsca na próby, i tak szczęśliwym zbiegiem okoliczności, z bagażem doświadczeń i z kuframi pięknych strojów, trafili na SGH. Współpracując z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu od 2002  roku mógł rozwijać swoją działalność na terenie naszej Uczelni. W 2004 roku ówczesny Rektor prof. dr hab. Marek Rocki udzielił poparcia dla rozpoczęcia działalności studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca na naszej Uczelni. I tak to się zaczęło...
 
Dzisiaj to duża organizacja studencka skupiająca obecnie około 90-ciu studentów naszej Uczelni uzdolnionych artystycznie, a także studentów innych uczelni warszawskich. Dzięki istnieniu tej organizacji studenci mogą rozwijać swoją pasję do tańca i śpiewu pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów wywodzących się w większości z Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Zespół spełnia również ogromną rolę integrującą społeczność studencką , a także kształtującą postawy patriotyczne. Zadaniem Zespołu jest  krzewienie kultury ludowej, troska o zachowanie tradycyjnej polskiej muzyki i tańca ludowego, ochrona folkloru, jako naszego bogactwa narodowego, ukazanie jego zróżnicowanego bogactwa i piękna.  

Zespół może poszczycić się wieloma koncertami i przedsięwzięciami artystycznymi. Na program Zespołu składają się: tańce i śpiewy, z m. in. z regionu Krakowa, Śląska, Rzeszowa, Beskidu Śląskiego, Spisza, Lublina, Kurpiów oraz tańce narodowe – krakowiak, polonez, mazur, oberek, kujawiak.
 
Zespół reprezentował naszą Uczelnię w ponad stu koncertach w kraju i na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Koncertował między innymi w Turcji, Maroku, Kazachstanie, dwukrotnie w Hiszpanii, trzykrotnie na Ukrainie, Litwie, Portugalii na Wyspach Azorskich, Holandii, Węgrzech, Bułgarii, na Sardynii we Włoszech, w Chorwacji, Grecji. Godzinny koncert „Polska to jest wielka rzecz” wystawiany z okazji 11 listopada – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podziwiany był wielokrotnie we Lwowie, Wilnie, Warszawie. Koncert wiosenny „Zatańczmy wiosnę”, przyniósł Zespołowi wielki sukces w Operze Lwowskiej z okazji Dnia Dziecka , a także na deskach warszawskiego teatru Kwadrat, w Teatrze Dramatycznym i kilkakrotnie na scenie amfiteatru w Parku Sowińskiego na Woli.  
 
Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie co roku bierze udział w obchodach uchwalenia Konstytucji 3-maja. Występował z programem patriotycznym w Tatrze Stanisławowskim oraz na Zamku Królewskim w Warszawie. W swoim repertuarze Zespół posiada również, cieszący się dużym zainteresowaniem, program poetycko-muzyczny przygotowany na obchody wybuchu powstania warszawskiego.
 
Dołączyliśmy do grona innych Uczelni, w których Zespoły Pieśni i Tańca mają dużo dłuższą tradycję, działamy więc na poziomie międzyuczelnianym, włączając się w studencką akcję „Wytnij Hołubca”. Dzięki tym działaniom dzień 7 października stał się dniem Tańca Ludowego w całym kraju.
 
Od 2013 roku Zespół Pieśni i Tańca organizuje własny uczelniany projekt „Folk Day”, mający przybliżyć studentom i pracownikom  SGH  polską kulturę ludową. Każdego roku, w grudniu, Zespół śpiewa kolędy i pastorałki na uczelnianych spotkaniach wigilijnych, aby wprowadzić świąteczny nastrój i podkreślić naszą przynależność do wielkiej uczelnianej rodziny. 

 Z okazji kolejnych rocznic Uchwalenia Konstytucji 3-go maja wraz z Towarzystwem Patriotycznym Zespół prowadzi i tańczy poloneza na Placu Zamkowym w Warszawie.  

W roku 2013 sekcja wokalna ZPiT SGH zdobyła II nagrodę na Festiwalu Kolędowe Serce Mazowsza. W roku 2014 została wydana płyta „Debiut” z piosenkami ludowymi.​
 
Działalność w Zespole opiera się na  pracy społecznej jaką wykonują studenci na rzecz promowania Uczelni. Co roku wybierany jest 5-cio osobowy Zarząd Zespołu, który pod kierunkiem menadżera-opiekuna i instruktorów wykonuje zadania, jakie sobie postawiliśmy, i realizuje główne cele naszej organizacji. Poprzez taki styl zarządzania Zespołem, bardzo duża grupa osób w praktyce przygotowywana jest do pełnienia funkcji kierowniczych, czyli studenci wykorzystują wiedzę, jaką zdobywają na Uczelni.
 
To prawdziwe przedsiębiorstwo, w którym wszystko jest zaplanowane, zorganizowane odpowiednio motywowane i kontrolowane. Głównym motywatorem jest branie udziału w koncertach oraz kwalifikacja na Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne. Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki dobrej komunikacji, stwarzaniu prawidłowych relacji międzyludzkich. Każdy wyjazd zagraniczny to trudne wyzwanie logistyczne – prawidłowe spakowanie strojów, instrumentów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, spakowanie dużej ilości dodatków, przygotować kilka wersji różnych programów jakich wymaga organizator. To wielka praca studentów  menedżera, instruktorów i kapeli  również w wakacje. I tak przygotowani  wyruszamy w świat, by na wysokim poziomie promować naszą Uczelnię na forum międzynarodowym swoją postawą, znajomością etykiety, umiejętnością posługiwania się  językami obcymi kształtować dobrą opinię o Polsce i Polakach na świecie.  A przede wszystkim promować naszą rodzimą kulturę ludową, która jest naszym wielkim dziedzictwem i wyróżnikiem wśród innych państw w Europie i na świecie. Piękne, bo Polskie!   
 
Anna Markowska
menedżer i opiekun ZPiT SGH
Zespół Pieśni i Tańca.
Występ na X Zjeździe Absolwentów - 2006 rok
Zespół Pieśni i Tańca.
Występ na X Zjeździe Absolwentów - 2006 rok
Zespół Pieśni i Tańca.
Występ na X Zjeździe Absolwentów - 2006 rok
Zespół Pieśni i Tańca.
Występ na Zjeździe Rektorów - 2006 rok
Zespół Pieśni i Tańca.
Turcja, 2006 rok
Zespół Pieśni i Tańca.
Turcja, 2006 rok
Zespół Pieśni i Tańca.
Turcja, 2006 rok
Zespół Pieśni i Tańca.
Turcja, 2006 rok
Zespół Pieśni i Tańca.
Maroko - Międzynarodowe Targi Rolnicze w Meknes - kwiecień 2006 roku. Anna Markowska z Zespołem
Zespół Pieśni i Tańca.
Maroko - Międzynarodowe Targi Rolnicze w Meknes - kwiecień 2006 roku. Anna Markowska z Zespołem
Zespół Pieśni i Tańca.
Maroko, 2006 rok. Anna Markowska z Zespołem
Zespół Pieśni i Tańca.
Lwów - Koncert Patriotyczny "Polska to jest wielka rzecz", listopad 2007 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Lwów - Koncert Patriotyczny "Polska to jest wielka rzecz", listopad 2007 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Węgry, sierpień 2009 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Węgry, sierpień 2009 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Węgry, sierpień 2009 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Węgry, sierpień 2009 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Węgry, sierpień 2009 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Węgry, sierpień 2009 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Węgry, sierpień 2009 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Węgry, sierpień 2009 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Portugalia - Azory, sierpień 2010 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Portugalia - Azory, sierpień 2010 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
SGH, wigilia 2011 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Chorwacja, lipiec 2013 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Chorwacja, lipiec 2013 roku

Zespół Pieśni i Tańca.
Grecja, sierpień 2013 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Grecja, sierpień 2013 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Koncert patriotyczny w Teatrze Stanisławowskim
w Łazienkach, Warszawa, maj 2013 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Koncert patriotyczny w Teatrze Stanisławowskim
w Łazienkach, Warszawa, maj 2013 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Koncert patriotyczny w Teatrze Stanisławowskim
w Łazienkach, Warszawa, maj 2013 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Koncert Jubileuszowy 10-lecia ZPiT SGH
Matecznik Mazowsze - 2015 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Święto 3 Maja - 2015 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Święto 3 Maja - 2015 roku
Zespół Pieśni i Tańca.
Folk Day 2015
Zespół Pieśni i Tańca.
Koncert Kolęd w Kościele Akademickim św. Anny
w Warszawie, styczeń 2015 roku
Zespół Pieśni i Tańca
Koncert Kolęd w Kościele Akademickim św. Anny
w Warszawie, styczeń 2015 roku
Zespół Pieśni i Tańca
Koncert Kolęd w Kościele Akademickim św. Anny
w Warszawie, styczeń 2015 roku
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015