Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Chór

 
​​​​Początki dzisiejszego Chóru Akademickiego SGH sięgają drugiej połowy lat 60. XX wieku, kiedy w ramach zajęć Studium Wojskowego zorganizowano przesłuchania studentów. Opiekunem Chóru został ppłk Witold Pilecki ze Studium Wojskowego przy SGPiS, współpracując z Janem Wójciński z ZSP, a prezesem Chóru został Andrzej Buś.
Pierwsza próba Chóru SGPiS odbyła się w klubie Hades w niedzielę przed Bożym Narodzeniem w 1966 roku. Pierwszym dyrygentem został Wit Zawirski, absolwent Wydziału Dyrygentury Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, późniejszy wieloletni profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Początkowo Chór wykonywał  utwory: Breve regnum - pieśń żaków krakowskich, Kołysanka (słowa K.I. Gałczyński muz. T. Maklakiewicz),  Kum i Kuma Stanisława Moniuszki oraz nieco później Gaudeamus igitur i hymn Gaude Mater Polonia. Władze Uczelni głównie dla tych pieśni potrzebowały chóru, aby występy uświetniały uroczystości akademickie. Wcześniej na inauguracjach rektorowi towarzyszył chór z SGGW.
 
Pierwsze występ Chóru SGPiS odbył się w trakcie uroczystości pierwszomajowych 1967 roku. Chór doskonalił swój repertuar na obozach artystycznych. Chór SGPiS występował w Czechosłowacji, na Węgry, w Holandii, Niemieckiej Republice Federalnej. W kwietniu 1975 roku Chór SGPiS pod dyrekcją prof. Antoniego Szalińskiego, odbył tournée po kilku miastach Republiki Federalnej Niemiec. W ramach tej trasy koncertowej wystąpił między innymi  w Bundestagu z koncertem dla jego Przewodniczącej  Pani Anny Marii Renger.  W latach 80. Chór SGPiS zaprzestał działalności.
 
Działalność chóru w roku 1993 wznowili absolwenci dyrygentury chóralnej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Iwona Bednarska i Tomasz Hynek.

Dyrygentem chóru jest Tomasz Hynek, a w prowadzeniu chóru pomagają mu Beata Żukowska-Szaruga, Jakub Szafrański oraz Agata Wrońska.
 
Repertuar zespołu tworzą utwory chóralne kompozytorów klasycznych oraz muzyka współczesna - dzieła wybitnych kompozytorów muzyki poważnej (Wacław z Szamotuł, J.S. Bach, F. Mendelssohn, A. Pärt, K. Szymanowski), jak również utwory polskiej współczesnej muzyki religijnej (P. Łukaszewski, R. Twardowski, D. Łapiński). Dużą popularnością cieszą się również znakomite, opracowane m.in. przez dyrygenta, transkrypcje muzyki pop (The Beatles, Nirvana, Omega, Queen).
 
W 2001 roku Chór SGH zdobył srebrny medal na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Orlando di Lasso w Camerino. W kwietniu 2003 roku chór wraz z solistami i orkiestrą kameralną wystawił utwór "Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem" Arvo Pärta. W 2004 roku zespół zdobył I nagrodę w kategorii chórów akademickich oraz nagrodę za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej "Łapskie Te Deum".
 
W kolejnych latach swojej działalności Chór SGH otrzymał wiele nagród, w tym m. in. Grand Prix Mazowieckiego Festiwalu Chórów Akademickich „Vivat Academia” (2007, 2013), pierwsze miejsce oraz Złotą Lirę na IV Międzynarodowym Warszawskim Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantus” (2008), oraz w 2010 roku zdobył I miejsce w kategorii chórów akademickich na IV Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach i otrzymał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu skomponowanego przez Wacława z Szamotuł. 
 
Chór SGH występował także na wielu konkursach zagranicznych. Do największych sukcesów zaliczyć można zwycięstwa w Międzynarodowych Konkursach Chóralnych w Namestovie w Słowacji (2010) oraz w Kerkrade w Holandii (2015), udział w dwóch konkursach z cyklu European Grand Prix for Choral Singing (drugie miejsce w Warnie w Bułgarii w 2011 roku), srebrny medal na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Zadarze w Chorwacji (2012). Chór SGH koncertował również w Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, na Ukrainie, a także jako gość specjalny na festiwalu chóralnym w Portugalii.
 
W grudniu 2013 r. Chór SGH wykonał samodzielny koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Do osiągnięć Chóru SGH można także zaliczyć wykonanie „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego w I rocznicę śmierci Jana Pawła II oraz udział w Europejskich Spotkaniach Kolędowych w Teatrze Wielkim w Warszawie. 

Przez lata swojej działalności chór otrzymał wiele nagród, w tym m.in. wyróżnienie na VII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum, pierwsze miejsce oraz Złotą Lirę na IV Międzynarodowym Warszawskim Festiwalu Chóralnym, Grand Prix Mazowieckiego Festiwalu Chórów Akademickich Vivat Academia (dwukrotnie) oraz zdobył nagrodę za I miejsce w kategorii chórów akademickich w IV Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach i otrzymał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu skomponowanego przez Wacława z Szamotuł. 

Chór SGH występował także w wielu konkursach zagranicznych, do największych sukcesów zaliczyć można zwycięstwo w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Namestovie na Słowacji, udział w dwóch konkursach z cyklu European Grand Prix (drugie miejsce w Warnie w Bułgarii oraz udział w konkursie w Mariborze w Słowenii), drugie miejsce w konkursie w Zadarze w Chorwacji, a także zaprezentowanie się wśród najlepszych na konkursie w Cork w Irlandii. 

W 2015 roku Chór SGH zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Cantarode w Kerkrade w Holandii. Od 2016 roku Chór występuje w trzech kategoriach: jako chór mieszany, męski i żeński. Dzięki temu innowacyjnemu pomysłowi, w październiku 2016 roku Chórowi udało się przywieźć trzy Złote Dyplomy z Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Cantu Gaudeamus w Białymstoku. Chór SGH koncertował również w Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, na Ukrainie, a także jako gość specjalny w Portugalii. 

W grudniu 2013 r. Chór SGH wykonał samodzielny koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zespół uczestniczył także w projektach z innymi chórami (między innymi wykonanie wspólnie z Chórem UW Karola Szymanowskiego Stabat Mater w I rocznicę śmierci Jana Pawła II czy udział w Europejskich Spotkaniach Kolędowych w Teatrze Wielkim). 

Chór ma w swoim dorobku cztery płyty – Debiut, Pasja Arvo Pärta, Gospel Mass Roberta Raya oraz wydana w styczniu – Bach Lassus 2017.
 
Chór Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie skupia od lat studentów i absolwentów SGH.
 
 

Pierwszy koncert Chóru SGPiS w Auli Głównej SGPiS
z okazji 1 maja, 1967 roku
Występ Chóru SGPiS, 1967 roku
Występ Chóru SGPiS, 1967 roku Koncert Chóru SGPiS w PWSM, dyryguje Antoni Szaliński, 1967 roku
Wycieczka Chóru SGPiS w Karkonosze, schronisko Samotnia, obóz artystyczny, wrzesień 1967 roku
 
 
Chór SGPiS pod dyrekcją Antoniego Szalińskiego. Tournée po kilku miastach Republiki Federalnej Niemiec. Chór wystąpił w Budestagu z koncertem dla jego Przewodniczącej  Pani Anny Marii Renger, kwiecień 1975 roku
Chór SGPiS w Bundestagu w Republice Federalnej Niemic. Wizyta w Bundestagu. Spotkanie z Przewodniczacą Bundestagu Panią Anną Marią Renger, kwiecień 1975 roku
 Wizyta w Bundestagu. Chór SGPiS w Bundestagu w Republice Federalnej Niemic. Spotkanie z Przewodniczacą Bundestagu Panią Anną Marią Renger, kwiecień 1975 roku
Obchody rocznicy założenia Chóru SGPiS.
Polonez w wykonaniu Bożeny Kott, byłej prezes Chóru i płk. Witolda Pileckiego, opiekuna Chóru. W głębi Małgorzata Komorowska, asystentka prof. Wita Zawirskiego z PWSM, pierwszego dyrygenta, i Grzegorz Donocik, były prezes chóru, 1977 roku
 
Chór SGH. Europejskie Spotkanie Kolędowe, Teatr Wielki, Warszawa, grudzień 2005 roku
Występ chóru SGH. Obchody 100-lecia SGH. Msza św. w Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie, październik 2006 roku
Występ chóru SGH. Obchody 100-lecia SGH. Msza św. w Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie, październik 2006 roku
X Zjazd Absolwentów - październik 2006 roku
X Zjazd Absolwentów - październik 2006 roku
Koncert z okazji 100-lecie SGH, kwiecień 2006 roku
Tomasz Hynek, dyrygent Chóru SGH ze statuetką Grand Prix w konkursie Vivat Academia na Politechnice Warszawskiej, kwiecień 2007 roku
Występ Chóru SGH na konkursie Legnica Cantat, Legnica, maj 2007 roku
Chór SGH. VARSOVIA CANTUS - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Występ Chóru SGH na koncercie laureatów jako zdobywcy I nagrody, listopad 2007 roku  
Koncert Chóru SGH, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, marzec 2008 roku
Koncert Chóru SGH, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, marzec 2008 roku
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, koncert Chóru SGH, Tomasz Hynek, dyrygent Chóru SGH, marzec 2008 roku


Występ Chóru SGH, Święto SGH, kwiecień 2008 roku

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, nagrywanie płyty „Gospel Mass”, grudzień 2009 roku


Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, nagrywanie płyty „Gospel Mass”, grudzień 2009 roku

Szwajcaria, St. Gallen, grudzień 2008 roku
Zurich, Szwajcaria, w drodze do St. Gallen, grudzień 2008 roku

SGH, wigilia chóralna, grudzień 2008 roku

SGH, próba Chóru SGH, luty 2011 roku
Maribor, Słowenia, udział w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym z cyklu European Grand Prix, kwiecień 2011 rokuMaribor, Słowenia, udział w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym z cyklu European Grand Prix, kwiecień 2011 roku

Varna, Bułgaria, Międzynarodowy Konkurs Chóralny z cyklu European Grand Prix, Chór SGH zajął drugie miejsce, maj 2011 roku

Varna, Bułgaria, Międzynarodowy Konkurs Chóralny z cyklu European Grand Prix, Chór SGH zajął drugie miejsce, maj 2011 roku
Chorzele, koncert Chóru SGH w cyklu koncertów „Mazowsze w Koronie” organizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, maj 2011 roku

Chorzele, , koncert Chóru SGH w cyklu koncertów „Mazowsze w Koronie” organizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, maj 2011 roku
Zadar, Chorwacja, Międzynarodowy Konkurs Chóralny, w którym Chór SGH zdobył Srebrny Medal, maj 2012 roku
Zadar, Chorwacja, Międzynarodowy Konkurs Chóralny, w którym Chór SGH zdobył Srebrny Medal, maj 2012 roku
Zadar, Chorwacja, Międzynarodowy Konkurs Chóralny, w którym Chór SGH zdobył Srebrny Medal, maj 2012 roku
Zadar, Chorwacja, Międzynarodowy Konkurs Chóralny, w którym Chór SGH zdobył Srebrny Medal, maj 2012 roku

Chór SGH, październik 2012 roku

Chór SGH, październik 2012 roku

Koncet Chóru SGH z okazji 20-lecia Chóru SGH, marzec 2013 roku

Filharmonia Narodowa w Warszawie, samodzielny koncert Chóru SGH w ramach cyklu koncertów Czwartkowe Spotkania Muzyczne, grudzień 2013 roku
Filharmonia Narodowa w Warszawie, samodzielny koncert Chóru SGH w ramach cyklu koncertów Czwartkowe Spotkania Muzyczne, grudzień 2013  roku
Filharmonia Narodowa w Warszawie, samodzielny koncert Chóru SGH w ramach cyklu koncertów Czwartkowe Spotkania Muzyczne, przy fortepianie Tomasz Hynek, dyrygent Chóru SGH, grudzień 2013 roku
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, koncert Chóru SGH jako gościa specjalnego przed egzaminami dyplomowymi studentów Dyrygentury Chóralnej na UMFC, dyryguje Tomasz Hynek, grudzień 2014 roku
Wittem, Holandia, koncert towarzyszący Międzynarodowemu Konkursowi Chóralnemu w Kerkrade, maj 2015 roku
Chór SGH na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cantarode” w Kerkrade, Holandia, gdzie Chór zdobył
I miejsce w konkursie maj 2015 roku

Zwycięstwo w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cantarode” w Kerkrade, Holandia, maj 2015 roku

Zwycięstwo w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cantarode” w Kerkrade, Holandia, Tomasz Hynek, dyrygent Chóru SGH z statuetką, maj 2015 roku

 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015