Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Historyczne nazwy

 
Początki dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie sięgają 1906 roku, gdy August Zieliński uzyskał zgodę władz carskich na założenie Prywatnych Kursów Handlowych Męskich. W 1909 roku, po śmierci Augusta Zielińskiego, nastąpiła zmiana nazwy Prywatnych Kursów Handlowych Męskich na Wyższe Kursy Handlowe Męskie im. Augusta Zielińskiego. W październiku 1915 roku Wydział Oświecenia Komitetu Obywatelskiego uznał Wyższe Kursy Handlowe im. A. Zielińskiego za szkołę wyższą i przemianował na Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie. 
Od tego czasu Uczelnia kilkakrotnie zmieniała nazwy. W latach 1933-1940 działała jako Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W okresie drugiej wojny światowej tajne nauczanie prowadzone było w Miejskiej Szkole Handlowej, na Miejskich Kursach Handlowych i na Kursach Akademickich w Częstochowie.
 
Po drugiej wojnie, w 1945 roku wrócono do nazwy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ale już w 1949 roku zmieniono nazwę na Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie. Ponowna zmiana nazwy nastąpiła w 1991 roku na fali zmian ustrojowych. Po raz trzeci Uczelnia nosi nazwę Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
Prezentujemy kolejne nazwy Szkoły i lata, w których one obowiązywały.
 • Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego (1906-1908)
 • Wyższe Kursy Handlowe im. Augusta Zielińskiego (1908-1915)
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie (1915-1933)
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1933-1940)
 • Kursy Gospodarcze (1940-1941)
 • Miejska Szkoła Handlowa (1941-1942)
 • I Miejska Szkoła Handlowa II stopnia (1942-1943)
 • Miejskie Kursy Handlowe (1943-1944)
 • Kursy Akademickie w Częstochowie (1944-1945)
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1945-1949)
 • Szkoła Główna Planowania i Statystyki  w Warszawie (1949-1991)
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (od 1991)
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015