Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Polityka

 
Absolwenci Szkoły - marszałkowie Sejmu, członkowie rządu i ambasadorowie

Dokument bez tytułu

A-F

 1. Jan Antosik
 2. Edward  Babiuch
 3. Leszek Balcerowicz 
 4. Henryka Teodora Bochniarz ​
 5. Marek Stefan Borowski 
 6. Jacek Buchacz 
 7. Janusz Burakiewicz 
 8. Józef Bury
 9. Henryk Chmielak 
 10. Marian Czakański   
 11. Jacek Czaputowicz
 12. Jan Dąb-Kocioł 
 13. Konstanty Dąbrowski 
 14. Andrzej Mieczysław Diakonow  
 15. Marian Antoni Dmochowski 
 16. Edward Drożniak

 

G-Ł

 1. Henryk Gawroński 
 2. Adam Glapiński
 3. Manfred Gorywoda 
 4. Marek Grela 
 5. Władysław Gwiazda
 6. Andrzej Witold Halicki 
 7. Danuta Maria Hübner
 8. Janusz Kaczurba 
 9. Mieczysław Kazimierczuk 
 10. Stanisław Kluza 
 11. Grzegorz Witold Kołodko 
 12. Józef Kozioł 
 13. Jerzy Koźmiński 
 14. Jerzy Janusz Kropiwnicki   
 15. Michał Krukowski 
 16. Marian Krzak 
 17. Bogusław Marian Liberadzki 
 18. Lucjan Lik  
 19. Karol Lutkowski 

 

M-R

 1. Roman Malinowski 
 2. Franciszek Modrzewski 
 3. Stanisław Nieckarz 
 4. Jarosław Niewierowicz
 5. Janusz Obodowski
 6. Andrzej Marian Olechowski
 7. Józef Oleksy
 8. Jerzy Osiatyński
 9. Janusz Piechociński
 10. Mirosław Pietrewicz
 11. Józef Pińkowski
 12. Józef Maria Poniatowski
 13. Adam Rapacki 
 14. Dariusz Kajetan Rosati 

 

S-Ż

 1. Zdzisław Lech Sadowski 
 2. Bazyli Samojlik 
 3. Kazimierz Secomski 
 4. Tomasz Siemoniak 
 5. Henryk Sobieski   
 6. Jarosław Starzyk 
 7. Stefan Starzyński 
 8. Stanisław Stebelski 
 9. Edward Franciszek Szczepanik 
 10. Jerzy Szreter 
 11. Eufemia Teichmann 
 12. Jan Truszczyński 
 13. Witold Andrzej Trzeciakowski 
 14. Halina Wasilewska-Trenkner 
 15. Jan Woroniecki 
 16. Andrzej Wójcik 
 17. Andrzej Wróblewski 
 18. Mieczysław Zajfryd    

  1. Jan Antosik  – minister gospodarki materiałowej od 31 października 1981 do 23 marca 1983 w rządzie Edwarda Babiucha i Wojciecha Jaruzelskiego
   
 2. Edward Babiuch – prezes Rady Ministrów od 18 lutego 1980 do 24 sierpnia 1980
   
 3. Leszek Balcerowicz – wiceprezes rady ministrów i minister finansów od 12 września 1989 do 12 stycznia 1991 w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wiceprezes rady ministrów i minister finansów od 12 stycznia1991 do 5 grudnia 1991 w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, wiceprezes rady ministrów i minister finansów od 31 października 1997 do 8 czerwca 2000 w rządzie Jerzego Buzka
   
 4. Henryka Teodora Bochniarz minister przemysłu i handlu od 31 sierpnia 1991 do 5 grudnia 1991w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego
   
 5. Marek Stefan Borowski – wiceprezes rady ministrów i minister finansów od 26 października 1993 do 8 lutego 1994 w rządzie Waldemara Pawlaka, minister, szef Urzędu Rady Ministrów od 7 marca 1995 do 26 stycznia 1996 w rządzie Józefa Oleksego, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od 19 października 2001 do 20 kwietnia 2004
   
 6. Jacek Buchacz minister współpracy gospodarczej z zagranicą od 4 marca 1995 do 4 września 1996 w rządach: Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza
   
 7. Janusz Burakiewicz – minister żeglugi od 12 grudnia 1964 do 29 kwietnia 1969, minister handlu zagranicznego od 28 czerwca 1969 do 13 lutego 1971 w rządach: Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza
   
 8. Józef Bury – minister pracy, płac i spraw socjalnych od 9 października 1982 do 23 marca 1983 (kierownik)
   
 9. Henryk Chmielak minister finansów (p.o.) od 8 lutego 1994 do 28 kwietnia 1994 w rządzie Waldemara Pawlaka
   
 10. Marian Czakański ​– minister zdrowia od 11 czerwca do 15 lipca 2004 w rządzie Marka Belki
   
 11. Jacek Czaputowiczminister spraw zagranicznych od 9 stycznia 2018 do 20 sierpnia 2019 w rządzie Mateusza Morawieckiego
 12. Jan Dąb-Kocioł – minister rolnictwa i reform rolnych od 5 lutego 1947 do 20 listopada 1952 w rządzie Józefa Cyrankiewicza, minister rolnictwa - od 21 listopada 1952 do 18 marca 1954 w rządzie Bolesława Bieruta, minister leśnictwa - od 18 marca 1954 do 16 lipca 1956 w rządzie Bolesława Bieruta, minister leśnictwa i przemysłu drzewnego - od 16 lipca 1956 do 15 maja 1961 w rządach: Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza 
 13. Konstanty Dąbrowski minister skarbu - od 31 grudnia 1944 do 8 lutego 1947 w rządzie Edwarda Osóbki-Morawskiego, minister skarbu i minister finansów - od 8 lutego 1947 do 20 listopada 1952  w rządzie Józefa Cyrankiewicza, minister handlu zagranicznego 20 listopada 1952 do 9 grudnia 1956 w rządzie Bolesława Bieruta.
   
 14. Andrzej Mieczysław Diakonow – minister  gospodarki przestrzennej i budownictwa od 23 grudnia 1991 do 5 czerwca 1992 w rządzie Jana Olszewskiego
   
 15. Marian Antoni Dmochowski ambasador Polski w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1973 - 1977, ambasador Polski w Szwajcarii w latach 1983-1986
   
 16. Edward Drożniak – ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych w latach 1961-1966
   
 17. Henryk Gawroński minister przemysłu maszynowego od 24 sierpnia 1980 do 3 lipca 1981 w rządach: Edwarda Babiucha, Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego
   
 18. Adam Glapiński – minister  gospodarki przestrzennej i budownictwa - od 12 stycznia 1991 do 5 grudnia 1991 w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, minister współpracy gospodarczej z zagranicą - od 23 grudnia 1991 do 5 czerwca 1992 w rządzie Jana Olszewskiego, prezes Narodowego Banku Polskiego od 10 czerwca 2016
   
 19. Manfred Gorywoda wiceprezes Rady Ministrów od 22 listopada 1983 do 23 października 1987 w rządzie Zbigniewa Messnera
   
 20. Marek Grela – stały przedstawiciel (ambasador) RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w latach 1998-2002 i przy Światowym Programie Żywnościowym (WFP) w Rzymie; ambasador RP przy Wspólnotach Europejskich od kwietnia 2002, a z chwilą zawarcia traktatu akcesyjnego pierwszym stałym przedstawicielem (ambasadorem) RP przy Unii Europejskiej do 31 sierpnia 2006
   
 21. Władysław Gwiazda wiceprezes Rady Ministrów od 12 listopada 1985 do 23 października 1987 w rządzie Zbigniewa Messnera, minister współpracy gospodarczej z zagranicą od 23 października 1987 do 19 września 1988, ambasador Polski w Holandii w latach 1989–1991
   
 22. Andrzej Witold Halicki – minister administracji i cyfryzacji od 22 września 2014 do 16 listopada 2015 w rządzie Ewy Kopacz
   
 23. Danuta Maria Hübner minister - członek Rady Ministrów od 16 czerwca 2003 do 30 kwietnia 2004  w rządzie Leszka Millera
   
 24. Janusz Kaczurba – ambasador Polski przy WTO w Genewie w latach 2002-2003
   
 25. Mieczysław Kazimierczuk – kierownik resortu nauki, szkolnictwa wyższego i techniki w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego od 15 grudnia 1981 do 26 stycznia 1982
   
 26. Stanisław Kluza minister finansów - od 14 czerwca 2006 do 22 września 2006 w rządzie Jarosława Kaczyńskiego
   
 27. Grzegorz Witold Kołodko wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów: od 28 kwietnia 1994 do 6 marca 1995 w rządzie Waldemara Pawlaka, od 7 marca 1995 do 7 lutego 1996 w rządzie Józefa Oleksego, od 7 lutego 1996 do 4 lutego 1997 w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza,  od 6 lipca 2002 do 16 czerwca 2003 w rządzie Leszka Millera  
 28. Józef Kozioł wiceprezes Rady Ministrów  od 12 listopada 1985 do 14 października 1988 w rządzie Zbigniewa Messnera, minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych od 14 października 1988 do 1 sierpnia 1989 w rządzie Mieczysława Rakowskiego
   
 29. Jerzy Koźmiński – ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych w latach 1994-2000
   
 30. Jerzy Janusz Kropiwnicki– minister pracy i polityki socjalnej od 23 grudnia 1991 do 5 czerwca 1992 w rządzie Jana Olszewskiego, minister rozwoju regionalnego i budownictwa od 16 czerwca 2000 do 19 października 2001 w rządzie Jerzego Buzka, minister – szef Centralnego Urzędu Planowania w rządzie Hanny Suchockiej, kierownik Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w rządzie Jerzego Buzka, prezydent Łodzi od 19 listopada 2002 do 22 stycznia 2010
   
 31. Michał Krukowski – przewodniczący Komitetu Pracy i Płac od 22 grudnia 1968 do 28 marca 1972 w rządach: Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza
   
 32. Marian Krzak – minister finansów od 24 sierpnia 1980 do 9 października 1982  w rządach: Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego, ambasador Polski w Austrii od 12 kwietnia 1983 do 19 września 1988
   
 33. Bogusław Marian Liberadzki minister transportu i gospodarki morskiej od 26 października 1993 do 31 października 1997 w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza, Od 17 stycznia 2017 wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.
   
 34. Lucjan Lik  – ambasador Polski w Iraku i Kuwejcie w latach 1972–1976 oraz Indonezji w latach 1980-1984
   
 35. Karol Lutkowski – minister finansów od 23 grudnia 1991 do 28 lutego 1992 w rządzie Jana Olszewskiego
   
 36. Roman Malinowski – marszałek Sejmu od 6 listopada 1985 do 22 czerwca 1989, wiceprezes Rady Ministrów od 3 kwietnia 1980 do 12 listopada 1985 w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego, minister przemysłu spożywczego i skupu od 3 kwietnia 1980 do 8 października 1980 w rządzie Józefa Pińkowskiego
   
 37. Franciszek Modrzewski​ – ambasador Polski w Belgii i Luksemburgu od 11 października 1968 do 9 lipca 1971
   
 38. Stanisław Nieckarz minister finansów od 9 października 1982 do 17 lipca 1986 w rządzie Zbigniewa Messnera
   
 39. Jarosław Niewierowicz – minister energetyki Litwy w rządzie Algirdasa Butkevičiusa od 13 grudnia 2012 do 25 sierpnia 2014
   
 40. Janusz Obodowski minister pracy, płac i spraw socjalnych od 21 listopada 1980 do 31 lipca 1981 w rządach: Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego, wicepremier od 31 lipca 1981 do 6 listopada 1985 w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego, przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów od 27 lutego 1982 do 22 listopada 1983 w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego.
   
 41. Andrzej Marian Olechowski – minister finansów od 28 lutego 1992 do 5 czerwca 1992 w rządzie Jana Olszewskiego, minister spraw zagranicznych od 26 października 1993 do 1 marca 1995 w rządzie Waldemara Pawlaka
   
 42. Józef Oleksy prezes Rady Ministrów od 7 marca 1995 do 26 stycznia 1996,wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych i administracji od 21 stycznia 2004 do 21 kwietnia 2004 w rządzie Leszka Millera, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od 14 października 1993 do 3 marca 1995
   
 43. Jerzy Osiatyński – minister finansów od 11 lipca 1992 do 28 maja 1993 w rządach: Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej
   
 44. Janusz Piechociński– wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki od 6 grudnia 2012 w rządzie Donald Tuska, wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki od 22 września 2014 do 16 listopada 2015 w rządzie Ewy Kopacz
   
 45. Mirosław Pietrewicz – wiceprezes Rady Ministrów od 7 lutego 1996 do 31 października 1997 w rządzie Włodzimiera Cimoszewicza, kierownik Centralnego Urzędu Planowania od 26 października 1993 do 31 października 1997 w rządach: Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego, Włodzimiera Cimoszewicza
   
 46. Józef Pińkowski – prezes Rady Ministrów od 24 sierpnia 1980 do 11 lutego 1981
   
 47. Józef Maria Poniatowski – minister spraw krajowych w rządzie emigracyjnym w latach 1972-1976
   
 48. Adam Rapacki – minister żeglugi od 16 kwietnia 1947 do 15 maja 1950 w rządzie Bolesława Bieruta, minister szkolnictwa wyższego od 15 maja 1950 do 27 kwietnia 1956 w rządzie Bolesława Bieruta, minister spraw zagranicznych od 27 kwietnia 1956 do 22 grudnia 1968 w rządzie Józefa Cyrankiewicza
   
 49. Dariusz Kajetan Rosati minister spraw zagranicznych od 29 grudnia 1995 do 31 października 1997 w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza
   
 50. Zdzisław Lech Sadowski​ wiceprezes Rady Ministrów od 16 kwietnia 1987  do 14 października 1988 w rządzie Zbigniewa Messnera
   
 51. Bazyli Samojlik – minister finansów od 17 lipca 1986 do 19 września 1988 w rządzie Zbigniewa Messnera
   
 52. Kazimierz Secomski wiceprezes Rady Ministrów od 2 grudnia 1976 do 3 kwietnia 1980 w rządzie Piotra Jaroszewicza
   
 53. Tomasz Siemoniak – minister obrony narodowej od 2 sierpnia 2011 w rządzie Donalda Tuska, wiceprezes Rady Ministrów i minister obrony narodowej od 22 września 2014 do 16 listopada 2016 w rządzie Ewy Kopacz
   
 54. Henryk Sobieski – ambasador Polski w Wenezueli w latach 1977-1981, w latach 1988-1991 ambasador w Angoli i na Wyspach św. Tomasza i Książęcej
   
 55. Jarosław Starzyk – ambasador Polski w Szwajcarii w latach 2008-2015 i akretydowany w Lichtensteinie w latach 2008-2015
   
 56. Stefan Starzyński prezydent Warszawy od 2 sierpnia 1934 do 27 października 1939
   
 57. Stanisław Stebelski ​– ambasador Polski w Finlandii od 14 października 2000 do 4 lipca 2005
   
 58. Edward Franciszek Szczepanik – prezes Rady Ministrów Rządu RP na Wychodźstwie od 7 kwietnia 1986 do 22 grudnia 1990, (do momentu rozwiązania tegoż Rządu)
   
 59. Jerzy Szreter – kierownik resortu pracy i polityki socjalnej od 14 października 1988 do 23 marca 1989 w rządzie Mieczysława Rakowskiego
   
 60. Eufemia Teichmann – ambasador Polski na Litwie od 29 października 1996 do 17 kwietnia 2001
   
 61. Jan Truszczyński​ – ambasador Polski przy Unii Europejskiej w latach 1996–2001
   
 62. Witold Andrzej Trzeciakowski – minister-członek Rady Ministrów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego od 12 września 1989 do 12 stycznia 1991
   
 63. Halina Wasilewska-Trenkner – minister finansów od 28 sierpnia do 19 października 2001 w rządzie Jerzego Buzka
   
 64. Jan Woroniecki ambasador - stały przedstawiciel RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w latach 1997-2001 i w latach 2005–2010
   
 65. Andrzej Wójcik – minister handlu zagranicznego od 12 listopada 1985 do 23 października 1987 w rządzie Zbigniewa Messnera
   
 66. Andrzej Wróblewski – minister finansów od 14 października 1988 do 1 sierpnia 1989 w rządzie Mieczysława Rakowskiego
   
 67. Mieczysław Zajfryd​ minister komunikacji od 10 września 1969 do marca 1976 i od 17 grudnia 1977 do 31 października 1981 w rządach: Józefa Cyrankiewicza, Piotra Jaroszewicza, Edwarda Babiucha, Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego.                                                                                                                                                                 opracowała Barbara Trzcińska

​​​​​
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015