Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Gospodarka

 
Absolwenci Szkoły - prezesi instytucji centralnych, banków, instytucji finansowych i firm
 

A-F

 1. Jarosław Augustyniak 
 2. Leszek Balcerowicz  
 3. Małgorzata Barska
 4. Brunon Bartkiewicz 
 5. Jacek Bartkiewicz 
 6. Witold Bień 
 7. Mariusz Bober
 8. Waldemar Bobrowski  
 9. Henryka Bochniarz 
 10. Marek Ignacy Bryx
 11. Sebastian Buczek
 12. Igor Chalupec 
 13. Marek Chrzanowski
 14. Jacek Chwedoruk
 15. Henryk Chmielak
 16. Jerzy Cieślik
 17. Piotr Cyburt 
 18. Marian Czekański
 19. Konstanty Dąbrowski
 20. Marek Dietl
 21. Andrzej Dorosz
 22. Edward Drożniak

 

 G-Ł

 1. Lech Gajewski
 2. Czesław Gawłowski
 3. Adam Glapiński​
 4. Gabriel Główka
 5. Marek Goliszewski
 6. Mieczysław Groszek
 7. Sławomir Grzelczak
 8. Danuta Maria Hübner
 9. Maciej Jankowski
 10. Paweł Jarczewski
 11. Leszek Jedlecki
 12. Jerzy Jan Jóźkowiak
 13. Dariusz Kacprzyk
 14. Krzysztof Kalicki
 15. Marian Kanton
 16. Włodzimierz Kiciński
 17. Stanisław Kluza
 18. Małgorzata Kołakowska
 19. Alicja Kornasiewicz
 20. Bogusław Kott
 21. Stanisław Kowalczyk
 22. Małgorzata Kroker-Jachiewicz
 23. Marian Krzak
 24. Marek Kulczycki
 25. Lech Kurkliński
 26. Sławomir Lachowski
 27. Krzysztof Lutostański

M-R

 1. Adam Maciejewski
 2. Piotr Masiukiewicz 
 3. Cezary Mech 
 4. Marek Michałowski  
 5. Jan Monkiewicz  
 6. Marek Mroczkowski 
 7. Leszek Piotr Nałęcz 
 8. Adam Niedzielski
 9. Adam Niewiński 
 10. Waldemar Nowak 
 11. Paweł Janusz Osuch 
 12. Stanisław Pacuk 
 13. Jakub Papierski 
 14. Ryszard Pazura 
 15. Henryk Pietraszkiewicz  
 16. Jerzy Witold Pietrewicz
 17. Wojciech Piskorz 
 18. Andrzej Antoni Podsiadło 
 19. Jerzy Józef  Rachwalski 
 20. Bogdan Rogala 
 21. Mirosław Roguski 
 22. Krzysztof Rosiński 
 23. Wiesław Rozłucki 
 24. Włodzimierz Rembisz 

S-Ż

 1. Wiesław Sadowski 
 2. Zdzisław Lech Sadowski 
 3. Jacek Siwek 
 4. Andrzej Krzysztof  Siezieniewski 
 5. Sławomir Stefan Sikora  
 6. Wojciech Sobieraj
 7. Zdzisław Sokal 
 8. Robert Sokołowski 
 9. Andrzej Sopoćko 
 10. Bogusław Sosnowski 
 11. Beata Anna Stelmach 
 12. Andrzej Szablewski 
 13. Krzysztof Szwarc 
 14. Paweł Szymański
 15. Andrzej Ścisłowski
 16. Zofia Tarasińska
 17. Czesław Warsewicz
 18. Aldona Wejchert
 19. Aleksandra Wiktorow
 20. Janusz Witkowski
 21. Anna Katarzyna Wojciechowska 
 22. Grzegorz Wójtowicz   
 23. Stanisław Wyganowski 
 24. Bohdan Wyżnikiewicz  
 25. Małgorzata Zaleska 
 26. Barbara Zambrzycka  
 27. Jerzy Zdrzałka 
 28. Paweł Ziółkowski 


 1. Jarosław Augustyniak – prezes zarządu Expander S.A. w latach 2000-2004, prezes zarządu  Open Finance w latach 2004-2006, prezes zarządu Home Broker S.A. w latach 2006-2007, prezes zarządu Noble Bank S.A. w latach 2008-2010, prezes zarządu Idea Bank S.A. od 2010 do 6 października 2017 

 2. Leszek Balcerowicz prezes Narodowego Banku Polskiego od 10 stycznia 2001 do 10 stycznia 2007

 3. Brunon Bartkiewicz – prezes zarządu Banku Śląskiego w latach  1995-2000, prezes zarządu ING Banku Śląskiego od marca 2016​

 4. Jacek Bartkiewicz – prezes zarządu BGŻ w latach 2002-2013

 5. Małgorzata Barska – prezes zarządu ING IM (Polska) S.A. od 2 października 2012 do 8 grudnia 2014, prezes zarządu ING TFI S.A. od 16 grudnia 2014

 6. Witold Bień prezes Narodowego Banku Polskiego od 2 kwietnia 1973 do 31 grudnia 1980
 7. Mariusz Bober​ – prezes zarządu Grupy Azoty od kwietnia 2016 do grudnia 2016

 8. Waldemar Bobrowski – prezes zarządu Dominet Bank S.A. w latach 2003-2007

 9. Henryka Bochniarz – prezes Konfederacji Lewiatan (d. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan) od stycznia 1999,  prezes Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią  od w latach 2006-2014

 10. Marek Ignacy Bryx – prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w latach 2001-2003

 11. Sebastian Buczek – prezes zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. od kwietnia 2006 do sierpnia 2007, prezes zarządu Quercus TFI S.A. od sierpnia 2007

 12. Igor Chalupec – prezes zarządu PKN Orlen w latach 2004-2007
 13. Marek Chrzanowski –​ przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego od 13 października 2016 do 13 listopada 2018

 14. Jacek Chwedoruk – prezes zarządu Rothschild Polska od 12 października 2007

 15. Henryk Chmielak – prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" w latach 1994-1996, prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "Polisa-Życie" w latach 1997- 1999, prezes zarządu PTE Ergo Hestia w latach 1999- 2007

 16. Jerzy Cieślik– prezes zarządu Ernst&Young S.A. w latach 1996-2000

 17. Piotr Cyburt – prezes zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A. od 1999 i prezes zarządu późniejszego mBank Hipoteczny

 18. Marian Czekański – prezes  zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Nationale-Nederlanden w latach 1998-2000, prezes zarządu Banku Śląskiego S.A. i ING Bank Śląski S.A. w latach 2000-2004                                                                                                                                                                                                                           
 19. Konstanty Dąbrowski – prezes Najwyższej Izby Kontroli - od grudnia 1957 do czerwca 1969
 20. Marek Dietl - prezes Giełdy Papierów Wartościowych od 26 września 2017

 21. Andrzej Dorosz – prezes zarządu Banku Pekao S.A. od 30 sierpnia 1996 do 4 lutego 1998, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego od 1 lutego 2004 do 16 maja 2006
 22. Edward Drożniak ​– prezes Narodowego Banku Polskiego od 1 lutego 1945 do 17 marca 1949 i od 28 grudnia 1956 do 3 czerwca 1961

 23. Lech Gajewski – prezes zarządu Polsko-Amerykańskiego Banku Hipotecznego S.A. od 1993 do 1998, prezes zarządu Śląskiego Banku Hipotecznego grudnia 2000 do września 2001

 24. Czesław Gawłowski – 1996-99 – prezes zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. w latach 1996-1999

 25. Adam Glapiński –​ minister  gospodarki przestrzennej i budownictwa - od 12 stycznia 1991 do 5 grudnia 1991 w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, minister współpracy gospodarczej z zagranicą - od 23 grudnia 1991 do 5 czerwca 1992 w rządzie Jana Olszewskiego, prezes Narodowego Banku Polskiego od 10 czerwca 2016

 26. Gabriel Główka –  prezes zarządu Śląskiego Banku Hipotecznego (obecnie ING Bank Hipoteczny) od września 2001 do listopada 2003

 27. Marek Goliszewski – prezes Business Center Club od 1991

 28. Mieczysław Groszek – prezes zarządu BRE Leasing w latach 2002-2010
 29. Sławomir Grzelczak – prezes zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor od lipca 2014

 30. Danuta Maria Hübner – komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej od 22 listopada 2004 do 3 lipca 2009
 31. Maciej Jankowski prezes Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w latach 2008-2013
 32. Paweł Jarczewski– prezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" z siedzibą w Puławach w latach 2008-2013, prezes zarządu Grupy Azoty od maja 2013 do lutego 2016
 33. Leszek Jedlecki – prezes zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 20 sierpnia 2007

 34. Jerzy Jan Jóźkowiak – prezes zarządu Poczta Polska S.A. od marca 2011 do stycznia 2016

 35. Dariusz Kacprzyk – prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego od czerwca 2013 do 8 marca 2016

 36. Krzysztof Kalicki​ – prezes zarządu Deutsche Bank Polska S.A. od 2003 do 30 kwietnia 2019

 37. Marian Kanton – prezes zarządu Banku Pekao S.A. od czerwca 1989 do sierpnia 1996

 38. Włodzimierz Kiciński – prezes zarządu Nordea Bank Polska w latach 2002-2011

 39. Stanisław Kluza – przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego od 29 września 2006 do 12 października 2011

 40. Małgorzata Kołakowska – prezes zarządu ING Banku Śląskiego  S.A. od lutego 2010 do marca 2016

 41. Alicja Kornasiewicz – prezes zarządu banku Pekao S.A. od stycznia 2010 do kwietnia 2011 

 42. Bogusław Kott – prezes zarządu Banku Inicjatyw Gospodarczych S.A. w latach 1989-1997, BIG Banku Gdańskiego, Bank Millennium S.A. od 2003 do 24 października 2013

 43. Stanisław Kowalczyk – prezes Agencji Nieruchomości Rolnych od 15 lipca 2005 do 26 września 2006

 44. Małgorzata Kroker-Jachiewicz – prezes zarządu – dyrektor generalny Kredyt Banku S.A. od 14 maja 2003 do 25 kwietnia 2005

 45. Marian Krzak – prezes zarządu Banku Handlowego w latach 1978-1980, prezes zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy od 12 kwietnia 1988 do 17 maja 1991

 46. Marek Kulczycki – prezes zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku od 1 kwietnia 1995 (PPAB, po zmianie nazwy - Fortis Bank Polska S.A.), prezes zarządu Deutsche Bank 24 od 25 kwietnia 2002 do 25 listopada 2009, po zmianie nazwy - Deutsche Bank PBC S.A., prezes zarządu FM Bank PBP od października 2015

 47. Lech Kurkliński – prezes zarządu Polskiego Banku Inwestycyjnego od kwietnia 1996 do kwietnia 1997

 48. Sławomir Lachowski​ – twórca mBank i MultiBank, prezes zarządu BRE Bank od 2 listopada 2004 do 14 marca 2008 listopada 2004, prezes zarządu FM Bank PBP S.A. od sierpnia 2013 do 12 paźdzernika 2015

 49. Krzysztof Lutostański – prezes zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w latach 1993-1998, prezes zarządu PTE Bankowy od sierpnia 1998  do października 2008

 50. Adam Maciejewski – prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 12 lutego 2013 do lipca 2014

 51. Piotr Masiukiewicz – przewodniczący zarządu komisarycznego Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Warszawie w latach 1993-95,   prezes zarządu Animex Bank S.A. - 1995  (w zawieszeniu, prace sanacyjne), prezes zarządu Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w latach 1996-1998, przewodniczący zarządu komisarycznego Banku Wschodniego S.A. w Białymstoku w latach 2002-2003 
 52. Cezary Mech​ –  prezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w latach 1998–2002

 53. Marek Michałowski – prezes zarządu, dyrektor generalny Budimex S.A. od października 1998 do września 2009

 54. Jan Monkiewicz – prezes zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. od września 1996 do grudnia 1997, prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie S.A. w latach 1998-2002

 55. Marek Mroczkowski – prezes zarządu - dyrektor generalny Polkomtel S.A. w latach 2001-2002, prezes zarządu - dyrektor generalny Elana S.A. w Toruniu w latach 2003-2004, prezes zarządu - dyrektor generalny Unipetrol a.s. w Czechach od września 2005 do kwietnia 2006, prezes zarządu - dyrektor generalny AB Mažeikių nafta na Litwie w latach 2007-2009, 

 56. Leszek Piotr Nałęcz – prezes Zarządu Qualia Development sp. z o.o. (dawniej PKO BP Inwestycje) od 15 stycznia 2010
 57. Adam Niedzielski​ – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia od 10 października 2019 do 26 sierpnia 2020, minister zdrowia do 26 listopada 2020
 58. Adam Niewiński – prezes zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. od kwietnia 2004 do kwietnia 2015

 59. Waldemar Nowak – prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1996–1997

 60. Paweł Janusz Osuch – prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 14 maja 2007 do 26 lipca 2007

 61. Stanisław Pacuk – założyciel i prezes zarządu Kredyt Bank w latach 1990–2003

 62. Jakub Papierski – prezes zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. od października 2003 do maja 2009,  prezes zarządu Allianz Bank Polska S.A. od października 2009 do stycznia 2010

 63. Ryszard Pazura – prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1998- 2002, prezes Agencji Rynku Rolnego w latach 2002-2003

 64. Henryk Pietraszkiewicz  – prezes zarządu Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. w Lublinie w latach 2003-2006, prezes zarządu Noble Bank S.A. w Warszawie w latach 2006 – 2008, prezes zarządu FM Bank S.A. w Warszawie od października 2009 do marca 2013

 65. Jerzy Witold Pietrewicz – pezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2001-2003, p.o. prezesa zarządu i następnie prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska w latach 2006-2009,

 66. Wojciech Piskorz – prezes zarządu Elektrim S.A. od 25 marca 2011

 67. Andrzej Antoni Podsiadło – prezes zarządu Powszechnego Banku Handlowego Gecobank S.A. w latach 1992 – 1994, prezes zarządu PKO Bank Polski S.A. od 20 czerwca 2002 do 29 września 2006,  prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1995-1998 i 2008-2012

 68. Jerzy Józef  Rachwalski – rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi w latach 1954-1956, dyrektor Instytutu Ekonomiki i Organizacji Produkcji w latach 1970-1976, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 1975–1980

 69. Bogdan Rogala – prezes zarządu Philips Lighting Poland S.A. w latach 1999-2002

 70. Mirosław Roguski – prezes zarządu Totalizatora Sportowego w latach 2001-2006

 71. Krzysztof Rosiński – prezes zarządu Getin Noble Banku od 5 sierpnia 2010 do 9 stycznia 2017

 72. Wiesław Rozłucki – prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w latach 1991–2006

 73. Włodzimierz Rembisz – prezes Agencji Rynku Rolnego od 8 września 1992 do 16 lipca 1993

 74. Wiesław Sadowski – prezes Głównego Urzędu Statystycznego od 24 sierpnia 1980 do 4 stycznia 1989

 75. Zdzisław Lech Sadowski – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 1985-2005

 76. Jacek Siwek – prezes zarządu British American Tobacco Polska S.A. w latach 1991-2010

 77. Andrzej Krzysztof  Siezieniewski – prezes zarządu Polskie Radio S.A. w latach 2002–2006 i od 26 sierpnia 2011 do stycznia 2016

 78. Sławomir Stefan Sikora – prezes zarządu AmerBank w latach 2001-2003, prezes zarządu Banku Handlowego S.A. w latach 2003-2021

 79. Wojciech Sobieraj – prezes zarządu Alior Bank od kwietnia 2008 do czerwca 2017
 80. Zdzisław Sokal - prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 2 kwietnia 2016  do 5 kwietnia 2019

 81. Robert Sokołowski – prezes zarządu i dyrektor generalny spółek Grupy Generali Polska od lutego 2014

 82. Andrzej Sopoćko – prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latach 1995-1997

 83. Bogusław Sosnowski – prezes Hortex Sp. z o.o.  w latach 1993-1995, prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Finlife S.A. w latach 2001–2007

 84. Beata Anna Stelmach​ – prezes zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej w latach 2000–2001, prezes General Electric Polska od listopada 2013

 85. Andrzej Szablewski – prezes zarządu Hortex Holding S.A. w latach 1995-1998

 86. Krzysztof Szwarc – prezes zarządu BRE Bank w latach 1986-1998

 87. Paweł Szymański – prezes zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego w latach 2003-2004,  prezes zarządu Netia S.A. od marca 2015

 88. Andrzej Ścisłowski  – dyrektor generalny/partner zarządzający KPMG w Polsce od 1 czerwca 1997 do 1 października 2019

 89. Zofia Tarasińska – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od marca 1988 do stycznia 1990

 90. Czesław Warsewicz – prezes Intercity od grudnia 2006 do stycznia 2009

 91. Aldona Wejchert - prezes zarządu spółki Multikino S.A. w latach 2003–2005

 92. Aleksandra Wiktorow – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 18 maja 2001 do 1 czerwca 2007

 93. Janusz Witkowski– prezes Głównego Urzędu Statystycznego od 4 maja 2006 do 26 października 2006, od 15 lutego 2011 do 9 sierpnia 2011 (p.o.), od 10 sierpnia 2011 do 31 marca 2016

 94. Anna Katarzyna Wojciechowska – prezes Commercial Union Polska - Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A.  od sierpnia 2004 do czerwca 2007

 95. Grzegorz Wójtowicz – prezes Narodowego Banku Polskiego od stycznia 1991 do sierpnia 1991

 96. Stanisław Wyganowski – prezydent Warszawy od 30 stycznia 1990 do 5 października 1994

 97. Bohdan Wyżnikiewicz – prezes Głównego Urzędu Statystycznego od 15 stycznia 1991 do 7 lutego 1992

 98. Małgorzata Zaleska – prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 20 kwietnia 2007 do 31 lipca 2009, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. od 12 stycznia 2016 do 14 marca 2017

 99. Barbara Zambrzycka – wiceprezes i prezes zarządu Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w latach 1989-1995  

 100. Jerzy Zdrzałka​ – prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń S.A. od 30 czerwca 2000 do 9 stycznia 2001

 101. Paweł Ziółkowski – prezes zarządu RBS Bank od 2004opracowała Barbara Trzcińska

 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015