Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
WIRTUALNE MUZEUM SGH
Zbiory : Wybrane dokumenty archiwalne
 

 Wybrane dokumenty archiwalne

 
Zbiór dokumentów archiwalnych otwiera Zgoda carskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu z 7 sierpnia 1906 roku na założenie przez Augusta Zielińskiego Kursów Handlowych Męskich, dokument który dał początek wieloletniej działalności Szkoły.

W prezentowanych dokumentach są m.in.: Księga główna ocen słuchaczy Kursów Handlowych im. Augusta Zielińskiego w Warszawie, Świadectwo dyplomowe Prywatnych Kursów Handlowych Męskich z 18 czerwca 1909 roku, Bilans Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych z dnia 31 sierpnia 1910 roku, podanie Stefana Starzyńskiego, przyszłego bohaterskiego prezydenta Warszawy, o przyjęcie do Prywatnych Męskich Kursów Handlowych A. Zielińskiego w Warszawie z 23 sierpnia 1911 roku, dyplom Stefana Starzyńskiego wydany przez Prywatne Kursy Handlowe Męskie im. Augusta Zielińskiego z 20 czerwca 1914 roku, legitymacja słuchacza Prywatnych Kursów Handlowych Męskich im. A. Zielińskiego z 1914 roku, Statut Korporacji Studentów i Absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie pn. "Bandera" z 1920 roku, Ustawa z dnia 13 lutego 1924 roku dotycząca przyznania Wyższej Szkole Handlowej w Warszawiepraw szkół akademickich państwowych, fotografia teki rektorskiej WSH z 1924 roku, Księga wpisów z 1927 roku z autografem prezydenta RP Ignacego Mościckiego, legitymacja studencka WSH z 1928 roku, dyplomy absolwentów, fragment Ustawy z 15 marca 1933 roku o szkołach akademickich o nadaniu prywatnej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pełnych praw państwowych szkół akademickich.  
 
Wśród dokumentów jest także Statut Stowarzyszenia Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z 1933 roku, indeks studenta SGH z 1933 roku, protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGH z 30 czerwca 1934 roku, martykuła z 1935 roku, protokół z ostatniego, przed zamknięciem  Uczelni przez władze niemieckie, posiedzenia Senatu Akademickiego SGH z dnia 28 czerwca 1940 roku, świadectwo ukończenia Miejskiej Szkoły Handlowej z 1942 roku, legitymacja szkolna Miejskich Kursów Handlowych z 1943 roku, legitymacja szkolna Kursów Akademickich SGH w Częstochowie z 1945 roku, protokół posiedzenia Senatu Akademickiego SGH z 10 lipca 1945 roku, protokół posiedzenia Senatu Akademickiego SGH z 4 września 1945 roku, lista strat osobowych SGH w latach 1939-1945, lista osób zaproszonych na inaugurację roku akademickiego 1946/1947.
 
Historycznym dokumentem jest Dekret z dnia 19 grudnia 1949 roku o przekształceniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie.

W wybranych zbiorach dokumentów są także liczne protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego SGPiS, które odbyły się: 26 września 1956 roku, 26 maja 1960 roku, 12 marca 1964 roku, 5 października 1965 roku, 29 czerwca 1967 roku, 15 marca 1968 roku, 4 czerwca 1970 roku, 15 listopada 1978 roku, dnia 1 lutego 1983 roku i protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego z 20 lutego 1991 roku. Wybór protokołów nie był przypadkowy. Na tych właśnie posiedzeniach Senatu zapadały decyzje ważne dla Uczelni.

Listę dokumentów zamyka Ustawa z dnia 5 kwietnia 1991 roku o zmianie nazwy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i przywrócenie Uczelni nazwy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ta ustawa dała początek nowym dziejom Uczelni.

Uzupełnieniem prezentowanych dokumentów jest 17 archiwalnych spisów wykładów i programy studiów oraz składy osobowe z wielu lat działalności Szkoły (znajdują się w zakładce Wykłady i wykładowcy). Najstarszy "Spis wykładów i program studjów" pochodzi z 1922 roku. Przedstawiamy 15 spisów wykładów i programów studiów obejmujących składy osobowe z okresu przedwojennego i pierwsze dwa składy osobowe z pierwszych lat powojennych.
 
,
Zgoda carskiego Ministerstwa Handlu
i Przemysłu z 7 sierpnia 1906 roku
na założenie przez Augusta Zielińskiego
Kursów Handlowych Męskich
Wyższe Kursy Handlowe w Warszawie.
Krótkie Sprawozdanie za rok 1906/1907.
Warszawa 1907 rok
Ustawa Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych,
1907 rok
Sprawozdanie Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych za rok 1907/1908 (okładka)

Księga główna ocen słuchaczy Kursów Handlowych im. Augusta Zielińskiego w Warszawie

Księga główna ocen słuchaczy Kursów Handlowych im. Augusta Zielińskiego w Warszawie

Świadectwo dyplomowe Prywatnych Kursów Handlowych Męskich z 18 czerwca 1909 roku


Bilans Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych
z dnia 31 sierpnia 1910 roku
Bilans Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych z dnia 31 sierpnia 1910 roku

Bilans Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych
z dnia 31 sierpnia 1910 roku
Podanie Stefana Starzyńskiego o przyjęcie do Prywatnych Męskich Kursów Handlowych A. Zielińskiegdo w Warszawie, 23 sierpnia 1911 rok


Podanie Stefana Starzyńskiego o przyjęcie do Prywatnych Męskich Kursów Handlowych A. Zielińskiegdo w Warszawie, 23 sierpnia 1911 rok

Towarzystwo Wyższych Kursów Handlowych. Program wykładów Kursów Handlowych Męskich im. Augusta Zielińskiego, 1911 rok (okładka)
Rocznik Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych
w Warszawie. 1 września 1911 - 31 sierpnia 1912

Dyplom Stefana Starzyńskiego wydany przez
Prywatne Kursy Handlowe Męskie im. Augusta Zielińskiego, 20 czerwca 1914 rok
Dyplom Stefana Starzyńskiego wydany przez
Prywatne Kursy Handlowe Męskie im. Augusta Zielińskiego, 20 czerwca 1914 rok
Dyplom Stefana Starzyńskiego wydany przez
Prywatne Kursy Handlowe Męskie im. Augusta Zielińskiego, 20 czerwca 1914 rok
Dyplom Stefana Starzyńskiego wydany przez
Prywatne Kursy Handlowe Męskie im. Augusta Zielińskiego, 20 czerwca 1914 rok
Legitymacja słuchacza Prywatnych Kursów Handlowych Męskich im. A. Zielińskiego, 1914 rok Pamiętnik Towarzystwa Wyższej Szkoły Handlowej
w Warszawie, 1918 rok
Pamiętnik Towarzystwa Wyższej Szkoły Handlowej
w Warszawie, Władze Towarzystwa 1918 rok
Statut Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie,
1919 rok (okładka)
Statut Korporacji Studentów i Absolwentów
Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie
pn. "Bandera" 1920 rok
Statut Korporacji Studentów i Absolwentów
Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie
pn. "Bandera" 1920 rok
Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie.
Spis wykładów i program studiów.
Rok akademicki 1922/1923
(okładka, pełny tekst - Zbiory: Wykłady i wykładowcy)
Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie.
Spis wykładów i program studiów.
Władze naukowe. Rok akademicki 1922/1923

Program studiów i egzaminów
w roku akademickim 1922/1923
(okładka, pełny tekst - Zbiory: Wykłady i wykładowcy)
Statut Towarzystwa Wyższej Szkoły Handlowej
w Warszawie, 11 lipca 1923 rok
Ustawa z dnia 13 lutego 1924 roku w przedmiocie
przyznania Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie
praw szkół akademickich państwowych
Ustawa z dnia 13 lutego 1924 roku w przedmiocie
przyznania Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie
praw szkół akademickich państwowych

Teka rektorska Wyższej Szkoły Handlowej
z 1924 roku
Tekst dokumentu zamurowanego podczas założenia kamienia węgielnego pod Pawilon Zakładów Doświadczalnych WSH (Budynek A) dnia 14 czerwca 1925 roku
Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie.
Skład osobowy i spis wykładów
w roku akademickim 1926/1927
(okładka; pełny tekst -
Zbiory, Wykłady i wykładowcy)
Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie.
Skład osobowy i spis wykładów
w roku akademickim 1926/1927. Senat Akademicki
(okładka; pełny tekst - Zbiory, Wykłady i wykładowcy)
Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie.
Regulamin uzyskania stopnia magistra
i doktora nauk ekonomicznych
w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie,
1926 rok
Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie.
Ustawa i statut, 1927 rok
Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie.
Przepisy dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej
w Warszawie i regulamin dla uzyskania
dyplomu zawodowego w WSH, 1927 rok
Jan Witkiewicz-Koszczyc,
Sprawozdanie z budowy Gmachu Doświadczalnego
Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. 1927 rok
(okładka; pełny tekst - Kampus: Budynek A)
Księga wpisów z 1927 roku, jako pierwszy autograf prezydenta RP Ignacego Mościckiego

Księga wpisów z 1927 roku, jako pierwszy autograf prezydenta RP Ignacego Mościckiego
Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie.
Skład osobowy i spis wykładów
w roku akademickim 1928/1929
(okładka; pełny tekst - Zbiory: Wykłady i wykładowcy)

Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie.
Skład osobowy i spis wykładów
w roku akademickim 1928/1929, Senat Akademicki
Legitymacja studencka WSH z 1928 roku

Spis rozpraw doktorskich i magisterskich oraz prac dyplomowych przyjętych w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie w latach 1912/1913 - 1930/1931

Dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Handlowej
w Warszawie przez Jadwigę Mrozowską, 1930 rok


Dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Handlowej
w Warszawie przez Adama Rapackiego, 1932 rok
Dyplom doktorski Stanisława Rychlińskiego Fragment protokołu z posiedzenia Senatu Akademickiego WSH 4 października 1932 roku
Fragment Ustawy z 15 marca 1933 roku o szkołach akademickich. Nadanie prywatnej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pełnych praw państwowych szkół akademickich


Statut Stowarzyszenia Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 1933 rokIndeks studenta Szkoły Głównej Handlowej z 1933 roku
Indeks studenta Szkoły Głównej Handlowej z 1933 roku

Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGH 30 czerwca 1934 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGH 30 czerwca 1934 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGH 30 czerwca 1934 rokuSzkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Skład osobowy i spis wykładów
na rok akademicki 1934/1935
(okładka; pełny tekst - Zbiory: Wykłady i wykładowcy)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Program i organizacja studiów ekonomiczno-handlowych, 1934 rok
Statut Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
1935 rok (okładka)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Przepisy przejściowe o egzaminach w SGH, 1935 rok (okładka)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Skład osobowy i spis wykładów
na rok akademicki 1935/1936
(okładka; pełny tekst - Zbiory: Wykłady i wykładowcy)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Martykuła z 1935 roku

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Skład osobowy i spis wykładów na rok akademicki 1936/1937
(okładka; pełny tekst - Zbiory: Wykłady i wykładowcy)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Skład osobowy i spis wykładów na rok akademicki 1937/1938 (okładka; pełny tekst - Zbiory, Wykłady i wykładowcy)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Skład osobowy i spis wykładów
na rok akademicki 1938/1939
(okładka; pełny tekst - Zbiory: Wykłady i wykładowcy)
Przepisy o organizacji studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 1939 rok
Protokół z ostatniego, przed zamknięciem  Uczelni przez władze niemieckie, posiedzenia Senatu Akademickiego SGH z dnia 28 czerwca 1940 roku

Protokół z ostatniego, przed zamknięciem  Uczelni przez władze niemieckie, posiedzenia Senatu Akademickiego SGH z dnia 28 czerwca 1940 roku
Świadectwo ukończenia Miejskiej Szkoły Handlowej (konspiracyjnej SGH) z 1942 roku
Legitymacja szkolna Miejskich Kursów Handlowych (konspiracyjnej SGH) z 1943 roku
Legitymacja szkolna Miejskich Kursów Handlowych (konspiracyjnej SGH) z 1943 roku

Legitymacja szkolna Kursów Akademickich SGH w Częstochowie z 1945 roku

Protokół posiedzenia Senatu Akademickiego SGH 10 lipca 1945 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGH 10 lipca 1945 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGH 10 lipca 1945 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGH 4 września 1945 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGH 4 września 1945 roku
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Skład osobowy i spis wykładów na rok akademicki 1945/1946 (okładka; pełny tekst - Zbiory: Wykłady i wykładowcy)
Lista strat osobowych SGH w latach 1939-1945
Lista osób zaproszonych na inaugurację roku akdemickiego 1946/1947 Lista osób zaproszonych na inaugurację roku akdemickiego 1946/1947
Lista osób zaproszonych na inaugurację roku akdemickiego 1946/1947 Lista osób zaproszonych na inaugurację roku akdemickiego 1946/1947
Program inauguracji roku akademickiego 1946/1947
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Spis wykładów i skład osobowy,
rok akademicki 1947/1948 (okładka)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Spis wykładów i skład osobowy,
rok akademicki 1948/1949 (okładka)

Dyplom doktorski Wiesława Sadowskiego (odpis), 1949 rok
Dekret z dnia 16 sierpnia 1949 roku o przekształceniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie.
Spis wykładów i skład osobowy
na rok akademicki 1949/1950 (okładka)
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie.
Spis wykładów i skład osobowy
na rok akademicki 1950/1951 (okładka)
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 26 września 1956 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 26 września 1956 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 26 września 1956 roku
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie.
Spis wykładów i skład osobowy
na rok akademicki 1957/1958 (okładka)
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 26 maja 1960 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 26 maja 1960 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 26 maja 1960 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 26 maja 1960 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 26 maja 1960 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 26 maja 1960 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 26 maja 1960 roku Spis wykładów, program studiów i literatura.
Rok akademicki 1962/1963 (okładka)
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 12 marca 1964 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 12 marca 1964 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 12 marca 1964 roku
Katalog prac magisterskich Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Lata akademickie 1962/1963, 1963/1964
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 5 października 1965 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 5 października 1965 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 5 października 1965 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 29 czerwca 1967 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 15 marca 1968 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 15 marca 1968 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 15 marca 1968 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 15 marca 1968 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 15 marca 1968 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 15 marca 1968 roku
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie.
Spis wykładów i skład osobowy
rok akademicki 1968/1969 (okładka)
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 4 czerwca 1970 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 4 czerwca 1970 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 4 czerwca 1970 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 4 czerwca 1970 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 4 czerwca 1970 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 4 czerwca 1970 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 4 czerwca 1970 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 4 czerwca 1970 roku Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS w dniu 4 czerwca 1970 roku
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie.
Skład osobowy - rok akademicki 1972/1973 (okładka)
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie.
Spis wykładów -rok akademicki 1973/1974 (okładka)
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS w dniu 15 listopada 1978 roku
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie.
Skład osobowy - rok akademicki 1979/1980 (okładka)
Informator uczelnianego komitetu strajkowego
SGPiS 19 listopada 1981 rok


Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku
Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku
Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku
Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku
Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku
Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku
Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku
Protokół z uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego SGPiS z dnia 1 lutego 1983 roku Zaproszenie na posiedzenie Senatu w dniu 22 kwietnia 1987 roku


Skład Senatu Akademickiego SGPiS 30 listopada 1990 roku. Przekazanie insygniów władz rektorskich Skład Senatu Akademickiego SGPiS 30 listopada 1990 roku. Przekazanie insygniów władz rektorskich
Skład Senatu Akademickiego SGPiS 30 listopada 1990 roku. Przekazanie insygniów władz rektorskich Zaproszenie na uroczystość przekazania
insygniów władzy rektorskiej
 
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS  z dnia 20 lutego 1991 roku
 
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS z dnia 20 lutego 1991 roku
Protokół z posiedzenia Senatu Akademickiego
SGPiS z dnia 20 lutego 1991 roku
Ustawa z dnia 5 kwietnia 1991 roku o zmianie nazwy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i przywrócenie Uczelni nazwy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015