Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Władze administracyjne

 
Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego (1906-1909)
 
Kierownik
Stanisław Tyrchowski 1908-1909
 
Wyższe Kursy Handlowe im. Augusta Zielińskiego (1909-1915)
Kierownik   
Stanisław Tyrchowski 1909-1912   
 
Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie (1915-1933)
 
Kierownik   
Dyrektor  
 
Dyrektor administracyjny   
 
Kierownik Biblioteki   
 
Konstanty Krzeczkowski 1925-1929   
Jan Riemer 1929-1930   
Konstanty Krzeczkowski 1930-1933
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1933-1940)
 
Dyrektor administracyjny  
 
Kierownik Sekretariatu i Administracji  
Franciszek Branny 1939-1940
 
Kierownik Biblioteki  
 
Konstanty Krzeczkowski 1933-1939  
Andrzej Grodek 1939-1940
 
Kursy Gospodarcze (1940-1941)
Kierownik 
 
Miejska Szkoła Handlowa (1941-1942)
Kierownik  
 
I Miejska Szkoła Handlowa II stopnia (1942/1943)
 
Kierownik
 
Miejskie Kursy Handlowe (1943/1944)
 
Kierownik  
 
Kursy Akademickie w Częstochowie (1944-1945)
Kierownik 
 
Edward Lipiński listopad 1944-styczeń 1945   
Jerzy Loth styczeń-lipiec 1945
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1945-1949)
Dyrektor Biblioteki 
 
Andrzej Grodek 1945-1948  
 
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (1949-1991)
Dyrektor administracyjny
 
Ludwik Hilgier 1949-1952   
Stanisław Rozbicki 1952-1955 (zastępca rektora ds. administracji)   
Józef Szymański 1955-1972   
Józef Chodakowski 1972-1978   
Michał Stankowski 1978-1981   
Andrzej Wojtłowski 1981-1983   
Zbigniew Olszewski 1983-1986       
Wojciech Łyżwiński 1986-1991
 
Dyrektor Biblioteki
 
Zbigniew Landau 1966-1967
Hanna Uniejewska 1967-1984
Stefan Wrzosek 1984-1991
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (od 1991)
Dyrektor administracyjny
   
Wojciech Łyżwiński  1990-1991  
Halina Adamiak 1991-1992  
Stanisław Sadocha 1992-1993  
Paweł Orzeszko 1993  
Halina Adamiak 1993-1999   
Andrzej Kierczyński 1999-2001   
Piotr Wachowiak 2001-2005
 
Kanclerz (od 1 września 2005)
  
Witold Włodarczyk 2009-2013
Bartosz Grucza 2013-2016
Marcin Dąbrowski od 2016

Dyrektor Biblioteki
 
Stefan Wrzosek 1991-1992   
Aleksandra Zabielska-Helle 1992-1993   
Alicja Kenska 1993-2004   
Maria Rekowska 2004-2018 
Hanna Długołęcka od 2018 
 

 ​opracowanie Barbara Trzcińska
 
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015