Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Profesorowie

 
prof.jpg
 

Profesorowie i studenci jednego z pierwszych roczników uczelni. Wśród profesorów prof. Konstanty Krzeczkowski (2. z lewej w środkowym rzędzie)

 
Ustawa z dnia 13 lutego 1924 roku o przyznaniu Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie praw szkół akademickich stwierdziła, że WSH ma prawo nadawania stopni zawodowych i akademickich. W myśl ustawy najwyższą władzę stanowił Senat. W jego skład wchodzili wszyscy profesorowie WSH. 
 
Rozporządzeniem z dnia 23 marca 1925 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego mianowało pierwszych profesorów i docentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Profesorami zostali: Maurycy Chorzewski, Jan Dmochowski, Kazimierz Kasperski, Konstanty Krzeczkowski, Zygmunt Limanowski, Jan Stanisław Lewiński, Bolesław Miklaszewski i Antoni Sujkowski. Docentami zostali: Leon Babiński, Wacław Fajans, AleksanderJackowski, Marian Kowalski, Edward Lipiński, Julian Makowski, Edward Rose, Marceli Różański i Henryk Tannenbaum.

Jednym z wykładowców Wyższej Szkoły Handlowej i późniejszej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 20 grudnia 1922 do 15 maja 1926 roku. W latach 1920-1939 Stanisław Wojciechowski prowadził wykłady z historii ruchu spółdzielczego, seminarium dyplomowe z historii i teorii kooperacji oraz historii spółdzielczości.
 
Zapraszamy do zapoznania się z listą profesorów Szkoły, którzy byli pracownikami Uczelni.

Aktualna lista profesorów znajduje się na stronie internetowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Profesorowie i docenci doktorzy habilitowani,  którzy pracowali w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie w latach 1906-2015
 
  l.p.
  Nazwisko i  imię

Lata zatrudnienia
1.
  Adamczyk Jan 1984-1996
  prof. nadzw. 
2.
  Abramowicz Zbigniew 1950-1973
  doc. dr hab.
3.
  Adamowski Zbigniew 1976-1979
  prof. nadzw. 
4.   Andrzejewski Adam 1955-1985
  prof. zw.
5.   Antoszkiewicz Jan 1995-2007
  prof. zw.
6.   Arnold Stanisław 1926-1939
  prof. zw. 1945/1946
  
1960-1967
7.   Babiński Leon 1921-1939
  prof. tytularny SGH
8.   Bako Zbigniew 1965-1968
  prof. nadzw. 1970-2000
9.   Balcerek Józef 1951-1993
  prof. nadzw.
 10.
  Barcz Jan 2000-2007
  prof. zw.
 11.
  Bauer Romuald 1952-2006
  prof. zw.
 12.
  Beksiak Janusz​ 1953-2006
  prof. zw.
 13.
  Berezowski Stanisław 1946 -1982
  prof. zw.
 14.
  Bernatowicz Grażyna 2001-2002
  prof.  nadzw. 
 15.
  Bertoni Karol 1921-1939
  prof. zw.
 16.
  Białecki Klemens 1954-2006
  prof. zw.
 17.
  Bień Witold 1951-1953
  prof. zw. 1963-2007
 18.
  Bieńkowski Wojciech 1968-1972
  prof. nadzw.  1975-2007
 19.
  Bierzanek Remigiusz 1946-1950
  prof. zw. 1953-1961
  1976/1977
 20.
  Biliński Ludwik 1950-1988
  prof. nadzw. 
 21.
  Blass Bronisław 1950-1968
  prof. zw. 
 22.
  Błaszczuk Dariusz 1972-1999
  prof. nadzw. 
 23.
  Boczar Kazimierz 1949-1986
  prof. zw.
 24.
  Bogdanienko Jerzy 1972-1998
  prof. zw.
 25.
  Bosiakowski Zygmunt 1952-2000
  prof. zw.
 26.
  Bożyk Paweł 1968-2009
  prof. zw.
 27.
  Bracha Czesław 1972-2010
  prof. nadzw.
 28.
  Brocka-Palacz Bogumiła 1975-2009
  prof. nadzw.
 29.
  Brus Włodzimierz 1949-1954
  prof. nadzw.
 30.
  Brzeski Tadeusz​ 1922-1932
  prof. nadzw.
 31.
  Brzoza Anatol 1958-1962
  prof. nadzw. 
 32.
  Buchner- Jeziorska Anna 1998-2010
  prof. nadzw.
 33.
  Budzich Edward 1977-1984
  prof. zw.
 34.
  Buga Janusz 1970-1984
  doc. dr hab.
 35.
  Buzek  Józef 1924-1929
  prof. zw.
 36.
  Całus Andrzej 1954-2009
  prof. zw.
 37.
  Cheliński Ryszard 1950-1988
  prof. nadzw.
38.
  Chołaj Henryk​ 1949-1992
  prof. zw.
 39.
  Chorzewski Maurycy 1919-1940
  prof. zw.
 40.
  Chwałek Jacek 1975-1998
  prof. nadzw.
 41.
  Ciamaga Lucjan 1980-1999
  prof. zw.
 42.
  Curyło-Gonzalez Irena 1972-2010
  prof. nadzw.
 43.
  Czechowski Tadeusz 1951-1984
  prof. nadzw.
 44.
  Czownicki Jerzy 1971-1992
  doc. dr hab.
 45.
  Dąbrowski Edmund 1921-1962
  prof. nadzw.
 46.
  Dmochowski Jan 1906-1928
  prof. zw.
 47.
  Dobiegała-Korona Barbara 1977-1987
  prof. nadzw. 1990-1992
  
1994-2012
 48.
  Doktór Kazimierz 1983-1989
  prof. nadzw.
 49.
  Domańska Elżbieta 1953-2011
  prof. zw.
 50.
  Dorosiewicz Tadeusz 1971-2004
  prof. nadzw. 
 51. 
  Dorosz Andrzej 1965-1981
  doc. dr hab.
52.
  Drabowski Eugeniusz 1954-1965
  prof. zw. 1969-1970
  
1975-1990
53.
  Drewnowski Jan 1935-1939
  prof. nadzw. 1946-1969
 54.
  Duczkowska-Piasecka Małgorzata 1970-2014
  prof. nadzw. 
55.
  Dulski Stefan 1952-1992
  prof. nadzw.
56.
  Dyka Sławomir 1954-1961
  prof. zw. 1977-2001
57.
  Dziembowski Zygmunt 1953-1992
  prof. zw.
58.
  Dzięgielewski Jan 1929-1961
  prof. nadzw.
59.
  Egeman Henryka 1967-2010
  prof. nadzw.
60.
  Fedorowicz Zdzisław 1951-1992
  prof. zw.
61.
  Fierla Irena 1951-2006
  prof. zw.
62.
  Flakiewicz Wiesław 1968
  prof. nadzw. 1975-2002
63.
  Fleszar Mieczysław 1949-1970
  prof. zw.
64.
  Gabara Wacław 1969-1993
  prof. nadzw.
65.
  Gajęcki Ryszard 1970-1997
  prof. zw.
66.
  Garbarski Lechosław 1975-2011
  prof. zw.
67.
  Gebert/Ginsbert Adam 1952-1984
  prof. zw.
68.
  Giezgała Jan 1954-1979
  doc. dr hab.
69.
  Gilejko Leszek 1952-2006
  prof. zw.
70. 
  Gliński Bohdan 1949-1951
  prof. zw. 1979-1980
  
1986-1991
71.
  Głowacki Roman 1966-1976
  prof. nadzw.
72.
  Gmytrasiewicz Maria 1963-2012
  prof. zw. 
73.
  Goliński Jan 1974-1980
  prof. zw. 1991-2011
74.
  Gołębiowski Janusz 1989-2006
  prof. zw.
75.
  Goryński Juliusz 1952-1974
  prof. zw. 1976
76.
  Gorzelak Eugeniusz 1963
  prof. zw. 1969-1998
77.
  Gościński Janusz 1973-1976
  prof. nadzw.
78.
  Góra Stanisław 1962-1973
  prof. zw. 1981-2006
79.
  Górski Janusz 1952-1973
  prof. nadzw.
80.
  Górski Józef 1947-1977
  doc. dr hab.
81.
  Grabowski Stanisław 1965-2010
  prof. zw.
82.
  Grabowski Wiesław 1963-1979
  prof. nadzw.
83.
  Greń Jerzy 1958-1985
  prof. nadzw.
84.
  Grodek Andrzej 1926-1959
  prof. zw.
85.
  Grodyński Tadeusz 1922-1939
  prof. zw.  
86.
  Grudzewski Wiesław 1996-2007
  prof. zw.
87.
  Gruszka Barbara 1965-2006
  prof. zw.
88.
  Grzelońska Urszula 1962-2010
  prof. zw.
89.
  Grzeloński Bogdan 1972-2008
  prof. nadzw.
90.
  Hajduk Henryk 1955-1956
  prof. zw.  1964-1997
91.
  Herer Wiktor 1949-1951
  prof. nadzw. 1976-1977
92.
  Herman Stanisław 1980-1992
  doc. dr hab.
93.
  Herse Jerzy 1955-1974
  prof. nadzw. 
94.
  Hochfeld Julian 1948-1950
  prof. nadzw. 
95.
  Hochfeld Krystyna 1950-1981
  prof. nadzw.
96.
  Hoff Tadeusz 1950-1971
  prof. nadzw.  1984-1989
97.
  Holstein-Beck Maria 1978-1982
  doc. dr  hab.
98.
  Holzer Jerzy Zdzisław 1950-2001
  prof. zw.
99.
  Hunek Tadeusz​ 1956-1965
  doc. dr hab. 1973-1975
100.   Hűbner Wojciech 1968-2006
  doc. dr hab.
101.   Jackowski Aleksander 1907-1945
  prof. zw.
  prof. honorowy SGH od 1945 r.
102.   Janczewski Stanisław 1923-1939
  prof. nadzw.  1945-1949
103.   Jarra Eugeniusz 1912-1939
  prof. zw.
104.   Jastrzębska-Smolaga Halina 1965-1984
  doc. dr prof.
105.   Jaworski Władysław 1955-2003
  prof. zw.
106.   Jerczyńska Maria 1973-1978
  prof. nadzw. 1980-1982
107.   Jurek-Stępień Stefania 1964-2010
  prof. nadzw.
108.   Kaja Jan 1977-2015
  prof. zw.
109.   Kalecki Michał 1961-1968
  prof. zw.
110.   Kalisiak Jerzy 1966-1983
  prof. nadzw. 1985-2005
111.   Kamecki Zbigniew 1950-1993
  prof. zw.
112.   Kantecki Antoni 1966-1968
  prof. nadzw. 1985-2006
113.   Kasperski Kazimierz 1909-1949
  prof. zw. 
  prof. honorowy SGH od 1945 r.
114.   Kąciak Eugeniusz 1973-1984
  prof. nadzw. 1994-1995
115.   Kierczyński Tadeusz 1949-1992
  prof. nadzw.
116.   Klawe Andrzej 1962-1991
  doc. dr hab.
117.   Klepacki Zbigniew 1963-1973
  prof. nadzw.
118.   Klimas Mieczysław 1951-1992
  prof. zw.
119.   Knyziak Zygmunt 1950-1997
  prof. zw.
120.   Kodelska-Łaszek Teresa 1954-1999
  prof. nadzw.
121.   Kolupa Michał Jan Maria 1962-2005
  prof. zw.
122.   Kołodko Grzegorz​ 1975-2001
  prof. zw.
123.   Kołodziejek Bogdan 1954-1987
  prof. nadzw.
124.   Konferowicz Stanisław 1948-1980
  doc. dr hab.
125.   Korcelii Piotr 1977
  doc. dr hab.
126.   Kordaszewski Jan 1948-1978
  prof. zw.
127.   Kordos Jan 1973
  prof. nadzw. 1983-2007
  
2009-2011
128.   Kosikowski Cezary 2000-2005
  prof. zw.
129.   Kossut Zygmunt 1950-1984
  prof. nadzw.
130.   Kostecki Wojciech 1998-2002
  prof. nadzw.
131.   Kostrowicka Irena 1948-2002
  prof. nadzw.
132.   Kotyński Juliusz 1963-1978
  prof. nadzw.  1986-1993
133.   Kowalski Marian 1910-1939
  prof. nadzw. 1943/1944
  
1945-1955
134.   Koźmiński Andrzej 1963-1973
  doc. dr hab.
135.   Koźmiński Leon​ 1928-1975
  prof. zw. 1977-1980
136.   Koźniewska Ira 1950-1981
  prof. nadzw.
137.   Kranz Jerzy​ 2004-2008
  prof. nadzw.
138.   Krawiec Franciszek 1964-1972
  prof. nadzw. 1994-1996
  
1998-2006
139.   Krzeczkowski Konstanty 1916-1939
  prof. zw.
140.   Krzymiński Aleksander 1992-1999
  prof. zw.
141.   Krzywicki Ludwik 1918-1939
  prof. zw.
142.   Krzyżanowski Witold 1953-1954
  prof. zw. 
143.   Krzyżkiewicz Zbigniew 1950-1956
  prof. zw. 1971-1993
144.   Kucharski Mieczysław 1951-1984
  prof. zw.
145.   Kula Witold 1949-1953
  prof. zw.
146.   Kulczycki Roman 1950-1993
  prof. nadzw.
147.   Kulig Jan 1963-1968
  prof. zw. 1992-2006
148.   Kurnal Jerzy 1947-1978
  prof. zw.
149.   Kurowski Leon 1951-1962
  prof. zw.
150.   Kurzynowski Adam 1958-2010
  prof. zw.
151.   Kwejt Jerzy 1951-1979
  prof. zw.
152.   Kwiatkowski Stefan 1962-1982
  prof. nadzw.
153.   Landau Zbigniew 1950-2006
  prof. zw.
154.   Lange Oskar 1949-1956
  prof. zw.
155.   Latuch Mikołaj 1954-2002
  prof. zw.
156.   Leszczyński Kazimierz 1951-1998
  prof. nadzw.
157.   Lewandowski Jerzy 1952-2010
  prof. zw.
158.   Lewiński Jan 1922-1930
  prof. zw.
159.   Libera Kazimierz 1950-1975
  prof. zw.
160.   Lichniak Irena 1971-2013
  prof. nadzw.
161.   Limanowski Zygmunt 1916-1939
  prof. zw. 1941-1943
162.   Lipiński Edward 1923-1962
  prof. zw.
163.   Lipiński Jan 1945-1952
  prof. zw. 1957-1989
164.   Lisikiewicz Jerzy 1952-1992
  prof. zw.
165.   Lissowska Elżbieta 1969-1990
  prof. zw.
166.   Litwin Jakub 1962-1972
  doc. dr hab.
167.   Loth Jerzy 1917-1950
  prof. zw. 1957-1961
168.   Lubowicki Jerzy 1928-1939
  prof. zw. 1946- 1948
169.   Luszniewicz Andrzej 1954-2001
  prof. zw.
170.   Lutkowski Karol​ 1962-2010
  prof. zw.
171.   Ładyka Stanisław 1972-2006
  prof. zw.
172.   Łaski Kazimierz 1949-1968
  prof. nadzw.
173.   Madeyski Marian 1965-1977
  prof. zw.
174.   Majchrzycka-Guzowska Alina 1994-2011
  prof. nadzw.
175.   Makarski Sylwester 1988-1993
  doc. dr  hab.
176.   Makowski Julian 1906-1952
  prof. zw.
  prof. honorowy SGH od 1945 r.
177.   Makowski Kazimierz 1966-2011
  prof. nadzw.
178.   Małachowski Witold 1994-2012
  prof. nadzw.
179.   Małysz Jerzy 1952-1954
  prof. zw. 1967-2001
180.   Marecki Jacek 1955-1985
  prof. zw.
181.   Markowski Bolesław 1921-1931
  prof. zw.
182.   Marzec Anna 1967-2011
  prof. nadzw.
183.   Marzec Jan 1968-1979
  prof. zw.
184.   Matuszewicz Jan 1950-1976
  prof. nadzw.
185.   Mąkosz-Bogdan Janina 1967-2006
  prof. nadzw.
186.   Meissner Andrzej 1988-1995
  doc. dr hab.
187.   Michałowska-Gorywoda Krystyna 1967-2013
  prof. zw.
188.   Miklaszewski Bolesław 1907-1940
  prof. zw.
189.   Minc Bronisław 1949-1983
  prof. zw.
190.   Mindur Leszek 1978-2006
  prof. zw.
191.   Minkiewicz Adam 1971-2002
  prof. nadzw.
192.   Misala Józef 1973-2011
  prof. zw.
193.   Misiąg Franciszek 1993-2001
  prof. nadzw.
194.   Mlonek Krystyna 1952-2000
  prof. nadzw.
195.   Młynarski Feliks 1932-1939
  prof. zw.
196.   Mokrzyszczak Halina 1955-1999
  prof. zw.
197.   Monkiewicz Jan 1998-2005
  prof. nadzw.
198.   Morawiecki Wojciech 1956-1996
  prof. zw.
199.   Muszyński Mściwój 1974-1983
  doc. dr hab. inż.
200.   Műller Aleksander 1951-2004
  prof. zw.
201.   Nachlik Stanisław 1970
  prof.  nadzw.  1976
202.   Napiórkowski Kazimierz 1970/1971
  doc. dr hab. 1975-1979
203.   Nasiłowski Mieczysław 1951-2004
  prof. zw.
204.   Neymann Monika 1962-1999
  prof. zw.
205.   Nikołajczuk Sergiusz 1964-2011
  prof. nadzw.
206.   Noga Adam 1978-1999
  prof. nadzw.
207.   Nowacki Stanisław 1953-1991
  prof. zw.
208.   Nowakowski Marcin 1992-2008
  prof. zw.
209.   Nowicki Józef 1947-1951
  prof. zw. 1957-1963
  1968-1987
210.   Nowiński Czesław 1946-1952
  prof.. nadzw.
211.   Nykowski Ireneusz 1954-2001
  prof. zw.
212.   Ochocki Andrzej 1969-1992
  doc. dr hab.
213.   Ogonowska Inga 1975-1978
  doc. dr hab.
214.   Olędzki Michał 1950-1987
  prof. nadzw.
215.   Orłowski Mirosław 1945-1946
  prof. zw. 1949-1977
  1980-1981
216.   Osiowski Jerzy 1987/88
  prof. zw. 
217.   Otto Edward 1943/44
  prof. nadzw. 1945
  1950/51
218.   Ozdowski Jerzy 1984-1991
  prof. nadzw.
219.   Peche Tadeusz 1945-1950
  prof. zw. 1956-1988
220.   Pierścionek Zdzisław 1966-2011
  prof. zw.
221.   Pietrewicz Mirosław 1968-1978
  prof. zw. 1985-2014
222.   Pietrzkiewicz Tadeusz 1974-1976
  prof. nadzw.
223.   Piętka Henryk 1928-1959
  prof. nadzw.
224.   Piotrowski Jerzy 1958-1973
  prof. nadzw.
225.   Pirożyński Zbigniew 1951-1984
  prof. zw.
226.   Piwko Stanisław 1968-2010
  prof. nadzw.
227.   Pluciński Eugeniusz 1974-2001
  prof. nadzw. 
228.   Płużański Tadeusz 1983-1997
  prof. nadzw.
229.   Pohorille Maksymilian 1950-1985
  prof. zw.
230.   Polakowska-Kujawa Jolanta 1968-2011
  prof. nadzw.
231.   Porwit Krzysztof 1965-1999
  prof. zw. 
232.   Prandecka Barbara 1964-1981
  prof. zw. 1997-2000
233.   Przeciszewski Tadeusz 1948
  prof. nadzw. 1976-1979
234.   Przecławski Krzysztof 1969
  prof. nadzw. 1976-1978
  1984
235.   Pszczółkowski Tomasz 2005-2006
  prof. nadzw.
236.   Rajkiewicz Antoni 1948-1949
  prof. nadzw. 1954-1970
237.   Rakowski Witold 1963-2006
  prof. zw.
238.   Rączkowski Stanisław 1945-1947
  prof. zw.  1949-1983
239.   Regulski Jerzy 1970
  doc. dr hab. 1975
240.   Rembisz Włodzimierz 1974-2007
  prof. nadzw. 
241.   Rębacz Helena 1966-2008
  prof. nadzw.
242.   Rogalewski Olaf 1975-1994
  prof. nadzw.
243.   Romaniuk Kazimierz 1949-1980
  prof. zw. 1982-1983
  1985
244.   Rosner Jan 1956-1957
  prof. nadzw. 1964-1977
245.   Roszkowski Wojciech 1993-2010
  prof. nadzw.
246.   Rothert Aleksander 1929-1937
  prof.  zw. 
247.   Rudziński Roman 1963-1985
  doc. dr hab.
248.   Rurarz Zdzisław 1967-1972
  prof. nadzw. 1977-1981
249.   Rutkowski Ireneusz 1965-2013
  prof. nadzw. 
250.   Rybak Mirosława 1973-2007
  prof. nadzw.
251.   Rychlewski Eugeniusz 1975-1996
  prof. nadzw.
252.   Rychliński Stanisław 1923-1944
  prof. tytularny SGH (tytuł nadany pośmiertnie w 1945 r.)
253.   Rytlewska Grażyna 1977-2006
  prof. nadzw.
254.   Sackiewicz Eugeniusz 1953-1974
  doc. dr hab.
255.   Sadowski Wiesław 1945-1992
  prof. zw.
256.   Sadowy Marta 1972-2006
  prof. nadzw.
257.   Sadzikowski Wiesław 1960-1997
  prof. zw.
258.   Sajkiewicz Alicja 1952-2004
  prof. zw.
259.   Samojlik Bazyli 1965-1986
  prof. nadzw. 1998-2011
260.   Secomski Kazimierz 1934-1981
  prof. zw.
261.   Sierpiński Witold 1950-2000
  prof. nadzw.
262.   Skowronek Czesław 1980
  prof. nadzw.
263.   Skrobisz Henryk  Zdzisław 1952-1953
  doc. dr hab. 1955-1992
264.   Skrzywan Stanisław 1924-1971
  prof. zw.
265.   Smoleński Zygmunt 1978-1982
  doc. dr hab.
266.   Sobczak Karol 1994-2006
  prof. nadzw.
267.   Sobolewska –Sawicka Maria 1964-2009
  prof. nadzw.
268.   Sochacka-Krysiak Hanna 1953-2011
  prof. zw.
269.   Sokołow Dymitr 1950-1972
  prof. nadzw.
270.   Sołdaczuk Józef 1950-1993
  prof. zw.
271.   Sosnowska Alicja 1960-2006
  prof. zw.
272.   Stanek Krzysztof 1978-2008
  prof. nadzw.
273.   Starzeński Oskar 1965-2011
  prof. nadzw.
274.   Starzyk Kazimierz 1962-2010
  prof. nadzw.
275.   Stasiak Andrzej 1969-1992
  prof. zw.
276.   Stefanowicz Bogdan 1973-2010
  prof. nadzw.
277.   Stemplowski Ryszard 2001-2005
  prof. nadzw.
278.   Stępień Tadeusz 1963-1986
  prof. tytularny SGH 1988-2010
279.   Strużycki Marian 1965-2010
  prof. zw. 
280.   Strzelecki Edward 1957-1967
  prof. nadzw.
281.   Strzyżewska-Kamińska Marianna 1967-2012
  prof. nadzw.
282.   Styś Aniela 1988-1991
  prof. nadzw.
283.   Suchodolski Bogdan 1935-1939
  prof. zw. 1945/46
  1948-1949
284.   Sujkowski Antoni 1919-1941
  prof. zw.
285.   Sulmicki Jan 1969-2007
  prof. nadzw.
286.   Sulmicki Paweł 1957-1979
  prof. zw.
287.   Sułkowski Józef 1957-1960
  prof. zw.
288.   Symonowicz Andrzej 1968-1990
  prof. nadzw.
289.   Szczepanik Zenon  Ryszard 1949-1992
  prof. zw.
290.   Szczepański Jan 1953-2006
  prof. zw.
291.   Szczypiorski Stanisław 1951-1976
  prof. nadzw.
292.   Szturm de Sztrem Edward 1946-1962
  prof. zw.
293.   Szulc Stefan 1941- 1956
  prof. zw. 
294.   Szymański Władysław 1964-2012
  prof. zw.
295.   Szyszko Lech 1953-2005
  prof. zw.
296.   Święcicki Maciej 1950-1971
  prof. nadzw.
297.   Tanalski Dionizy 1977-1985
  doc. dr hab.
298.   Tarski Ignacy 1950- 1977
  prof. zw. 1981-1985
299.   Teichman Eufemia 1961-2010
  prof. zw.
300.   Tennenbaum Henryk 1923-1939
  prof. tytularny SGH
301.   Tkaczyk Tadeusz 1968-2012
  prof. zw.
302.   Tomaszewski Jerzy 1950-1954
  doc. dr hab. 1957-1965
303.   Tomczak Franciszek 1957-2006
  prof. zw.
304.   Trammer Henryk 1962-64
  prof. nadzw.  1966-67
305.   Trąmpczyński Witold 1960-1972
  prof. zw.
306.   Wakar Aleksy 1933-1966
  prof. zw.
307.   Walczak Tadeusz 1968-1992
  prof. nadzw.
308.   Weryha Aleksander 1949-1955
  prof. nadzw. 
309.   Wierzbicki Jeremi 1966
  prof. nadzw. 1975
310.   Wilczyński Ryszard 1972-2006
  prof. nadzw.
311.   Wiszniewski Edward 1950-1992
  prof. zw.
312.   Wiszniewski Jerzy 1949-1978
  prof. zw.
313.   Wiśniewski Andrzej 1953-1961
  prof. tytularny SGH 1963-1994
314.   Wodejko Stanisław 1966-2009
  prof. nadzw.
315.   Wojciechowska –Szczegielnik  1954-2001
  Urszula
  prof. zw.
316.   Wojciechowski Tadeusz 1986-1992
  prof. nadzw.
317.   Wojcik Krystyna 1961-2008
  prof. nadzw. 
318.   Woś Augustyn 1952-1967
  prof. zw. 1972-1973
  1990-2003
319.   Wrzosek  Stefan 1953-1999
  doc. dr hab.
320.   Wrzosek Wojciech 1961-2009
  prof. zw.
321.   Wydymus Stanisław 1985-1995
  prof. nadzw.
322.   Wyrzykowski Władysław 1972
  prof. zw.
323.   Zalewski Alojzy 1967-2011
  prof. zw.
324.   Zasępa Ryszard 1953-1985
  prof. nadzw.
325.   Zawadzka Zofia 1998-2005
  prof. zw.
326.   Zawadzki Stanisław 1950-1999
  prof. zw.
327.   Zawadzki Władysław 1918-1939
  prof. zw. 
328.   Zbichorski Zygmunt 1954
  prof. nadzw.  1973
  1975
329.   Zdanowski Jerzy 2001-2011
  prof. nadzw.
330.   Zegar Józef 1965-1975
  prof. nadzw.  1999-2002
331.   Zieleniewski Jan 1958-1966
  prof. nadzw. 
332.   Zielińska Zofia 1981-2001
  prof. zw.
333.   Zienkowski Leszek 1951-1953
  doc. dr hab. 1979/1980
334.   Żabicki Artur 1922-1937
  prof. zw. 1946-1949
 
Opracowali: Janusz Kaliński, Agnieszka Słojewska-Walas
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015