Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Projekty kampusu

 
Jesienią 1918 roku dyrektor Wyższej Szkoły Handlowej, dr Bolesław Miklaszewski zwrócił się do architekta Jana Witkiewicza-Koszczyca o przygotowanie przedprojektu budynków WSH. Pierwszy szkic przewidywał wolnostojący budynek trzypiętrowy z podziemiami i przyziemiem, długości 91,5 m, szerokości 45 m, o dwóch obudowanych podwórkach, z aulą o górnym oświetleniu. Na podstawie tego przedprojektu dyrekcja WSH wystąpiła w drugiej połowie 1919 roku o przyznanie placu pod budowę. Kolejne projekty zostały przygotowane w 1922 roku, gdy WSH przyznano nową lokalizację – w części dawnego obozu letniego wojsk rosyjskich na Mokotowie przy ulicy Rakowieckiej.
 
W styczniu 1923 roku przedłożony projekt oceniono pozytywnie. Mimo to stwierdzono konieczność ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie całego terenu WSH. Ostatecznie jednak konkurs nie został ogłoszony.
 
26 września 1923 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu budowlanego WSH w składzie: dyrektor WSH dr Bolesław Miklaszewski, prezes Towarzystwa WSH Feliks Zieliński i inż. prof. Maurycy Chorzewski. Komitet przeznaczył 5 mln marek polskich na zakup materiałów budowlanych oraz na prace przygotowawcze.
 
Jednocześnie postanowiono zwrócić się do Witkiewicza oraz do biura architektonicznego Karola Jankowski i Franciszka Lilpopa o projekt rozplanowania głównego budynku. Na następnych posiedzeniach, od 9 listopada do 12 stycznia 1924 roku załatwiano m.in. sprawy finansowe i zaproszono członków rozszerzonego Komitetu budowlanego. Honorowe przewodnictwo przyjął wiceminister skarbu, prof. Bolesław Markowski. Uczestnictwo w rozszerzonym komitecie przyjęli także: architekt Stefan Kozłowski, naczelnik wydziału w Ministerstwie Robót Publicznych; dyrektor departamentu w Ministerstwie Kolei, inż. Józef Mrozowski; arch. Zdzisław Mączeński, naczelnik wydziału w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; poseł Zofia Sokolnicka.
 
W myśl postanowienia Komitetu budowlanego z dnia 26 września 1923 roku, 5 października 1923 roku, w biurze architektonicznym K. Jankowskiego i F. Lilpopa, odbyło się zebranie zaproszonych K. Janowskiego, F. Lilpopa, J. Witkiewicza i dyrektora B. Miklaszewskiego. Ustalono warunki pracy i honoraria za szkicowy projekt. Oba projekty były rozpatrywane 20 stycznia 1924 roku na zebraniu rozszerzonego Komitetu budowlanego. Za lepszy uznano projekt Witkiewicza-Koszczyca, ale mimo to skierowano oba projekty do rozpatrzenia przez rzeczoznawców-architektów: Mączyńskiego i Kozłowskiego. Ostatecznie wybrano projekt Witkiewicza, ponieważ przewidywał zabudowę pawilonową, a projekt Jankowskiego i Lilpopa zabudowę zwartą. Rzeczoznawcy zalecili stworzenie nowego projektu, który uwzględni budowę oddzielnych pawilonów o zwiększonej kubaturze na części terenu, którym dysponowała WSH. Konieczność etapowej realizacji budowy wynikała z tego, że część przyznanego placu dzierżawiła SGGW. Ostateczny przedprojekt WSH, który zakładał budowę 3 oddzielnych budynków – Gmachu Głównego, Zakładu Doświadczalnego i Biblioteki był korektą wcześniejszego projektu. 12 lutego 1924 roku Komitet budowlany powierzył budowę i nadzór budowy Janowi Witkiewiczowi- Koszczycowi.
 
Zapraszamy do zapoznania się z projektami budynków dawnej WSH. Projekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu.
 
projekty-kampusu.jpg projekty-domu-profesorskiego.jpg
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015