Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 O muzeum

 
 
Wirtualne Muzeum SGH stanowi część pracy naukowej finansowanej w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015 pod tytułem: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – spuścizna intelektualna i architektoniczna jako element tożsamości kulturowej Warszawy i Polski, którego  kierownikiem był prof. Janusz Kaliński, a sekretarzem naukowym dr Barbara Trzcińska. Inicjatorem utworzenia muzeum SGH był prof. Marek Bryx, prorektor SGH.

Projekt Wirtualnego Muzeum, projekt graficzny, wprowadzenia do podstron, realizacja - dr Barbara Trzcińska

Konsultacje naukowe - prof. Janusz Kaliński
Fotografie do Wirtualnego Muzeum:
Maciej Górski, który od ponad 35 lat uwiecznia na fotografiach wszystkie najważniejsze uroczystości Uczelni
Zbiory SGH
Archiwum Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Barbara Trzcińska
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Muzeum Architektury we Wrocławiu – projekty gmachów SGH
 
Bibliografia Wirtualnego Muzeum SGH
  1. Archiwum SGH
  2. Budowa Gmachu Bibljotecznego Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Jan Witkiewicz-Koszczyc, architekt, 1933 r.,  Nakładem Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Nadbitka z miesięcznika "Architektura i Budownictwo" – ze zbiorów Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  3. Gazeta SGH z różnych lat.
  4. Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
  5. Leśniakowska M., Architekt Jan Koszczyc Witkiewicz (1881-1958) i budowanie w jego czasach. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998.
  6. Pawilon Zakładów Doświadczalnych Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie.  Rocznik 1926 r. „Architektury i Budownictwa", Architektura i Budownictwo, Warszawa, maj 1927, zeszyt 5. 
  7. Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
  8. Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
  9. Sprawozdanie z budowy Gmachu Doświadczalnego Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, opracował: Jan Witkiewicz Koszczyc, Warszawa 1927 r. – ze zbiorów Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015